Aktivistportalen
Brenner du for menneskerettighetene og for å gjøre en forskjell? Er du nysgjerrig på Amnesty og vårt arbeid? Da er dette kurset for deg!
   
  Med dette kurset ønsker AmnestyAkademiet å gi deg innsikt i Amnesty International som organisasjon og grunnleggende prinsipper innen menneskerettighetene. Kurset har videre til hensikt å engasjere nye medlemmer og frivillige i vårt menneskerettighetsarbeid.
  • Kurset bruker interaktive øvelser, video og forelesning
  • Kursets varer 3 timer
  • Du får kursdiplom for deltakelse

  Kursets innhold består av tre tematiske deler:

  💛 Introduksjon til menneskerettigheter (MR):

  Det historiske bakteppet til de universelle menneskerettighetene, grunnleggende prinsipper innen menneskerettighetene, kunnskap om de institusjonelle rammene rundt MR og informasjon om styrker og svakheter ved det internasjonale menneskerettighetssystemet.

  💛 Introduksjon til Amnesty International:

  Amnestys opprinnelse og organisasjonens uavhengighet, individets rolle i Amnesty og kjennskap til hvordan Amnesty jobber internasjonalt og nasjonalt.

  💛 Introduksjon til Amnestys lokalarbeid:

  Amnestys organisering og arbeid lokalt. Hva gjør en Amnestygruppe, og hva skjer i din region?

  Fra et av kursene. Foto og redigering: Øyvind Hermstad

  Kurs der du bor?

  Sjekk oversikten over arrangementer for å se om det skal holdes et Introduksjonskurs nær der du bor.

  arrangementer

  Ønsker du deg kurs?

  Ta kontakt med opplæringsteamet i Amnesty.