Bilde
AKSJON: Nigeria

22-åring i fare for å bli henrettet

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som signerte. Signaturene er sendt til guvernøren i Nigeria. 

Del    
Yahaya (22) kan bli henrettet for en sang som oppfattes som blasfemisk. Stans henrettelsen nå!
Publisert: 8. sep 2020, kl. 09:42 | Sist oppdatert: 10. nov 2021, kl. 14:28

Yahaya er dømt til døden for en sang som ble spredt via sosiale medier. Hvis guvernøren signerer henrettelsesordren vil Yahaya henges.

Hjelp oss å kreve at henrettelsen stoppes og at Yahaya blir løslatt - signer aksjonen nå!

Dømt til døden for en sang

I februar 2020 lagde Yahaya Sharif-Aminu en sang som angivelig inneholder nedsettende kommentarer om Profeten Muhammed. Sangen ble spredt via WhatsApp. I mars ble Yahaya arrestert. Han sitter fortsatt i fengsel.

10. august i år, måtte Yahaya stille for en høyere sharia-domstol i Kano, en delstat nord i Nigeria. Der ble han dømt til døden for blasfemi.

Henrettelsesmetoden som praktiseres i staten er henging. Nå er saken i guvernørens hender. Den 27. august publiserte delstatsmyndighetene en uttalelse på sine hjemmesider der de skriver at guvernøren ikke vil nøle med å signere henrettelsesordren.

Dødsstraff bryter både med forbudet mot grusom, umenneskelig og nedverdigende straff og med retten til liv. Amnesty er imot enhver bruk av dødsstraff.

Urettferdig rettssak

Rettssaken mot Yahaya var forhastet og urettferdig. Den var basert på meldinger fra Yahayas WhatsApp, og Yahaya hadde ikke egen advokat.

Forhastede rettssaker undergraver siktedes muligheter til å forsvare seg selv skikkelig. Etter at menneskerettighetsadvokater og aktivister presset retten til å respektere Yahayas rett til juridisk bistand, fikk han tilgang på juridisk hjelp for å anke saken.

Familien jaget

Yahaya kommer fra en konservativ delstat nord i Nigeria der lokale myndigheter styrer basert på sharia-loven. Da sangen hans ble spredt på WhatsApp tente en gjeng sinte ungdommer på huset der Yahaya bor med familien sin. Familien ble tvunget til å flykte. Dette skjedde i mars, og fortsatt er ingen arrestert eller tiltalt for hendelsen.

Amnesty krever at:

  • Guvernøren avstår fra å signere henrettelsesordren
  • Yahaya Sharif-Aminu løslates umiddelbart og betingelsesløst

Hva skjer med din signatur?

Vi sender signaturene til guvernør Abduallahi Umar Ganduje i delstaten Kano i Nigeria. Hver signatur bidrar til å vise at vi er mange som krever at guvernøren verner om retten til liv og stanser henrettelsen av Yahaya Sharif-Aminu.

Oppdateringer

Yahaya får ny rettssak

21. januar bestemte ankedomstolen at Yahaya har rett på en ny rettssak, ettersom han ikke fikk tilgang på en advokat under den første rettssaken. Dermed vil Yahayas sak behandles på nytt med en ny dommer. Selv om Yahaya ikke skulle vært dømt til dødsstraff i utgangspunktet, gir dette håp for at Yahaya får tilgang til juridisk rådgivning og en rettferdig rettsak.

Dette betyr dessuten at Yahaya ikke lenger er dømt til dødsstraff. Det er fantastiske nyheter, men det betyr ikke at vi kan gi oss nå! Yahaya er fremdeles tiltalt for blasfemi og kan ende opp med å dømmes til dødsstraff på nytt.

Amnesty har grunn til å tro at signaturer fra verden over har bidratt til denne positive utviklingen. Det er derfor viktig å vise at vi fortsatt følger med!

Vis støtte til Yahaya - signer aksjonen i dag!

Vi har endret innholdet i brevet og kravene i saken for å reflektere de siste utviklingene i saken. Amnesty krever nå at anklagene mot Yahaya droppes og at han løslates umiddelbart og uten betingelser.

24,595 signaturer overlevert

I forbindelse med høringen 26. november har vi overlevert 24,595 signaturer til guvernør Abduallahi Umar Ganduje. På denne måten viser vi at vi er mange som står opp mot bruken av dødsstraff.

Tusen takk til alle som har signert!

Amnesty fortsetter å arbeide for at henrettelsen stanses og at Yahaya løslates. Du kan fremdeles signere aksjonen og vise din motstand mot dommen.

Ankehøring i slutten av måneden

Yahaya og advokatene hans har anket sharia-domstolens beslutning om å dømme han til døden for blasfemi. Nå er 26. november satt som dato for ankehøring i saken.

Det er viktig at vi holder presset oppe og viser at vi er mange som protesterer mot enhver bruk av dødsstraff.

Du kan hjelpe Yahaya - signer aksjon og krev at henrettelsen stoppes og at han blir løslatt!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har enhver rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Ingen må utsettes for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).

Land

Dødsstraff blir fortsatt praktisert i Nigeria. I 2019 ble mer enn 54 personer dømt til døden, og mer enn 2700 personer sitter fengslet i påvente av at dødsdommen mot dem skal gjennomføres. Den siste kjente henrettelsen i landet ble gjennomført i 2016.

I 2004 slo en nasjonal studiegruppe på dødsstraff fast at man ikke kan garantere en rettferdig dødsstraff i Nigeria. Gruppen ba derfor om et moratorium for bruken av dødsstraff i landet, altså en umiddelbar stopp på alle henrettelser og dødsdommer. Disse funnene og anbefalingene ble bekreftet av en kommisjon som var nedsatt av den nigerianske presidenten i 2007.

I 2008 vedtok Den afrikanske menneskerettighetskommisjon en resolusjon om dødsstraff, der alle medlemsstater ble oppfordret til å komme med et moratorium for bruken av dødsstraff.

Governor Abdullahi Umar Ganduje
Office of the Governor
Government House
Kano
Kano State, Nigeria

Your Excellency,

I am writing in concern for Yahaya Sharif-Aminu, a 22-year-old singer. On 10 August 2020, an Upper Shari’a Court in Kano state convicted Yahaya Sharif-Aminu of blasphemy for circulating a song on WhatsApp that was considered blasphemous against Prophet Muhammad and sentenced him to death. He remains held in Kano prison.

Yahaya Sharif-Aminu and his lawyer appealed the sentence. On 21 January, the Appeal Panel, presided by the Chief Judge of Kano State, ordered the retrial of Yahaya Sharif-Aminu’s case. The Panel ordered that the case be returned to the same Upper Shari’a Court where Yahaya Sharif-Aminu was sentenced but should be retried by a different judge on the basis that the defendant was not represented by a legal representative throughout his trial, adding that it was the duty of the court to ensure that he was duly and legally represented especially given the magnitude of the case, which involved the death penalty. The Panel therefore submitted that the failure of the defendant to be represented by a legal representative during the trial at the Upper Sharia Court was a clear omission which renders the proceedings of the case a nullity. The Appeal Panel’s decision for Yahaya Sharif-Aminu to be retried provides a significant opportunity for him to be provided access to legal representation and ensure he receives a fair trial.

Yahaya Sharif-Aminu should never have been sentenced to death in the first place. No one should be sentenced to death for freely expressing their opinions. The imposition of the death penalty following an unfair trial violates the right to life and hasty trials undermine the ability of defendants to seek effective remedies for the lack of legal representation during trial. Moreover, the use of the death penalty for blasphemy violates Nigeria’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights which restricts the use of the death penalty to the “most serious crimes”, which according to international law are crimes that involve intentional killing.

I therefore request that you:

  • Drop all charges against Yahaya Sharif-Aminu.
  • Ensure the immediate and unconditional release of Yahaya Sharif-Aminu.

Yours sincerely,