Bli med på kampanjeuka 19-25. april og be Finanskomiteen sikre at Oljefondet ikke investerer i brudd på menneskerettighetene!

Denne aksjonsveiledningen er ikke lenger aktuell. Finn flere aksjonsmuligheter her.

Oljefondet investerer i en rekke land der det skjer omfattende brudd på menneskerettighetene. For å sikre at Oljefondet ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd må fondet sjekke selskaper før det investerer.

Vi står overfor en historisk debatt om Oljefondets etiske rammeverk, og DU kan være med å påvirke prosessen. Vi trenger et oppdatert etisk rammeverk for Oljefondet som sikrer at fondet ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd.

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan bli med i kampanjeuka 19-25 april hvor Amnesty-aktivister over hele landet oppfordrer politikerne i finanskomiteen til å velge et mer etisk oljefond gjennom forhåndsfiltrering!

Vi må styrke det etiske rammeverket til Oljefondet!

I 2021 står vi overfor en historisk debatt om Oljefondets etiske rammeverk. Det er nesten 20 år siden Stortinget vedtok de etiske retningslinjene til fondet.

Nå har et offentlig utvalg vurdert at Oljefondets etiske rammeverk må styrkes på enkelte punkter (se Etikkutvalgets utredning her). Stortingets finanskomité sitter med makt og ansvar til å avgjøre om Oljefondet fremover skal være en ledestjerne for etisk ansvarlige investeringer.

Du kan være med å påvirke beslutningen som tas innen utgangen av mai 2021!

Oljefondet har vokst i en vanvittig fart, og i dag er fondet investert i over 9000 selskaper over hele verden og har en verdi på over 11 000 milliarder kroner. Fondet har investert i land som Kina, Russland og Gulf-landene, der menneskerettighetene er under press, og der det verken finnes ytringsfrihet eller organisasjonsfrihet. Derfor må det etiske regelverket oppdateres, for å sikre at det er robust nok i møte med nye og etiske utfordrende investeringsmarkeder.

Vårt krav

For å sikre at Oljefondet ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd bør selskaper sjekkes før man investerer! Dette kalles forhåndsfiltrering. Selskaper kan filtreres bort fra Oljefondets investeringsunivers basert på risiko for medvirkning til menneskerettighetsbrudd.

Les mer om Oljefondet, forhåndsfiltrering og menneskerettigheter:

Slik kan du delta

Bli med i kampanjeuka 19-25.april:

19-25. april ruller vi ut vår kampanje for et mer etisk Oljefond: #Sjekkførst!

Hvem skal vi nå? Beslutningstakeren i denne kampanjen er Stortingets finanskomite. Under behandlingen av årets Oljefondsmelding skal Finanskomiteen ta en beslutning om hvilke endringer som skal gjøres i Oljefondets etiske rammeverk. Denne prosessen vil vi påvirke for å sikre at selskaper blir undersøkt grundig før Oljefondet velger å investere.

Når? 19-25.april gjennomfører vi en kampanjeuke på e-post og sosiale medier og vi trenger deg med på laget!

Hver dag kan du si fra til 3-4 politikere i Finanskomiteen gjennom å kontakte dem på Twitter, Facebook og epost med et humoristisk, men viktig budskap. I tillegg vil vi plassere strategisk plasserte annonser i lokalavisa til utvalgte politikere. Hjelp oss gjerne med å spre bilder av annonsene!

Hva er budskapet?

Vi har tegnet 18 politikere fra Finanskomiteen, hver iført en morsom tatovering med skrivefeil kombinert med budskapet «I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først».

For å unngå tatoveringer med skrivefeil som man senere angrer på må man sjekke først. Akkurat som man må sjekke selskaper før man investerer for å unngå uetiske investeringer og investeringer som bidrar til menneskerettighetsbrudd.

Vi håper at dette humoristiske, positive og tydelige budskapet vil få oppmerksomheten til finanskomiteens medlemmer.

Hvordan kan jeg bidra?

  • Dele kampanjebudskapet på sosiale medier (se forslag under)

  • Sende e-post til medlemmene av Finanskomiteen på Stortinget (se forslag under)

  • Skrive leserinnlegg (se her for informasjon om hvordan du kan skrive leserinnlegg)

Hva skal skje under kampanjeuka?

Hver dag denne uka kan du si fra til 3-4 politikere i Finanskomiteen fra forskjellige partier. Under finner du forslag til tekst og bilde du kan dele!

Mandag, 19. april

Bli med og tweet: Sjekk først, @realSlagsvold. I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Del innlegg på Facebook: @TrygveSlagsvoldVedum I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Trygve: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Trygve

Kjære Trygve,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Mandag 19.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Hamar Arbeiderblad som adresserer Trygve Slagsvold Vedum. Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i samme avis på samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken med enten Trygve eller hele Finanskomiteen som adressat!

Bli med og tweet: Sjekk først, @mudassarkapur. I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Del innlegg på Facebook: @MudassarKapur. I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Mudassar: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Mudassar

Kjære Mudassar,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Mandag 19.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Dagsavisen som adresserer Mudassar, i tillegg til Une Bastholm (MDG) og Bjørnar Moxnes (R). Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i Dagsavisa samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken med enten Muddasar, Une og Bjørnar som adressat, eller hele Finanskomiteen om du vil!

Bli med og tweet: Sjekk først, @bmoxnes. I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Del innlegg på Facebook: @BjørnarMoxnes I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Bjørnar: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Bjørnar

Kjære Bjørnar,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Mandag 19.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Dagsavisen som adresserer Bjørnar, i tillegg til Une Bastholm (MDG) og Mudassar Kapur (H) fra Finanskomiteen. Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i Dagsavisa samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken med enten Muddasar, Une og Bjørnar som adressat, eller hele Finanskomiteen om du vil!

Bli med og tweet: Sjekk først, @Uneaba I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Del innlegg på Facebook: @UneBastholm I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Une: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Une

Kjære Une,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Mandag 19.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Dagsavisen som adresserer Une, i tillegg til Bjørnar Moxnes (R) og Mudassar Kapur (H) fra Finanskomiteen. Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i Dagsavisa samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken med enten Muddasar, Une og Bjørnar som adressat, eller hele Finanskomiteen om du vil!

Tirsdag 20.april

Bli med og tweet: Sjekk først, @TStorehaug. I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Del innlegg på Facebook: @ToreStorehaug I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Tore: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Tore

Kjære Tore,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Tirsdag 20.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Firda som adresserer Tore, i tillegg til Ingrid Heggø (AP) og Sigbjørn Gjelsvik (SP) fra Finanskomiteen. Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i Firda samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken med enten Tore, Ingrid og Sigbjørn som adressat, eller hele Finanskomiteen om du vil!

Bli med og tweet: Sjekk først, @SGjelsvik. I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Del innlegg på Facebook: @SigbjørnGjelsvik I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Sigbjørn: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Sigbjørn

Kjære Sigbjørn,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Tirsdag 20.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Firda som adresserer Sigbjørn, i tillegg til Ingrid Heggø (AP) og Tore Storehaug (KrF) fra Finanskomiteen. Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i Firda samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken med enten Tore, Ingrid og Sigbjørn som adressat, eller hele Finanskomiteen om du vil!

Bli med og tweet:  Sjekk først, @IngridHeggo. I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Send e-post til Ingrid: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Ingrid

Kjære Ingrid,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Tirsdag 20.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Firda som adresserer Ingrid, i tillegg til Sigbjørn Gjelsvik (SP) og Tore Storehaug (KrF) fra Finanskomiteen. Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i Firda samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken med enten Tore, Ingrid og Sigbjørn som adressat, eller hele Finanskomiteen om du vil!

Del innlegg på Facebook: @SylviListhaug I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Send e-post til Sylvi: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Sylvi

Kjære Sylvi,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Vil du skrive leserinnlegg til Sylvi Listhaug, noen av de andre politikerne i Finanskomiteen eller hele komiteen? Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg i din lokalavis!

Onsdag 21.april

Del innlegg på Facebook: @VetleWangSoleim I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Send e-post til Vetle: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Vetle

Kjære Vetle,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Onsdag 21.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Tidens Krav som adresserer Vetle. Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i Tidens krav samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken enten med Vetle som adressat, eller heller Finanskomiteen om du vil! Du kan også velge din egen lokalavis!

Del innlegg på Facebook: @AnneKristineLinnestad I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Send e-post til Anne Kristine: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Anne Kristine

Kjære Anne Kristine,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Onsdag 21.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Østlandets blad som adresserer Anne Kristine. Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i avisa samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken enten med Anne Kristine som adressat, eller hele Finanskomiteen om du vil! Du kan også velge å skrive leserinnlegg til din egen lokalavis!

Bli med og tweet:  Sjekk først, @ElinAgdestein. I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Del innlegg på Facebook: @ElinEodumAgdestein I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Elin: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Elin

Kjære Elin,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Vil du skrive leserinnlegg til Elin Rodum Agdestein eller noen av de andre politikerne i Finanskomiteen eller kanskje hele komiteen? Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg i din lokalavis!

Del innlegg på Facebook: @FredricHolenBjørndal I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Send e-post til Fredric: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Fredric

Kjære Fredric,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Vil du skrive leserinnlegg til Fredric Holen Bjørdal eller noen av de andre politikerne i Finanskomiteen? Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg i din lokalavis!

Torsdag 22.april

Bli med og tweet:  Sjekk først, @Stokkebo.I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Del innlegg på Facebook: @AleksanderStokkebø I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Aleksander: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Aleksander

Kjære Aleksander,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Torsdag 22.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Rogalands Avis som adresserer Aleksander Stokkebø, i tillegg til Eigil Knutsen (AP) fra Finanskomiteen. Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i samme avis på samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken med enten Aleksander eller hele Finanskomiteen som adressat!

Bli med og tweet:  Sjekk først, @EigilKnutsen. I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Del innlegg på Facebook: @EigilKnutsen I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Eigil: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Eigil

Kjære Eigil,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Torsdag 22.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Rogalands Avis som adresserer Eigil, i tillegg til Aleksander Stokkebø (H) fra Finanskomiteen. Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i samme avis på samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken med enten Eigil eller hele Finanskomiteen som adressat!

Bli med og tweet: Sjekk først, @SveinRHansen I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Send e-post til Svein Roald: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Svein Roald

Kjære Svein Roald,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Vil du skrive leserinnlegg til Svein Roald Hansen eller noen av de andre politikerne i Finanskomiteen eller kanskje hele komiteen? Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg i din lokalavis!

Fredag 23.april

Bli med og tweet:  Sjekk først, @olaelvestuen.I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Del innlegg på Facebook: @OlaElvestuen I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Ola: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Ola

Kjære Ola,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Vil du skrive leserinnlegg til Ola Elvestuen eller noen av de andre politikerne i Finanskomiteen eller kanskje hele komiteen? Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg i din lokalavis!

Del innlegg på Facebook: @HansAndreasLimi I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Hans Andreas: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Hans Andreas

Kjære Hans Andreas,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Fredag 23.april publiseres det en annonse med kampanjebudskapet i Telemarks Avis som adresserer Hans Andreas. Bli med og skriv leserinnlegg som kan trykkes i Telemarks avis samme dag. Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg på denne tematikken enten med Hans Andreas som adressat, eller hele Finanskomiteen om du vil! Du kan også velge din egen lokalavis!

Bli med og tweet:  Sjekk først, @kariekas I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet investerer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Sjekk selskaper først! #Sjekkførst

Del innlegg på Facebook: @KariElisabethKaski I noen tilfeller er det ekstra viktig å sjekke først. Oljefondet fortsetter å investere i land med omfattende brudd på menneskerettighetene. Stortinget må sikre at Oljefondet ikke tjener penger på menneskerettighetsbrudd. Derfor må Oljefondet sjekke selskaper før de investerer. #Sjekkførst @Amnesty International Norway

Send e-post til Kari: [email protected]

Emnefelt: Oljefondets selskaper må sjekkes først, Kari

Kjære Kari,

Nå står dere i Finanskomiteen overfor en historisk beslutning. Du og ditt parti må sørge for at Oljefondet sjekker selskaper før de investerer. #Sjekkførst

For mer informasjon se https://amnesty.no/oljefondet-og-menneskerettigheter

+ Vennlig hilsen (ditt navn)

Skriv leserinnlegg: Vil du skrive leserinnlegg til Kari Elisabeth Kaski eller noen av de andre politikerne i Finanskomiteen eller kanskje hele komiteen? Her finner du info om hvordan du kan skrive leserinnlegg i din lokalavis!

Dersom du får svar fra politikeren du sender e-post til, kan du:

  1. Svare politikeren med argumenter som finnes i denne saken, eller på temasiden - trykk her for å komme til temasiden.
  2. Svare politikere og si at Amnestys rådgivere Ina Tin og Hanne Sofie Lindahl kan svare mer utfyllende.
  3. Be Ina eller Hanne Sofie om innspill til hva du kan svare.

Se kontaktinformasjon nedenfor!

Bilde

Ina Tin

Seniorrådgiver