Bilde
AKSJON: Saudi-Arabia

20 år i fengsel for å tvitre

Signer aksjonen under:

Krev at Abdulrahman løslates umiddelbart!Se brevet vi sender

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Uskyldige meldinger i sosiale medier gjør at han ikke kan forlate landet på 40 år - 20 av dem må han tilbringe i fengsel. Krev at han løslates umiddelbart!
Publisert: 30. jun 2021, kl. 14:25 | Sist oppdatert: 9. Mai 2022, kl. 11:47

"Hvorfor innfører vi ikke valg som kan endre steinalder-monarkiet til et presidentstyre?»

For denne og liknende satiriske twitter-meldinger om myndighetene, har Abdulrahman blitt dømt til en absurd streng straff i terrordomstolen i Saudi-Arabia: 20 år i fengsel og ytterligere 20 års utreiseforbud.

37-åringen sitter fengslet for å ha brukt sin ytringsfrihet på en fredfull måte. Krev at Abdulrahman slippes fri umiddelbart! Signer aksjonen.

Hjelpearbeider

Abdulrahman al-Sadhan tok universitetsutdannelse i USA. Etter uteksamineringen, dro han til Saudi-Arabia for å jobbe som humanitær hjelpearbeider.

I 2018 ble han pågrepet på sitt kontor i Røde halvmåne, som er den offisielle betegnelsen på Røde Kors i muslimske land.

Mobilen hans ble konfiskert, og Abdulrahman ble tatt med til et hemmelig sted.

Kvinne og mann smiler til kamera
Abdulrahman og søsteren. 

Tilstått under tortur

Det skulle gå nesten to år før søsteren og resten av familien hørte fra ham. I en kort telefonsamtale fortalte Abdulrahman da at han satt fengslet.

Familien får ikke lov til å besøke ham i fengselet, og heller ikke ringe ham. De er svært bekymret for hvordan han har det.

Ett år etter telefonsamtalen – i mars i år - kom saken opp for terrordomstolen. 37-åringen skal ha gitt en tilståelse under avhør, men ifølge familien skal denne ha blitt gitt under tvang.

Amnesty International har tidligere avslørt at terrordomstolen som dømte Abdulrahman, tidligere har idømt lange fengselsstraffer og også dødsdommer basert på «tilståelser» gitt under tortur. Domstolen er et av Saudi-Arabias mektigste våpen mot kritiske røster.

Abdulrahman har anket dommen mot seg. I et innlegg i Washington Post sier søsteren, Areej al-Sadhan, at dette kan være hennes brors siste sjanse til å slippe fri.

Familien er utslitt. Det skal ikke være sånn at vi, og mange andre, bruker dager og år på å lure på hvorvidt vår elskede bror eller sønn er i live.

Søsteren Areej al-Sadhan

Sammen kan vi legge press på myndighetene i Saudi-Arabia!

Amnesty krever at saudiske myndigheter:

  • Frigjør Abdulrahman umiddelbart, ved å oppheve dommen mot ham uten betingelser.

  • Gjennomfører en rask, uavhengig og grundig etterforskning av anklagene om tortur og annen mishandling, og stiller til ansvar alle gjerningspersoner som blir funnet skyldig i rettferdige rettssaker, uten å bruke dødsstraff.

  • Igangsetter en uavhengig gransking av Abdulrahmans to års tvungne forsvinning.

  • Gir erstatning til Abdulrahman.

Vi sender signaturene til Saudi-Arabias konge Salman bin Abdul Aziz Al Saud, som er landets høyeste myndighet.

Nektes kontakt med familien

Abdulrahman får ikke lov til å få besøk av eller ringe til familiemedlemmer. Det forteller familien til Amnesty.

Siste gang de så ham, var under ankebehandlingen i september. Hans fysiske og psykiske helse var da forverret som følge av torturen han har blitt utsatt for.

Krev at han løslates umiddelbart - signer aksjonen!

Anken avvist

Domstolen har avvist Abdulrahmans anke. Dermed blir dommen på 20 år i fengsel, og ytterligere 20 års utreiseforbud, stående.

Vi må fortsette vår kamp for å få Abdulrahman løslatt!​

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Retten til å være like for loven, og retten til samme beskyttelse av loven uten diskriminering (...) (artikkel 7).

Enhver har rett til å beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres(artikkel 10).

Enhver har også rett til å beskyttes mot tortur eller annen grusom, umenneskelig behandling eller straff (artikkel 15).  

Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).

Land
Fakta om Saudi-Arabia
  • Det er bokstavelig talt livsfarlig å kritisere myndighetene i Saudi-Arabia. En rekke kritikere og menneskerettighetsaktivister og andre er arrestert og mange er tiltalt og dømt som terrorister til mange års fengsel. Flere har blitt dømt til døden.
  • Saudiske kritikere i og utenfor landet har også blitt overvåket og utsatt for digitale angrep. Drapet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul i 2018 er et grelt eksempel på hva saudiske myndigheter er villig til å gjøre for bringe kritikk til taushet.
  • De saudiske terrordomstolene er i dag redskaper for å bringe kritiske stemmer til taushet.
  • Domstolene opererer ikke etter klart definerte prosedyrer. Folk blir straffeforfulgt på vagt grunnlag. Flere av anklagene er i seg selv i strid med menneskerettighetene fordi de kriminaliserer fredelig utøvelse av menneskerettigheter.

His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Sa
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
Twitter: @KingSalman

Your Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud,

On 12 March 2018, state security forces arrested Saudi national Abdulrahman al-Sadhan from his place of work at the Saudi Arabian Red Crescent Society in Riyadh, the Saudi capital. They failed to present a warrant, confiscated his phone, and took him to an unknown location. After almost two years of no contact whatsoever, Abdulrahman al-Sadhan was finally allowed to call his family for the first time on 12 February 2020, wherein he mentioned being detained at al-Ha’ir prison, located approximately 25 miles south of Riyadh.

On 3 March, Abdulrahman al-Sadhan attended his first secret hearing at the Specialised Criminal Court (SCC), without legal representation and in the absence of his father, who had been assisting his legal defence. He was charged on the basis of a series of satirical tweets from an account the prosecution accused him of running, and a so-called “confession” extracted under duress. After a series of hearings, the SCC sentenced Abdulrahman al-Sadhan on 5 April to 20 years in prison, to be followed by a 20-year travel ban. The verdict was announced in a closed session, without the presence of his lawyer or father. Abdulrahman Al-Sadhan has appealed the verdict.

I urge you to release Abdulrahman al-Sadhan immediately and unconditionally as he was sentenced to a lengthy prison sentence on charges related solely to the peaceful exercise of his right to freedom of expression. Furthermore, I call on you to order an independent and effective investigation into Abdulrahman al-Sadhan’s two-year enforced disappearance and his claims before the court that he was tortured and otherwise ill-treated, and to provide a remedy for Abdulrahman al-Sadhan, including by holding those suspected of responsibility accountable in fair trials.

Yours sincerely,