Bildet viser OL-ringene i blå, sort, rød, gul, grønn
OL er en tid for sport, glede og stolthet! Men det er også viktig at vi benytter anledningen til å belyse den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Kina. Bli med!

OL i Beijing er nå over. Tusen takk til alle som engasjerte seg i kampanjen!

Denne aksjonsveiledningen er ikke lenger aktuell. Finn flere aksjonsmuligheter her.

I denne aksjonsveiledningen finner du informasjon om kampanjen rettet mot OL i Beijing 2022 og forslag til hvordan du kan engasjere deg.

Innholdsfortegnelse

 1. Bakgrunn

 2. Mål for kampanjen

 3. Slik kan du engasjere deg

 4. Kontakt oss

1. Bakgrunn

I februar og mars 2022 skal Kina arrangere vinter-OL og Paralympics i Beijing. Under lekene vil utøvere fra hele verden samles for å konkurrere og skape idrettsøyeblikk til glede for millioner av mennesker.

Likevel skal vi ikke glemme den faktiske situasjonen i Kina. Kina er et land med svært alvorlige menneskerettighetsutfordringer, spesielt knyttet til ytringsfrihet, sensur og informasjonskontroll. Menneskerettighetsforkjempere, journalister, advokater og andre kritiske til myndighetene blir forfulgt og arrestert. I Xinjiang-provinsen blir uigurer og andre muslimske minoriteter sperret inne i omskoleringsleire under grusomme forhold. Også andre religiøse og kulturelle minoriteter er utsatt for undertrykkelse og forfølgelse.

Sportsvasking

Sportsvasking skjer når stater arrangerer eller sponser store idrettsarrangementer, klubber eller organisasjoner for å avlede oppmerksomheten vekk fra menneskerettighetsbrudd som staten kritiseres for.

Men med vinter-OL i Beijing ønsker kinesiske myndigheter å vise frem landet som en vellykket og teknologisk framtredende verdensleder. De ønsker å lage et OL med pomp og prakt og vise landet fra sin beste side, uten fokus på grove menneskerettighetsbrudd. Dette gjør de gjennom streng kontroll av all informasjon, der de bestemmer hva som skal formidles både til egen befolkning og andre rundt omkring i verden.

For å kunne bidra til positiv endring i Kina er det viktig at myndighetene ikke lykkes med denne taktikken.

Sammen skal vi derfor rette fokuset mot menneskerettighetsbruddene i Kina!

2. Mål for kampanjen

Hovedmålet i kampanjen er å være en motvekt til det glansbildet Kina ønsker å presentere av seg selv under OL, gjennom å vise synlighet og engasjement. Dette er viktig for å vise kinesiske myndigheter, samt norske politikere og næringslivsaktører at Norges befolkning tar menneskerettighetene i Kina på alvor.

For å oppnå dette målet ønsker vi å engasjere lokalklubber, utøvere og det norske OL-publikummet. I kampanjen ønsker vi å spille på lag med idretten. Det betyr at vi ikke kritiserer utøverne som reiser til OL, men oppfordrer dem til å engasjere seg for menneskerettighetene sammen med oss! Dette skal vi gjøre gjennom konseptet #raiseyourhand hvor vi oppfordrer alle til å heve hånden for å markere støtte til menneskerettighetene.

#raiseyourhand
Bildet viser en gul hånd med teksten "Raise your hand for human rights"

Den siste tiden har vi sett en økende forståelse for hvordan idrett og menneskerettigheter henger sammen. Norges fotballandslag har bidratt til denne utviklingen ved å stå opp for menneskerettighetene gjennom ulike markeringer under deres kamper i kvalifiseringsrundene til VM i Qatar. Andre store fotballnasjoner som Nederland og Tyskland har også hengt seg på.

Nå ønsker vi å skape samme oppmerksomhet rundt situasjonen i Kina og håper at idretts-Norge vil bli med oss. Derfor har vi utviklet konseptet #raiseyourhand hvor vi fokuserer på å få med idretten på å heve hånden for menneskerettighetene. Vi ønsker å knytte idretten sammen og vise at man kan stå opp for menneskerettighetene uansett om man spiller fotball eller går på ski, står på skøyter eller kjører bob. For å få til dette trenger vi din hjelp.

Bli med å si tydelig ifra: Vi må stå opp for menneskerettighetene i Kina!

Les mer om utfordringen her.

3. Slik kan du engasjere deg!

Bildet viser seks ishockey-spillere og en dommer
De lokale idrettslagene består av utøvere i alle aldre, fra barn til senior.

Nedenfor finner du flere forslag til hvordan du kan bidra i kampanjen. Selv om OL og Paralympics ikke begynner før i februar og mars, er det viktig at vi aksjonerer nå for å få med idretten til å bli med på kampanjen og støtte budskapet vårt.

Nå ut til breddeidretten og lokale idrettslag

Hovedfokuset i denne kampanjen er å nå ut til breddeidretten og lokale idrettslag. Vi vil at lokallagene skal vise støtte til menneskerettighetene og utfordre hverandre og utøvere i sin klubb til å gjøre det samme.​ På denne måten kan vi nå et nytt publikum og bidra til å skape større engasjement rundt tematikken.

Mange er kanskje allerede opptatt av menneskerettigheter, men vet ikke hvordan de kan engasjere seg. Andre trenger kanskje mer informasjon om hvordan idrett og menneskerettigheter henger sammen.

Her trenger vi din hjelp! Ta kontakt med idrettslag i ditt nærområde og be om et besøk hvor du informerer dem om hvordan de kan bli med på kampanjen. Det kan du gjøre på flere måter:

 • Hold foredrag
 • Få med idrettslaget på et sosiale medier-stunt
 • Få idrettslaget med på utfordringen #raiseyourhand
 • Samle signaturer og be de dele aksjonen

I dokumentet under finner du forslag til epost som kan sendes til de lokale idrettslagene for å be om et besøk:

Lenger ned på denne siden finner du en oversikt over idrettslag i de ulike regionene og deres kontaktinformasjon.

NB: Husk å ta kontakt med regionleder før du/din gruppe kontakter idrettslagene slik at vi kan sikre god koordinering i regionene. Amnesty Norge holder i kontakten med nasjonale utøvere, så for å unngå dobbeltkommunikasjon er det fint om du/din gruppe henvender dere til lokale lag. Har dere spørsmål rundt dette, eller behov for å kontakte nasjonale utøvere, må du først kontakte din regionleder.

Les mer om aktivitetene vi foreslår under:

Hold foredrag

Du kan kontakte et idrettslag og tilby dem å holde foredrag hvor du/din gruppe forteller om kampanjen og om menneskerettighetssituasjonen i Kina. Å bidra til å spre informasjon vil være viktig for å løfte problemstilling frem mot OL. Det er også en fin anledning til å idémyldre sammen med klubben om ulike måter de kan engasjere seg i kampanjen på.

Før du holder foredrag er det viktig å avklare hvem du skal snakke til (alder, hvor mange osv.) og hvor lang tid du har til rådighet i dialog med lokalklubben. Under finner du forslag til to ulike Power Pointer du kan bruke. Den ene er en generell Power Point, mens den andre er mer rettet mot barn. Du står fritt til å bruke det innholdet du ønsker fra den ene eller begge Power Pointene. Det er viktig at du tilpasser Power Pointen du skal holde til publikummet du skal snakke til og hvor lang tid du har til rådighet. Legg gjerne også inn din egen kontaktinformasjon i presentasjonen. Vi anbefaler at du kun snakker om en eller to av enkeltpersonene i kampanjen og fjerner slidene på de du ikke skal prate om. Videoen under kan også gjerne brukes i foredraget.

Sosiale medier-stunt

Vi ønsker også å få med idrettslagene på å heve hånden for menneskerettighetene. Under besøket kan du spørre om noen av utøverne har lyst til å være med på et sosiale medier- stunt hvor de filmes mens de løfter hånden. Disse klippene skal vi samle til en film som vi deler i sosiale medier. Hold stemningen hjertevarm og positiv. Det er også fint om noen har lyst til å si noen ord om hvorfor det er viktig å engasjere seg for menneskerettighetene.

Samtykke til film

For å kunne filme utøverne er det viktig at vi har deres samtykke. Dette må hentes inn fysisk ved at de signerer samtykkeskjemaet under. Det er også viktig å være tydelig på at å delta i en slik film er helt frivillig – både i dialogen med idrettslaget i forkant og under selve besøket.

For barn og unge under 15 år gjelder egne regler. De skal ikke bli tatt bilde av, filmet eller oppfordres til å signere aksjonen med mindre en foresatt har signert samtykkeskjema. Vi anbefaler derfor at dere retter dere mot de over 15 år med kampanjen. Dersom dere likevel skulle få samtykke fra foresatte som er tilstede, eller ved at barna har med ferdigsignerte skjemaer hjemmefra, så kan dere ta bilde og filme, men ikke oppfordre til å signere aksjonen.

Send klippet og utfylt samtykkeskjema til din regionleder. Det er viktig at vi kun bruker filmen til den bruken vi har tillatelse til. Slett derfor klippene når regionleder har bekreftet at de er mottatt - dere vil kunne dele det endelige produktet fra Amnestys sosiale medier.

#Raiseyourhand

Be idrettslaget om å delta i #raiseyourhand-utfordringen. Oppfordre idrettslaget til å ta et bilde med hevet hånd – enten alene eller som lag. Bildet kan deretter deles i sosiale medier, sammen med oppfordring til andre idrettslag eller utøvere om å delta i utfordringen og en lenke til vår kampanjeside. Det er også fint om idrettslaget ønsker å legge ved en personlig hilsen.

Av hensyn til samtykke og personvern er det lettest om idrettslaget selv deler bildet de tar på Instagram. Det er også mest virkningsfullt for kampanjen da de når ut til sin målgruppe. Om dere likevel blir enige om at dere skal dele bildene av laget/ enkeltpersoner i sosiale medier er det viktig at dere også henter inn samtykke på dette, med skjemaet over.

Forslag til tekst:

Vi/jeg hever hånden for menneskerettighetene i Kina. Bli med du også #raiseyourhand.

Be de gjerne også om å tagge @amnesty_norge,
@idrettsforbundet og deres eget forbund:

 • Norges Skiforbund
  • @norgesskiforbund (Instagram og Facebook)
 • Norges Brettforbund
  • @brettforbundet_snow (Instagram)
  • @brettforbundet (Facebook)
 • Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund
  • @norwaysliding (Instagram)
  • @nabsf (Facebook)
 • Norges Curlingforbund
  • @curlingforbundet (Instagram)
  • @norgescurlingforbund (Facebook)
 • Norges Ishockeyforbund
  • @norskishockey (Instagram og Facebook)
 • Norges Skøyteforbund
  • @norgesskoyteforbund (Instagram)
  • @norges.skoyteforbund (Facebook)
 • Norges Skiskytterforbund
  • @skiskytterforbundet (Facebook)

Hvis dere ikke får til et besøk, kan dere også sende en epost med informasjon om utfordringen #raiseyourhand og be de dele den i sine sosiale medier.

Samle signaturer og dele aksjonen

Zhang Zhan, Ilham Tohti, Li Qiaochu, Gao Zhisheng og Rinchen Tsultrim. Dette er alle mennesker som har alle blitt utsatt for grove menneskerettighetsbrudd og som Kina ønsker at vi skal glemme under OL.

Det er viktig at vi gir de pågående menneskerettighetsbruddene i Kina et ansikt og løfter frem hvordan myndighetenes handlinger har reelle og alvorlige konsekvenser for landets befolkning og andre som ytrer seg kritisk om dem.

Del aksjonen med klubben under møtet og be dem spre den videre til sine medlemmer med en oppfordring om å signere den. Du kan også samle signaturer selv. Dersom dere ikke får til et møte, kan dere sende aksjonen på epost.

Aksjonen finner du her.

Ikke mulig å holde foredrag?

Da kan dere bidra gjennom å dele ut brosjyrer med informasjon om kampanjen. Dette kan for eksempel gjøres under ulike idrettsarrangement og stevner i løpet av høsten og vinteren som lokalklubbene arrangerer.

Det er nå mulig å bestille materiell. Ta kontakt med din regionleder.

Vil du høre på podkast?

Her kan du høre syv korte fortellinger om menneskerettighetssituasjonen i Kina, sportsvasking og personer som sitter fengslet for å ha brukt ytringsfriheten sin.

4. Kontakt oss!

Har du spørsmål om gjennomføringen av kampanjen kan du ta kontakt med din regionleder.

Du kan også ta kontakt med prosjektgruppa:

Bilde

Gerald Kador Folkvord

Politisk rådgiver