Bilde
AKSJON

Egypt: Snakket om overgrep og ble fengslet

Aksjonen er avsluttet

Amal ble løslatt på prøve i desember 2018. Hun er fortsatt ikke frikjent og må rapportere til politistasjonen to ganger i uken. Hun står dessverre fortsatt i fare for å bli fengslet når som helst så lenge dommen står. 

Vi avslutter underskriftsaksjonen, men Amnesty fortsetter å følge saken tett og vil aksjonere på nytt for Amal dersom det blir en negativ utvikling i saken. 

Tusen takk til alle som signerte aksjonen.

Signer flere aksjoner

 

 

Del    
Amal Fathy krever at egyptiske myndigheter må beskytte kvinner mot overgrep og seksuell trakassering. Myndighetene har svart med å fengsle henne. Krev at hun løslates!
Publisert: 22. Mai 2018, kl. 14:40 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Kvinneaktivisten Amal Fathy har blitt varetektsfengslet etter at hun postet en film på sin Facebook-side 9. mai. I filmen forteller hun om egne erfaringer med seksuell trakassering og kritiserer egyptiske myndigheter for at de ikke gjør nok for å bekjempe problemet.

Arrestert midt på natten

Amal Fathi ble arrestert midt på natten litt over et døgn etter at hun postet videoen. Den tre år gamle datteren hennes og ektemannen ble arrestert sammen med henne. Mannen og datteren ble løslatt etter noen timer, mens Amal ble varetektsfengslet, blant annet anklaget for «å offentliggjøre en video som inneholder falsk informasjon som kan skade den offentlige orden».

Amnesty anser Amal Fathy for å være er en samvittighetsfange utelukkende fengslet for å ha gitt uttrykk for sine meninger.

Frykter forlenget varetekt

Amal er foreløpig varetekstfengslet i 30 dager, men Amnesty frykter at varetektsfengslingen kan bli forlenget. Amal har flere ganger hevet stemmen mot myndighetenes brudd på menneskerettighetene. Hun har spesielt vært kritisk til tilfeldig fengsling av fredelige aktivister, noe som er et økende problem i dagens Egypt. Etter at Amal ble arrestert har hun blitt utsatt for omfattende sverting og trakassering på nettet og i statskontrollerte medier.

Vold mot kvinner utbredt

Vold mot kvinner, inkludert seksuell vold, er et omfattende problem i Egypt. Dette har sine årsaker både i utbredte kjønnsdiskriminerende holdninger i samfunnet og i myndighetenes manglende vilje til å beskytte kvinnene. I 2014 lovet president al-Sisi tiltak for å bekjempe trakassering av kvinner, men løftene har aldri blitt fulgt opp. Tvert imot har Amnesty i de siste årene observert en skremmende opptrapping av forfølgelse av kvinnelige menneskerettighetsforkjempere som har prøvd å sette kvinnenes rettigheter på dagsorden.

Amnesty krever at:
  • Egyptiske myndigheter umiddelbart løslater Amal Fathy. Hun er en samvittighetsfange utelukkende fengslet for å ha benyttet sin ytringsfrihet.
  • Egyptiske myndigheter sørger for at aktivister som Amal Fathy får arbeide for menneskerettighetene uten restriksjoner og uten frykt for represalier, i tråd med FNs erklæring om menneskerettighetsforkjempere.

Signaturene sendes til Egypts president, ​Abdel Fattah al-Sisi.


Les brevet vi har sendt til Utenriksdepartementet i denne saken.

Husarresten avsluttet

Retten har opphevet husarresten som har hengt over Amal siden hun ble løslatt i desember. Samtidig er betingelsene strammet inn. Amal må nå rapporterer til politistasjonen to ganger i uka - fire timer hver gang - mot én gang i uka tidligere.

Dessverre står hun fortsatt i fare for å bli fengslet når som helst ettersom dommen på to års fengsel står.

Dommen mot henne opprettholdes

Den 27. desember ble Amal Fathy løslatt på prøve og fikk reise hjem. Betingelsene for løslatelsen er at hun holder seg hjemme og at hun rapporterer til nærmeste politistasjon en gang i uken.

Den 30. desember ble anken hennes behandlet i retten. Dessverre ble dommen på to års fengsel opprettholdt av ankedomstolen.

Amal er foreløpig under husarrest men kan bli fengslet når som helst for soning. Det er spesielt stor fare for at dette kan skje i forbindelse med at hun rapporterer til politistasjonen.

Amal Fathy er beordret løslatt av straffedomstol i Kairo

En straffedomstol i Kairo har bestemt at Amal Fathy skal løslates. Fathy har anket varetekten hun fikk i forbindelse med en annen sak, der hun var falskt anklaget for å tilhøre en terroristgruppe og å publisere falske nyheter og å oppfordre folk til å delta i terrorhandlinger. Amnesty anser Fathy som en samvittighetsfange, og mener fortsatt at hun må løslates umiddelbart og at alle anklager mot henne droppes.

Dom på to års fengsel og bot

Den 29. september ble Amal Fathy dømt til to års fengsel og en bot tilsvarende 560 USD. Første høring i ankesaken finner sted 25. november. Dommen mot henne ble gjort betinget mot kausjon, men selv om advokaten hennes betalte kausjonssummen holdes hun fortsatt fengslet. Begrunnelsen for videre fengsling er basert på flere nye anklager som er knyttet til filmen hun publiserte på Facebook i mai. Anklagene hun nå holdes fengslet for er "publisering av falske nyheter", "for å ha spredt ideer som oppfordrer til terrorisme" og for å "tilhøre en terrorgruppe".

Varetektsfengsling fornyet igjen

Den 26. september ble varetekstfengslingen på nytt fornyet med 15 dager. Det er forventet at det kan bli en domsavsigelse mot Amal den 29. september.

Ektemannen til Amal skrev sterkt innlegg

Mohamed Lofty, mannen til Amal, har skrevet et sterkt innlegg om den urettmessige fengslingen av kona: My Wife Was Imprisoned For Speaking Out Against Sexual Harassment i Egypt.

Rettssaken mot Amal er utsatt til 8. september og varetekstfengslingen er forlenget.

Sendte signaturer

I dag har vi sendt 21 554 signaturer til egyptiske myndigheter med kopi til ambassaden i Oslo. Tusen takk til alle som har signert.

Retten besluttet at Amal kunne løslatt mot kausjon når det gjelder noen av anklagene mot henne. Familien betalte kausjonsbeløpet på tilsvarende 560 USD, men likevel holdes hun fortsatt fengslet for å "tilhører en forbudt gruppe" og for å "ha spredt falske nyheter som skader statens omdømme".

Fornyet varetekstfengsling

I går ble varetektsfengslingen av Amal igjen fornyet. Hun er svært preget av fegslingen og viser tegn til stressrelatert lammelse i bena. I retten kunne hun nesten ikke stå på bena.

Forlenget varetektsfengsling

I går ble varetektsfengslingen av Amal forlenget med 15 nye dager. Varetektsfengslingen vurderes hver 15. dag. Det er viktig at vi holder presset på egyptiske myndigheter oppe.

Bakgrunn

Amnesty har med stor bekymring sett en entydig negativ utvikling av situasjonen for menneskerettighetene i Egypt etter at Abdel Fatah al-Sisi kom til makten i 2014.

Amal Fathy er gift med tidligere etterforsker for Amnesty International, Mohamed Lofty. Han leder i dag den egyptiske menneskerettighetsorganisasjonen Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF). Organisasjonen har jobbet spesielt med tvungne forsvinninger, noe som dessverre forekommer stadig oftere i Egypt.

Bli med å samle underskrifter!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser

Land
Egypt

Om du vil lese mer om Egypt og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

Abdel Fattah al-Sisi

Office of the President

Al Ittihadia Palace

Cairo, Arab Republic of Egypt


Your Excellency,

I am writing to you in concern for human rights defender Amal Fathy who was arrested on 11 May 2018. Amal Fathy has been detained in pre-trial detention, after she posted a video on her Facebook page in which she shared her experience of sexual harassment and criticized the government over its failure to address the issue.

The police raided Amal Fathy’s home at around 2.30 a.m. on 11 May and then detained her at Maadi police station, Cairo, along with her husband – Mohamed Lotfy, director of the Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) – and their three-year-old child. Her husband and child were released three hours later. Amal Fathy was detained pending investigation on charges including “publishing a video that includes false news that could harm public peace”.

I appeal to you to release Amal Fathy immediately and unconditionally as she is a prisoner of conscience, detained solely for peacefully expressing her opinions.

Furthermore I urge you to recognize the legitimacy of the work of human rights defenders, like Amal Fathy, and in particular the right to carry out their activities without any restrictions or fear of reprisals, as set out in the 1998 UN Declaration on Human Rights Defenders.

Yours sincerely,