Aktivistportalen
På denne siden finner du tips til hvordan du kan skrive leserinnlegg i forbindelse med kampanjeuka til Oljefondskampanjen!

Her finner du all informasjonen du trenger for å forfatte et leserinnlegg, i tillegg til info om hvor innlegget kan sendes, når det passer å få det på trykk og hvilken politiker fra Finanskomiteen du kan adressere.

Denne artikkelen er ikke lenger aktuell. Finn flere aksjonsmuligheter her.

Hver dag under Oljefonds-kampanjeuka (19-25 april) kommer minst en annonse til å bli publisert i en lokalavis rundt om i landet som adresserer en politiker fra Finanskomiteen. For å få størst mulig gjennomslagskraft vil vi gjerne ha leserinnlegg fra aktivister i samme utgave av avisa. Bli med!

Forslag til leserinnlegg/debattinnlegg i lokalaviser under kampanjeuka 19.-23. april

For å legge press på Finanskomiteens politikere oppfordrer vi deg til å skrive leserinnlegg og sende det til din lokalavis. Du kan adresse hele Finanskomiteen på Stortinget eller velge en enkelt stortingsrepresentant i komiteen. Kanskje er en av representantene fra samme sted som deg?

Her er en liste over alle representantene i Finanskomiteen

Under kampanjeuka vil det publiseres annonser med kampanjebudskapet i en rekke lokalaviser over hele landet. Dersom du vil ha ditt innlegg på trykk samme dag og i samme avis som en av annonsene - scroll ned og se oversikten! Det er fritt fram å sende inn leserinnlegg til andre aviser og på andre tidspunkt også.

Finanskomiteen behandler Oljefondsmeldingen i løpet av april og avgir sin innstilling til Stortinget i slutten av mai. Under hele dette tidsrommet vil leserinnlegg i lokalavisa bidra til å skape press!

For å inspirere deg til å skrive leserinnlegg har vi laget en liste over argumenter du kan bruke i ditt leserinnlegg. Det er viktig at du gjør innlegget til ditt eget, men du kan bruke oversikten nedenfor til inspirasjon.

Tips til innhold

Stikkord til leserinnlegg med temaet:

Gjør Oljefondet til en etisk ledestjerne!

Innledning:

  • Alle nordmenn eier Oljefondet sammen. Du kan uttrykke at du forventer at de folkevalgte sikrer at fondet er forvaltet på en etisk forsvarlig måte, der både menneskerettigheter og miljø blir respektert.
  • Dersom fondet skal fortsette å være en ledestjerne internasjonalt for etiske investeringer må Stortinget ta grep!

Om Oljefondet:

  • Fondets etiske rammeverk kom på plass for snart tjue år siden da fondet var mye mindre og mer håndterlig. I dag har det vokst til verdens største offentlige investeringsfond og eier aksjer i mer enn 9000 selskaper i over 70 land. Slik fondet er rigget i dag er det umulig å vite om det tjener penger på uetisk virksomhet.

Amnesty Norge mener:

  • Oljefondet har investert i land der det skjer omfattende brudd på menneskerettighetene som Kina, Russland og Gulf-landene. I land der ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er kneblet, er det risikofylt å stille kritiske spørsmål om selskapenes virksomhet, og selskapene er ikke åpne om hva de gjør. Derfor kan verken fondet eller Etikkrådet vite om det foregår uetisk virksomhet.

  • En løsning på de etiske utfordringene som oppstår når Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene er at fondet sjekker selskapene før de investerer. Siden fondet ofte mangler god og kritisk informasjon om selskaper i nettopp de landene der de menneskerettslige utfordringene er størst, må sjekken ta utgangspunkt i risiko for uetisk virksomhet. Fondet må gjøre en risikobasert forhåndsfiltrering av selskaper – særlig i de mest problematiske landene.

  • Slik kan Oljefondet være føre-var og ikke etterpåklok når de investerer.

Hva kan Stortinget gjøre med dette?

  • Stortinget sitter nå med nøkkelen som kan bidra til å sikre at det norske Oljefondet er rigget for å investere trygt over hele verden uten å bidra til brudd på menneskerettighetene eller miljøødeleggelser.

  • Stortinget står overfor en historisk mulighet til å påvirke og styrke det etiske rammeverket til Oljefondet. Be dine stortingspolitikere/Stortingets Finanskomité om å sikre at forhåndsfiltrering blir innført i behandlingen av årets oljefondsmelding på stortinget i mai 2021.

Konklusjon:

  • Amnesty International Norge og en rekke andre aktører fra finans, akademia og sivilsamfunn allerede tatt til orde for innføringen av forhåndsfiltrering. Be Stortinget om å lytte og ta grep som sikrer at Oljefondet igjen kan innta rollen som internasjonal ledestjerne for etisk ansvarlige investeringer.

Flere tips til å skrive leserinnlegg finner du her!

For å lese mer om #sjekkførst-kampanjen og hvordan du kan bidra på flere måter - sjekk aksjonsveiledningen!


Hvem, hva, hvor - oversikt over annonser i aviser og politikere:

Mandag 19 april

Annonse 1: Dagsavisen

Annonsen adresserer Mudassar Kapur fra Høyre og Bjørnar Moxnes fra Rødt og Une Bastholm fra Miljøpartiet de Grønne.

Annonse 2: Hamar Arbeiderblad

Annonsen adresserer Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet

Tirsdag 20 april

Annonse 1/1: Firda

Annonsen adresserer Tore Storehaug fra Kristelig Folkeparti, Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet og Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet.

Onsdag 21 april

Annonse 1: Tidens krav

Annonsen adresserer Vetle Wang Solheim fra Høyre.

Annonse 2: Østlandets Blad

Annonsen adresserer Anne Kristine Linnestad fra Høyre.

Torsdag 22 april

Annonse 1/1: Rogalands avis

Annonsen adresserer Alexander Stokkebø fra Høyre og Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet.

Fredag 23 april

Annonse 1/1: Telemarks Avis

Annonsen adresserer Hans Andreas Limi fra Fremskrittspartiet.

Bilde

Ina Tin

Seniorrådgiver