Oljefondets nye etiske rammeverk – rigget for framtiden?

En samling faglige argumenter for risikobasert forhåndsfiltrering.
Publisert: 16. Mar 2021, kl. 14:25 | Sist oppdatert: 12. Apr 2021, kl. 13:51

Vi står overfor en historisk debatt om Oljefondets etiske rammeverk denne våren. Stortinget skal behandle Etikkutvalgets forslag om endringer i det etiske rammeverket under årets behandling av stortingsmeldingen for Oljefondet.

Det er nesten 20 år siden forrige gang et slikt utvalg ble satt ned for å se på det etiske rammeverket. Bakgrunnen for gjennomgangen er diskusjoner på Stortinget om hva som skal til for å sikre at fondet er robust nok i møtet med nye og etisk utfordrende markeder.

Verden står overfor en rekke fundamentale miljø- og klimautfordringer som både selskaper og investorer må forholde seg ansvarlig til. Oljefondet er på full fart inn i fremvoksende markeder som Kina, Saudi-Arabia og Russland, der menneskerettighetene er under press og der det verken finnes ytringsfrihet eller organisasjonsfrihet. Dette krever et styrket etisk rammeverk.

Argumentsamling

Som et faglig innspill til den politiske debatten om Oljefondets etiske rammeverk har Amnesty International Norge tatt initiativ til å samle argumenter fra en rekke ulike aktører innen finans, akademia og sivilsamfunn.

Last ned argumentsamlingen her:

Fra ulike ståsteder peker bidragene i retning av en etisk forvaltning etter føre var-prinsippet. Samlingen setter særlig fokus på «risikobasert forhåndsfiltrering» som i all hovedsak handler om å styrke fondets etiske rammeverk ved å filtrere bort selskaper basert på risiko for menneskerettighetsbrudd og andre etiske normbrudd før fondet investerer.

Oljefondet kan styrke sin etiske profil ved å unngå å investere der risiko for brudd på menneskerettighetene er størst. Samlingen beskriver også en finansbransje som må forholde seg til økte krav om etiske risikovurderinger, også gitt EUs nye regelverk for bærekraftig finans.

Det er på høy tid å sikre at det etiske rammeverket er rigget for framtiden!

Vi håper denne samlingen kan bidra til økt debatt om Oljefondets etiske rammeverk som skal behandles på stortinget våren 2021.