Tips til bruk av sosiale medier

Hvordan engasjere og få best mulig gjennomslag.
Publisert: 11. okt 2018, kl. 17:18 | Sist oppdatert: 12. aug 2021, kl. 14:17

← tilbake til verktøykassa

Amnesty bruker sosiale medier for å oppnå vårt overordnede strategiske mål: Økt gjennomslag fordi flere tar menneskerettighetsbrudd personlig og blir med i Amnesty International.

Før dere oppretter en Facebook-side, Instagram-konto eller lignende, tenk over: hva er hensikten med dette? Er det fordi det vil bidra til gruppas arbeid for å synliggjøre og skape oppmerksomhet rundt Amnestys arbeid eller er det fordi det er «greit å ha»? Hvis svaret er det siste, kan det være lurt å revurdere tanken og heller forholde dere til Amnesty i Norges offisielle profiler.

Hvis dere ønsker å ha en side eller profil for å bruke den aktivt i gruppas arbeid er det flott, men husk å følge retningslinjer for bruk av sosiale medier, at dere må ha en sosiale medie-ansvarlig i gruppa og les tipsene under før dere setter i gang.

Generelt

Navn: Husk å bruke navnet på gruppa som navn på gruppe-profiler i sosiale medier. Dette kan for eksempel være Amnesty Student (og navnet på universitetet) Amnesty ungdom (og navnet på skolen/ byen) eller Amnesty-gruppe (og navnet på stedet dere bor).

Det må komme tydelig frem i tittelen at dere er en gruppe, slik at det ikke kan oppfattes som den offisielle Amnesty i Norge-profilen.

Om/bio: Lag en beskrivelse av gruppa hvor dere tydelig informerer om at dere er en Amnesty-gruppe bestående av aktivister som jobber for å skape oppmerksomhet rundt menneskerettighetene. Dette er viktig for at de som ser siden skal forstå hvem dere er og ikke blande det med Amnesty i Norges offisielle profil.

Likes: Husk at alle likes siden eller profilen gir til andre innlegg, er synlig for andre. Det er derfor viktig å huske på at Amnesty er politisk nøytrale, og at dere må forholde dere til Amnestys synspunkter når dere liker andres innlegg. Vi oppfordrer gruppene til å engasjere seg i innholdet som publiseres på våre offisielle profiler, samt profilene til andre Amnesty-grupper og regioner.

Bilde og logobruk: Dere må følge retningslinjene for logobruk når dere bruker Amnestys logo i sosiale medier og bruke bilder dere har tillatelse til å bruke. Dette betyr både at dere ikke kan bruke bilder som andre eier (copyright) og at dere ikke deler bilder dere tar av enkeltpersoner uten deres samtykke.

Deling og posting på profilen: Vi oppfordrer gruppene til å dele fra Amnesty i Norges offisielle profiler, slik at vi når bredt ut med vårt budskap og får mye oppmerksomhet rundt sakene. Men legg gjerne til en egen vri. Snakk om saken på video eller lignende. Vi oppfordrer dere også til å dele informasjon om aktiviteter i gruppa.

Skal dere dele annen informasjon må dere huske på at Amnesty er politisk nøytrale og at dere har ansvar for å holde dere oppdatert om AINs standpunkter og uttaller dere i overenstemmelse med AINs nasjonale og internasjonale vedtekter, retningslinjer og strategier. Dette gjelder også hvis dere går inn i en diskusjon på sosiale medier med gruppe-profilen.

Hvordan få publikums oppmerksomhet?

Når dere publiserer innhold i sosiale medier, konkurrerer dere med en lang rekke aktører som ønsker å få folks oppmerksomhet. Dere må derfor sette publikum i førersetet og tenke på hva de vil se, fremfor hva dere selv har lyst til å si.

Før dere publiserer noe, er det lurt å gå gjennom disse spørsmålene:

  • Hva er målet med denne posten? Hva ønsker vi å oppnå?
  • Hvordan kan vi få dette til å bli interessant for folk som ikke allerede er en Amnesty-aktivist?

Siden folk scroller veldig fort, er det også lurt å følge disse reglene:

  • Vær kort og konsis
  • Ta utgangspunkt i at folk ikke nødvendigvis kjenner saken dere snakker om fra før
  • Vær visuell og bruk gode bilder, slik at publikum raskt oppfatter budskapet

Om spesifikke sosiale medier

Amnesty tilpasser tonen for hver kanal og med tanke på hvem vi ønsker å nå og hva vi ønsker å oppnå med budskapet vårt. Som regel holder vi oss unna bruk av ironi, og vi bruker ikke sarkasme.

FACEBOOK

Målgruppe: Folk flest, men primært eldre

Formål: Skaffe signaturer til aksjoner, få flere faste givere, øke trafikken til nettsiden www.amnesty.no, mobilisere til aktiviteter, skape engasjement og informere om hva vi mener i viktige saker.

Metode: Del arrangementer, videoer, aksjoner og lignende, både egne og fra Amnesty sin Facebook side eller nettside. Jo flere som deler, jo større publikum når vi.

TWITTER

Målgruppe: Ganske smalt. Samfunnsdebattanter, meningsbærere, politikere, journalister, andre organisasjoner og opinionsdannere.

Formål: Formidle våre standpunkt, påvirke beslutningstakere og få oppmerksomhet rundt våre prioriterte saker. Amnesty oppfordrer ofte til at dere sender Twitter-meldinger til statsmakter for å påvirke en sak. Det er det viktigste dere kan bidra med på Twitter, og er en veldig god måte å bidra til å skape endring. Gjennom Twitter-stormer har Amnesty bidratt til at samvittighetsfanger har blitt løslatt.

Metode: Del forslagene på Twitter-meldinger dere får fra Amnesty når de blir sendt ut til dere.

INSTAGRAM

Målgruppe: Folk flest, men primært yngre

Formål: Vise frem hva dere gjør og hvilke saker dere er engasjert i. Skal bidra til å skape engasjement og inspirere andre til å engasjere seg i menneskerettighetsbrudd.

Metode: Dele bilder og videoer. Legg ut deres beste bilder fra aksjoner og arrangementer dere har. Bruk gjerne relevante emneknagger, spesielt Amnesty sine.

SNAPCHAT

Målgruppe: Primært unge

Formål: Vise frem de beste bildene fra arbeidet deres, spesielt fra aksjoner og arrangementer. Skal bidra til å skape engasjement og inspirere andre til aktivisme.

Metode: Del bilder av aktiviteter og aktivismen i gruppa.