Bilde
AKSJON

Den store vaksine-krisen

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken!

Amnesty har sendt tusenvis av signaturer fra hele verden til big pharma-selskapene. Vi gir oss ikke før vi får en mer rettferdig fordeling av vaksiner.

Del    
Mens vaksinegigantene blir søkkrike, kan folk i andre deler av verden se langt etter korona-vaksinen. Krev at selskapene leverer vaksinedoser til fattige land NÅ!
Publisert: 21. sep 2021, kl. 12:08 | Sist oppdatert: 19. Jan 2022, kl. 13:40

Korona-pandemien ville gått raskere over, og flere liv ville vært reddet, dersom vaksine-produsentene hadde delt sin kunnskap og teknologi.

I stedet setter flere av legemiddelselskapene profitt først. Dette kommer fram i en rykende fersk Amnesty-rapport.

Under 1 prosent

Mens selskaper som BioNTech/Pfizer og Moderna tjener anslagsvis 1200 milliarder kroner på koronavaksiner, har under 1% av vaksinene deres blitt gitt til fattige land.

Vaksinegigantene prioriterer rike land, mens helsevesenet i fattigere land holder på å kollapse. Det går ikke an å fortsette med «business as usual», når verden står overfor en global helsekrise og livene og helsen til millioner av mennesker står på spill.

Amnesty krever at legemiddelselskapene og industrilandene sørger for at 2 milliarder vaksinedoser blir levert til mennesker i fattigere land innen utgangen av 2021.

Du kan være med på dette kravet – signer aksjonen NÅ!

Både selskaper og stater har en menneskerettslig forpliktelse til å sikre en rask utrulling av vaksiner til lav- og mellominntektsland.

100 dager igjen

2 milliarder vaksinedoser vil bety at vi vil nå målet til Verdens helseorganisasjon om at 40% av befolkningen i lav- og mellominntektsland skal være vaksinert innen utgangen av 2021.

Hvis vi ikke klarer det, vil mange flere dø, helsesystemer vil bryte sammen, og enda flere havne i fattigdom. I tillegg kan det først bli slutt på pandemien når en stor del av verdensbefolkningen er vaksinert.

Det haster veldig – men det er fortsatt mulig å nå målet på de 100 dagene som er igjen av året.

Amnesty krever at:

  • 50% av vaksinene som selskapene produserer, sendes til lav- og mellominntektsland.
  • Selskapene sier fra seg opphavsrett for koronavaksiner og deler informasjon om hvordan vaksinene produseres, slik at fattigere land kan produsere sine egne vaksiner.

Amnesty sender kravene til følgende vaksineprodusenter: BioNtech, Pfizer, Johnson & Johnson og Moderna.

Viktig informasjon
Funn i rapporten:

  • Amnesty kontaktet seks farmasøytiske selskaper som har utviklet Covid-19-vaksiner: AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, BioNTech/Pfizer og Novavax.

  • Rapporten konkluderer med at noen av selskapene setter profitt først. Under 1% av vaksinene deres er gitt til lav- og mellominntektsland.

  • For å oppnå en rettferdig og rask utrulling i fattigere land, må vaksineutviklere dele sin kunnskap og teknologi og lære opp kvalifiserte produsenter som er forpliktet til å bidra til å øke produksjonen av Covid-19-vaksiner.

Menneskerettigheter
Menneskerettigheter som berøres i denne saken:
  • Legemiddelselskaper har, som alle virksomheter uansett hvor de opererer, et ansvar for å respektere menneskerettighetene. Dette er beskrevet i FNs veiledningsprinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for multinasjonale virksomheter.

  • For vaksineutviklere betyr dette at de må legge om sin praksis som i dag hindrer mennesker i fattige land i å få tilgang til koronavaksiner.

Prof Ugur Sahin, CEO BioNTech,
Dr Alex Gorsky, CEO Johnson & Johnson
Mr Stéphane Bancel, CEO Moderna
Dr Albert Bourla, CEO Pfizer

c/o Amnesty International
Postboks 702 sentrum
0106 Oslo

Dear BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna and Pfizer,

The rapid development of effective Covid-19 vaccines in 2020 was a emarkable achievement and gave hope to the world in the darkest days of this deadly pandemic.

But fast forward to 2021, and the world is confronted with scandalous levels of vaccine inequality. While rich countries with high vaccination rates have slashed their death rates, tens of thousands of people in poorer countries continue to die every week.

The World Health Organization has set a target of vaccinating 40% of people low and lower-middle income countries by the end of 2021, but we are far off track. To achieve this goal, and save millions of lives, at least two billion vaccine doses must be delivered to these countries before the end of the year. This will require a dramatic shift in practice from both states and companies alike.

While states must redistribute the hundreds of millions of surplus doses they currently hoard, meeting WHO’s target requires urgent action from companies too. As such, we call on you to:

  • Ensure that 50% of all vaccine deliveries go to low and lower-middle income countries throughout the rest of 2021 and beyond, including by bringing forward your commitments to COVAX and the African Union.

  • Share intellectual property, knowledge and technology with WHO initiatives such as C-TAP and the mRNA vaccine technology transfer hubs, and directly with qualified manufacturers, to ensure vaccines are available to all countries in the months and years to come.

This is not an act of charity. All companies have human rights responsibilities, and pharmaceutical companies must ensure fair access to life-saving products. You have the power to help end this pandemic, and the time to do so is now.

Sincerely,