Generelle råd for effektiv aktivisme

Publisert: 2. sep 2019, kl. 13:22 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19

Det nytter: Harme, håp, handling.

Det er viktig å tenke gjennom hvordan man kommuniserer urettferdighet. Vis harme over urettferdighet, men ved å samtidig fortelle suksesshistorier og positive utviklinger i saker, kan stoffet virke mer oppløftende og få folk til å engasjere seg mer. Forsøk å overbevise de dere møter om at de selv kan være en motkraft og at de kan utgjøre en forskjell for mennesker som har opplevd menneskerettighetsbrudd. Vis den tydelige linjen fra enkeltmennesket til enkeltmennesket.

 

Synliggjøre budskapet: Enkel og overbevisende.

Det er viktig å synliggjøre budskapet og tilpasse kommunikasjonen til prosjektet. Vær klar, enkel (bruk noen nøkkelord i åpningsordene) og overbevisende, vennlig og imøtekommende. Spør gjerne åpne spørsmål som ikke kan besvares med ja og nei, og fortell om saken/kampanjen. Tenk også gjennom hvordan aksjonen/arrangementet bør markedføres (medier, plakater). Flere aviser har en type "Det Skjer"-spalter (nett/fysisk) der man gratis kan melde inn aktiviteter.

 

Svare på vanskelige spørsmål: Noen tips.

Forsøke å avgjøre om spørsmålet/-ene er relevante eller ikke for saken (ikke alle er verdt å bruke tid på). Hvis dere ikke kan svare, be om å få undersøke det mer, henvis også til nettsiden og andre steder man kan hente mer informasjon. Tenk gjennom hvordan dere behandler negative kommentarer. Vær tydelig og rolig, unngå å bli fanget i en opphetet debatt. Skulle det likevel oppstå noe ubehagelig, eller det er noe man må ha noe oppklart raskt, kontakt regionlederen eller eventuelt gruppeleder.

 

Faste begivenheter:

Dersom det er mulig å ha en fast dag i måneden til aksjon/arrangement er det enklere for folk å sette av tid. Detter forutsetter at gruppen planlegger for lang tid av gangen (gjerne i et årshjul).

 

Mat og forfriskninger:

Detter er alltid populært og kan trekke flere til aksjonen/arrangementet. Det kan være kaffe, te, gløgg, vafler, boller osv.

 

Samarbeid:

Ha som mål å få med både privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner på ulike ting dere gjør som aktivister. Noen råd for å lykkes her er blant annet å være ute i god tid med henvendelser til eksterne (mange legger planer for et halvt, til ett år i forveien). Undersøk hvem som er den rette personen å kontakte (hvilken rolle vedkommende har) og ha kontinuerlig kommunikasjon med den eller de som blir gruppas kontaktpersoner. Det er også viktig å avklare hvem som gjør hva når man samarbeider med eksterne aktører, lag gjerne en skriftlig avtale på dette før man går i gang med planleggingen. Lag alltid tydelige referat etter møter slik at man hele tiden er klar over hvem som gjør hva.