Bilde
AKSJON: Bahrain

Dansk statsborger uskyldig fengslet

Signer aksjonen under:

Jeg krever at Abdulhadi al-Khawaja løslates umiddelbart!Se brevet vi sender

14 379 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Familiefaren havnet i fengsel for å demonstrere fredelig. Nå frykter familien at han skal bli blind fordi han nektes behandling for grønn stær. Krev at han løslates!
Publisert: 17. Feb 2023, kl. 15:08 | Sist oppdatert: 17. jun 2024, kl. 16:48

NB: Denne aksjonen er over ett år gammel, men den er like aktuell da Abdulhadi al-Khawaja fremfeles sitter fengslet.

For oppdateringer i saken, se lenger ned.

Søkte asyl i Danmark

Kongedømmet Bahrain er en liten øy øst for Saudi-Arabia, styrt av en kongefamilie med nære bånd til sin mye større nabo i vest.

I dette landet vokste Abdulhadi al-Khawaja opp, før han flyttet til utlandet for å studere.

Mens han var i utlandet, ble Bahrain stadig mer autoritært og Abdulhadi endte opp med å søke asyl i Danmark.

Først mange år senere – etter politiske reformer som ga håp om politisk endring – vendte han tilbake til hjemlandet, med kone og to døtre, alle danske statsborgere.

Han engasjerte seg i kampen for menneskerettigheter. I 2011 ble han arrestert etter å ha hatt en sentral rolle i protestene som brøt ut under den arabiske våren.

Familiefaren ble dømt til livstid i fengsel. Han har ikke gjort noe galt. Krev at han løslates umiddelbart – signer aksjonen!

Utsatt for tortur

12 år har gått, og Abdulhadi sitter fremdeles fengslet. Han har blitt utsatt for tortur, og kontakten med familien er på et minimum.

Under koronapandemien gikk det over to år uten at han fikk lov til å ha besøk av verken kona eller døtrene.

Nå frykter datteren Maryam at faren hennes skal bli blind som følge av grønn stær, en øyesykdom han ikke får tilstrekkelig behandling for i fengselet.

Sammen med søsteren Zainab har hun fulgt i farens fotspor og engasjert seg i kampen for menneskerettigheter. Begge søstrene har begge opplevd å bli arrestert for sitt arbeid.

Med base i Danmark har de kjempet en utrettelig kamp for at faren skal løslates og komme hjem til familien i Danmark.

Det var hit faren dro etter studiene, og hvor han og familien fikk beskyttelse.

Amnesty krever at myndighetene i Bahrain:

  • Umiddelbart og betingelsesløst løslater Abdulhadi al-Khawaja, og annullerer dommene mot ham, all den tid han er en samvittighetsfange som kun er dømt for å ha hevdet sine rettigheter på fredelig vis.

Signaturene sendes til kronprins og statsminister av Bahrain Sheikh Salman bin Hamad.

Oppdateringer

Ny sultestreik

Abdulhadi Al-Khawaja har igjen begynt å sultestreike. Helsen hans er kritisk pga hjerteproblemene som har resultert i tre akuttinnleggelser på sykehus.

Krev at Abdulhadi al-Khawaja umiddelbart løslates og at han får den medisinske behandlingen som han trenger - signer aksjonen!

Datter nektet om bord på fly til Bahrain

Datteren Maryam Al-Khawaja nektes ombordstigning på et fly til Bahrain, etter at hun gikk ut offentlig og ba andre land presse myndighetene i Bahrain til å løslate faren.

Maryam var sammen med en internasjonal delegasjon, inkludert Amnestys generalsekretær Agnés Callamard.

Sultestreik

Al Khawaja starter en sultestreik som et resultat av behandlingen han og andre medinnsatte får i fengselet, deriblant at han nektes tilgang til nødvendige medisiner.

Amnesty Norge sender mer enn 13.000 underskrifter

Amnesty Norge sendte 13.685 underskrifter til myndighetene i Bahrain for å kreve at Abdulhadi al-Khawaja løslates umiddelbart og betingelsesløst, og at han får nødvendig helsehjelp.

Gro-Anita Mykjåland (SP) krever at Al-Khawaja løslates

På podiet under den interparlamentariske unionens møte i Bahrain krevde Gro-Anita Mykjåland fra Senterpartiet at Abdulhadi al-Khawaja skulle løslates. Det samme gjorde danske parlamentarikere, som også forsøkte å få til et besøk et fengsel. Dessverre fikk de ikke besøke ham.

Amnesty ber Huitfeldt løfte saken med myndighetene i Bahrain

Amnesty International sendte et brev til Utenriksminister Anniken Huitfeldt og Ambassadør Thomas Lid Ball, og oppfordret norske myndigheter til å sikre al-Khawaja; nødvendig helsehjelp med hensyn til hans traumatiske opplevelser, umiddelbar og betingelsesløs løslatelse og retten til å protestere fredelig i Bahrain. Brevet ble sendt rett før Ambassadør Lid Ball deltok på den interparlamentariske union i Bahrain.

Abdulhadi i risiko for hjerteinfarkt

Den 1. mars mottar familien beskjed fra Abdulhadi om at han er hentet i ambulanse med hjerteproblemer som startet 28. februar. Han ble tatt med fra Jau fengsel, hvor han sitter på en livstidsdom, til Bahrain Defense Force (BDF) Hospital hvor han har blitt torturert tidligere. Til tross for at det ble bekreftet at han er i risiko for å få et hjerteinfarkt, så ble han nektet tilgang til en hjertespesialist etter at sikkerhetssjefen trakasserte ham fordi Abdulhadi nektet å legge hendene i lenker.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

  • Ingen må utsettes for tortur (artikkel 5).

  • Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (..) (artikkel 10).

  • Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Land
Bahrain:

  • Bahrain er en liten øystat, som ligger øst for Saudi-Arabia. Majoriteten av befolkningen er sjiamuslimer, mens kongefamilien som styrer landet som et eneveldig kongedømme, er sunnimuslimer.

  • Menneskerettighetssituasjonen i Bahrain har aldri vært særlig god, men det ble lovet reformer mot slutten av 1990-tallet. Selv om det i noen år var tegn til bedring, ble situasjonen gradvis verre.

  • Da det brøt ut protester i store deler av den arabiske verden i 2011, kjent som den arabiske våren, tok mennesker til gatene også i Bahrain. Dette førte til en voldelig undertrykkelse fra myndighetene, støttet av Saudi-Arabia. Mange menneskerettighetsforkjempere og andre ble arrestert, torturert og dømt til lange fengselsdommer.

  • I 2012 ble det utstedt et totalforbud mot alle protester og menneskerettighetsaktivistene i landet har blitt utsatt for en økende trakassering og arrestasjoner.

Av

Hjelp oss samle inn signaturer

Crown Prince and Prime Minister Sheikh Salman bin Hamad
Court of the Crown Prince
P.O Box 29091 Riffa
Bahrain
Twitter: @bahrainCPnews @BahrainPMO 

Your Majesty,

Abdulhadi al-Khawaja, dual Bahraini-Danish national, is prisoner of conscience targeted solely for the peaceful exercise of his human rights. So far, he has spent more than 11 years of an unjust life sentence in Jaw prison for leading peaceful protests during the 2011 popular uprising in Bahrain.

While in prison, Abdulhadi has been subjected to torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. We are concerned that his right to health care has not been respected, as his family claim he does not receive necessary treatment for glaucoma. Furthermore, we are concerned of allegations that prison authorities restrict his right to legal council and contact with his family as punishment for his peaceful activism in prison.

Given that Abdulhadi Al-Khawaja is a prisoner of conscience targeted solely for the peaceful exercise of his human rights, we call upon your Highness to ensure that he is immediately and unconditionally released, and his convictions and sentences are quashed. Pending his release, he must be granted access to his lawyer and be protected from torture and other ill-treatment.

Yours sincerely,