Post en menneskerettighet på SoMe: Innfridd eller krenket?

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:35 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • mange gråsoner innen menneskerettighetsarbeid
  • post på sosiale medier
  • utfordre følgere til å diskutere
  • reklamer Introduksjonskurset til Amnesty

Det er mange gråsoner innen menneskerettighetsarbeid. Post ulike saker på sosiale medier og utfordre følgere og andre til å diskutere om menneskerettighetene i de aktuelle tilfellene er krenket eller innfridd. Her er det meningen å anspore til diskusjon og drøftelser.

En slik aktivitet kan også stimulere til å lære mer. Man kan derfor følge opp med å poste en tekst som "reklamerer" for Introduksjonskurset til Amnesty med lenke.

 

INTRODUKSJONSKURS TIL AMNESTYVIDEO OM INTROKURSETTIPS TIL BRUK AV SOSIALE MEDIERGENERELLE RÅDMERKEDAGER