Bilde
AKSJON: Tyrkia

Fra frifinnelse til livstid i fengsel

Signer aksjonen under:

Jeg krever at Osman Kavala og de seks andre løslates umiddelbart!Se brevet vi sender

9 833 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Han var på vei ut av fengselet, frifunnet for de absurde anklagene, da han på nytt ble pågrepet. Nå er Osman Kavala dømt til livstid i fengsel i Tyrkia.
Publisert: 29. jun 2022, kl. 16:14 | Sist oppdatert: 30. jun 2022, kl. 14:00

Dommen på livstid i fengsel ble avsagt uten troverdige bevis som underbygger anklagene mot den kurdiske filantropen og finansmannen Osman Kavala.

Kavala er en samvittighetsfange som er fengslet utelukkende for sine meninger.

Krev at han slipper ut av fengsel – signer aksjonen!

Bringe til taushet

Saken mot Kavala har pågått i årevis, og har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Det hele startet i 2013, da tyrkiske myndigheter ville omgjøre en av Istanbuls få parker – Gezi-parken - til et shoppingsenter. Dette utløste demonstrasjoner.

Kavala ble anklaget for å ha organisert og finansiert Gezi-demonstrasjonene.

I november 2017 ble han fengslet, og måtte tilbringe over tre år i varetekt før saken kom opp for retten.

Den europeiske menneskerettighetsdomstol konkluderte med at tyrkiske myndigheter, ved å holde Kavala fengslet, ikke bare krenket hans rett til frihet og sikkerhet, men også hadde til hensikt å bringe ham til taushet.

Frifunnet, så arrestert igjen

I 2020 ble han frifunnet, og sluppet fri. Men Kavala hadde ikke kommet langt før han på ny ble pågrepet, denne gangen anklaget for å stå bak kuppforsøket i juli 2016.

Amnesty var til stede under rettssaken mot Osman Kavala i Istanbul.

Vi sitter igjen med et inntrykk av at tyrkiske myndigheter, siden de ikke fikk Osman Kavala dømt som de ville på første forsøk, bare fant på en ny anklage for å få ham og hans medspillere bak lås og slå likevel. Enda en gang viser Tyrkias styresmakter at de ser på menneskerettigheter som noe de bare trenger å bry seg om når det passer dem.

Amnesty Norges generalsekretær John Peder Egenæs

Denne gangen lyktes påtalemyndighetene med å få Kavala dømt.

I april i år ble dommen på livstid i fengsel kjent.

Seks andre som satt fengslet, anklaget for å ha vært Kavalas medhjelpere - Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman og Hakan Altınay – ble alle dømt til 18 år i fengsel.

Disse seks må – i liket med Osman Kavala – slippe ut av fengsel umiddelbart.

 Amnesty krever at tyrkiske myndigheter:

  • Løslater Osman Kavala og de seks andre, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman og Hakan Altınay, i påvente av anken deres.

Signaturene vil bli sendt til aktor Metin Sarıhan.

Land
Tyrkia: 
  • Opposisjonspolitikere, journalister, menneskerettighetsforkjempere og andre blir møtt med grunnløse etterforskninger, rettsforfølgelse og domfellelser.
  • Du kan lese mer om Tyrkia her.
Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).
  • Enhver har rett til å beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).
  • Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).
Metin Sarıhan  
Cumhuriyet Başsavcısı  
Istanbul Bölge Adliye Mahkemesi  
Orhantepe Mah. Üsküdar Cad. No:236/A  
Kartal Istanbul / Turkey  

Dear Chief Prosecutor,

I am writing to urge you to support and not to oppose any application for the release of Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, and Hakan Altınay who were convicted on 25 April 2022 in the prosecution dubbed the ‘Gezi trial’. Osman Kavala has spent more than 4,5 years in pre-trial detention. In handing down the guilty verdicts, the court also ordered the remand of six other defendants. A warrant for the arrest of Yiğit Ali Ekmekçi, the eighth defendant, has been issued.

Osman Kavala received an aggravated life sentence for ‘attempting to overthrow the government’ but was acquitted of the ‘political and military espionage’ charge for which he has been in pre-trial detention since February 2020. The acquittal was due to ‘lack of evidence’ after, along with the other seven defendants, he had already been acquitted in the first trial.

The other seven defendants were convicted for allegedly aiding Osman Kavala and sentenced to 18 years in prison each. The Court ordered their immediate remand on grounds that they are a flight risk.

Throughout the first and the second trial, the prosecuting authorities failed to present any evidence that would prove the defendants’ guilt of the alleged charges, a fact that was acknowledged in the verdict by one of the three judges who stated in his dissenting opinion that ‘because there is no concrete, certain and believable evidence that would prove their guilt beyond reasonable doubt, [the court] should rule for the acquittal of the defendants.’ I call on you to support and not to oppose the seven defendants’ requests for their release from prison pending the determination of their appeals.

Yours sincerely,