Skriv leserinnlegg til en avis

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:09 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • synliggjøre gruppen
  • relatert til kampanje
  • særlig relevant under valgkamper
  • i lokale medier
  • i de store riksmediene

Dette er en god måte å synliggjøre gruppen på. I mange kampanjer får man utkast til leserinnlegg som man tilpasser lokale forhold. Særlig under valgkamper kan slike innlegg være svært viktige. Ikke alle velgere leser partienes programmer, de fleste baserer seg på politisk informasjon fra TV, aviser, radio og Internett. Medienes utvalg av politiske saker er derfor med på å påvirke hvilke saker verlgerne oppfatter som viktigst. Dette er også lettere å få gjennomslag i lokale mediene (lokalaviser, lokal-TV og lokalradio) enn i de store riksmediene, særlig hvis det er en eller annen lokal vinkling på stoffet.

 

 

TIPS TIL LESERINNLEGGGENERELLE RÅDMERKEDAGER

EKSEMPEL PÅ LESERINNLEGG