Bilde
De risikerer livet for å beskytte naturen og hjemmene sine. Bli med å styrke rettighetene til urfolk verden over.

Problemet

Det finnes over 370 millioner urfolk over hele verden, spredt over mer enn 90 land. Selv om de har forskjellige kulturer, opplever mange urfolk de samme harde realitetene:

  • De blir fratatt sine landområder. Mange anklages for å være terrorister eller forrædere når de forsøker å forsvare disse områdene med ikke-voldelige midler.
  • De blir nektet muligheten til å uttrykke sin kultur.
  • De er utsatt for fysiske angrep og behandling som annenrangsborgere.
  • De diskrimineres i landenes rettssystemer.

Diskriminering er grunnen til at urfolk utgjør 15% av verdens ekstremt fattige. Medlemmer av urfolkgrupper er også spesielt utsatt for landløshet, underernæring og intern fordrivelse enn andre grupper.

Urfolk har et spesielt forhold til landet deres familier har bodd på i generasjoner. De har avgjørende kunnskap om hvordan naturressursene kan forvaltes på en bærekraftig måte.
Støtt kampen for Amazonas nå
Bilde
Foto: AI/Caroline Bennett
Patricia Gualinga, leder for Sarayaku-folket i Amazonas, ble angrepet av ukjente gjerningsmenn som kastet store steiner mot huset hennes og truet med å drepe henne.

I Amazonas har 25 prosent av skogområdene status som urfolksterritorier. Menneskene som bor der vet hvordan de skal behandle naturressursene på en bærekraftig måte. De tar vare på skogen.

Sammen kan vi gjøre en forskjell

Amazonas er utsatt for ødeleggelser fra blant annet oljeboring, gruvedrift og industrielt landbruk. Urfolk risikerer livet sitt for å stoppe det. Mange blir angrepet og får hjemmene sine påtent.

Støtt vårt arbeid for å styrke rettighetene til menneskene som bor i og kjemper for regnskogen nå. Bli fast giver i Amnesty.

Slik jobber Amnesty for urfolks rettigheter:

Amnesty International har arbeidet for å forsvare urfolks rettigheter i alle regioner i verden og krever at stater utvikler lover for å beskytte deres land, kulturer og levebrød.

Dokumenterer overgrep

Våre etterforskere samarbeider med ulike urbefolkningsgrupper for å dokumentere hvordan de blir utsatt for diskriminering av myndigheter og økonomiske krefter.

I 2019 besøkte Amnestys etterforskere tre forskjellige urfolksgrupper i Nord-Brasil, hvor ulovlige inntrengere hadde begynt eller utvidet arbeidet med å beslaglegge land og hugge ned trær. Menneskene som bodde der hadde mottatt dødstrusler for å forsvare landområdene.

Påvirker myndigheter

Amnesty arbeider for at myndigheter skal utvikle og følge lovverk som sikrer urfolk retten til å beskytte landområdene sine, kulturen sin og sitt levebrød, i tråd med menneskerettighetene.

Blant annet jobber vi for at urfolk skal:

• Få holde på sin kulturelle identitet.
• Leve i frihet, uten frykt for diskriminering og trusselen om folkemord.
• Ha sikker tilgang til landene og ressursene som er viktige for deres velvære og levesett.

Løfter frem enkeltpersoners historier

Sammen med våre støttespillere og aktivister starter vi globale underskriftskampanjer for urfolk, ofte ved å trekke frem historien til én person eller en gruppe. Ved å fortelle historiene deres bidrar vi til å skape forståelse for utfordringene som urfolk står ovenfor, og stiller krav om at deres rettigheter beskyttes.