Bilde
AKSJON: Qatar

To advokat-brødre dømt til livstid

Signer aksjonen under:

Jeg krever at de to brødrene løslates umiddelbart!Se brevet vi sender

10 977 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Den ene broren ble arrestert etter å ha kritisert myndighetene i Qatar. Da den andre broren forsøkte å bistå ham juridisk, ble han også arrestert. Nå er de dømt til livstid i fengsel.
Publisert: 30. jun 2022, kl. 12:47 | Sist oppdatert: 22. nov 2022, kl. 16:17

De to brødene Hazza og Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri, som begge er advokater, har ikke gjort noe galt.

De har kun brukt sine grunnleggende rett til å ytre seg. De har på fredelig vis krevd at alle i Qatar skal ha like rettigheter til å stemme og delta i valg.

Det likte imidlertid myndighetene i Qatar dårlig.

Nå er de begge dømt til livstid – kun for å ha sagt sin mening.

Krev at de slipper fri – signer aksjonen!

Tvitret om myndighetene

Hazza ble arrestert i sitt hjem 10. august 2021. Da hadde han deltatt i en demonstrasjon mot en ny valglov, og tvitret en videoinnspilt melding til emiren som kritiserer den samme loven.

Valgloven som det er snakk om, diskriminerer medlemmer av al Murra-stammen. Tusenvis som tilhørere denne minoritetsgruppen i Qatar har gjennom den nye loven blitt ekskludert fra å stemme eller delta i valg.

​​​​Al Murra-stammen er en av de største stammene i det østlige Saudi-Arabia og Qatar. Medlemmene har lenge vært utsatt for alvorlig diskriminering og blitt fratatt tilgang til utdanning, arbeid og helsetjenester.

Bak lukkede dører

Rashed ble arrestert allerede dagen etter sin bror, etter at han hadde forsøkt å gi ham juridisk bistand.

Avhør ble foretatt uten at brødrene hadde advokat til stede, og rettsaken ble holdt for lukkede dører.

De har sittet i isolasjon helt siden pågripelsen. Nå er de altså dømt til livstid i fengsel.

Det er helt absurd at de skal tilbringe resten av sitt liv i fengsel – kun for å ha kritisert styresmaktene.

Bli med og stå opp mot myndighetene i Qatar- signer aksjonen!

Amnesty krever at qatarske myndigheter:

  • Løslater Hazza og Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri umiddelbart, og opphever dommen mot dem.
  • I påvente av at Hazza og Rashed blir løslatt, sikrer dem regelmessig tilgang til familien sin og advokatene sine, og all medisinsk hjelp de måtte trenge

Signaturene blir sendt til justisminister H.E. Masoud bin Mohamed al-Ameri.

Land
Qatar:
  • Qatar har enorme menneskerettslige utfordringer. Rettssikkerheten i Qatar er så å si ikke til stede og mange minoriteter utsettes for omfattende diskriminering, samtidig som ytrings- og forsamlingsfriheten ikke ivaretas.
  • 29. juli 2021 vedtok Emiren en lov omkring prosedyrene for valget av Shura-rådet, et slags rådgivende råd for Emiren som kan foreslå lover, godkjenne budsjetter og avskjedige ministre. Emiren har likevel vetorett. Politiske partier er forbudt, og regjeringsskifte er ikke mulig.
  • Amnesty presser på for å endre situasjonen i Qatar. Les mer om dette her.
Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering. (artikkel 7)
  • Enhver har rett til å beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).
  • Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres(artikkel 10).

Hjelp oss å samle underskrifter

H.E. Masoud bin Mohamed al-Ameri
Ministry of Justice
PO Box 917
Doha, State of Qatar

Twitter: @mojgovqa

Your Excellency,

On 10 May 2022, the Criminal Court of First Instance in Doha, the Qatari capital, issued its verdict against two members of the Al Murra tribe, following a trial marred by a number of due process violations. The court handed lawyers and brothers Hazza and Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri life sentences on charges relating to the peaceful exercise of their rights to freedom of expression and assembly.

The charges included “contesting and refusing laws and decisions ratified by the Emir”, “resorting to threats and social media to urge the Emir to carry out work within his legal specialty”, “undertaking actions which would compromise the independence of the state”, “convening and organizing a public meeting without authorization”, and “violating societal values and principles” online and using social media. These charges relate to speeches and poetry they made or published online that were critical of a recently adopted electoral law that is discriminatory to members of al Murra tribe, as they were calling for equal rights to political participation.

Protests erupted near Doha in August 2021 after the Qatar’s Emir ratified a law paving the way for the first legislative elections of the Shura Council, which discriminates against members of the Al Murra tribe by excluding thousands of them from voting or running in the election.

Hazza bin Ali Abu Shurayda al-Marri was arrested at his home on 10 August 2021 after taking part in the protests and tweeting a video-recorded message addressed to the Emir criticizing the law. His brother Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri was arrested on 11 August 2021 after attempting to legally represent his brother. Both men were held in solitary confinement until at least the end of March 2022, during which time they were interrogated by the State Security Prosecution without their lawyers. Their trial was held behind closed doors. Their lawyers were only allowed to peruse the case files and not given copies to prepare their defense. The two men have the right to appeal their sentencing.

I urge you to quash the convictions and sentences against the two men and to immediately release Hazza bin Ali Abu Shurayda al-Marri and Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri as they have been imprisoned solely for the peaceful exercise of their right to freedom of expression and peaceful assembly. Pending their release, they must have regular access to their family and to their lawyers, and any medical attention they may require.

Yours sincerely,