2020 fikk en fantastisk avslutning i Argentina: 30. desember vedtok Senatet at kvinner og jenter skal få rett til trygg og lovlig abort!
Publisert: 7. Jan 2021, kl. 10:23 | Sist oppdatert: 22. Jan 2021, kl. 14:38
Kvinner holder opp lysende kleshengere i Argentina.
Argentinas grønne bølge seiret til slutt!

Etter en årelang kamp for kvinners rettigheter vedtok senatet i Argentina omsider lovforslaget som gir jenter og kvinner rett til trygg og lovlig abort.

Lovendringen gir kvinner rett til selvbestemt abort frem til svangerskapsuke 14, og inkluderer i tillegg en rekke andre bestemmelser som anerkjenner kvinners rett til selvbestemmelse over eget liv og egen helse.

Dette er en stor seier for menneskerettighetene i Argentina, og for kvinner, jenter og andre som kan bli gravide, og som til nå har måttet risikere liv og helse for å få gjennomført en abort.

Denne historiske seieren skyldes i stor grad kvinne- og menneskerettighetsbevegelsens iherdige innsats og utholdenhet. Samtidig har mer enn 260.000 personer verden over signert Amnestys underskriftsaksjoner for å oppnå lovendring. Hver signatur har spilt en viktig rolle i å dra seieren i land!

Lovforslaget har møtt mye motstand, og det ingen selvfølge at det ville bli vedtatt i Senatet. Med engasjementet fra våre støttespillere har vi hjulpet argentinske senatorer å ta det rette valget: å stemme for kvinners rettigheter!

Det argentinske senatets beslutning er en høyest velkommen utvikling og gir fornyet håp om flere seire for kvinners rettigheter i Argentina og Latin-Amerika generelt.

Risikerte liv og helse

Tidligere har Argentina hatt en av verdens strengeste abortlover. Fram til lovendringen var abort kriminalisert med unntak av abort på medisinske indikasjoner, inkludert når det er fare for kvinnens liv og helse, eller når graviditeten var et resultat av voldtekt. I praksis var det likevel vanskelig for kvinner og jenter å få utført abort selv i disse tilfellene.

Resultatet av den strenge abortlovgivningen var at titusenvis av kvinner risikerte liv og helse for å kunne avslutte et uønsket svangerskap. Et forbud mot abort fører nemlig ikke til noen nedgang i omfanget av abort, men tvinger i stedet kvinner til å utføre en utrygg og ulovlig abort i det skjulte, uten den nødvendige støtten og pleien et sykehus kan tilby.

Slik har Amnesty jobbet for trygg og lovlig abort

Amnesty har jobbet målrettet for å sikre retten til trygg og lovlig abort i Argentina i flere år. I Norge har vi gjennomført flere aksjoner for å støtte kravet om en abortlov som sikrer kvinners rett til liv og helse.

Vi har blant annet aksjonert for 27 år gamle Belén. Hun ble dømt til åtte års fengsel for overlagt drap etter at hun spontanaborterte på et offentlig sykehus i Argentina. Etter to år i varetekt ble hun endelig løslatt etter å ha blitt frifunnet i landets høyesterett, men historien er et eksempel på hvordan Argentinas strenge abortlov har rammet kvinner som opplever svangerskapskomplikasjoner.

I 2019 skrev vi også om 11 år gamle “Lucia” som ble nektet å ta abort etter å ha blitt voldtatt. Alle de ansatte på sykehuset valgte å reservere seg mot å utføre aborten. Etter fem måneder tålte ikke den unge kroppen belastningen med å være gravid lenger. Det måtte gjennomføres et hastekeisersnitt for å redde Lucias liv. Dette eksempelet viser hvordan det i praksis ofte har vært svært vanskelig å ta en trygg abort på lovlig vis selv om en kvinne har hatt krav på det etter loven.

Med Argentinas nye abortlov vil det endelig bli en slutt på slike historier!

Amnesty fortsetter nå sitt arbeid for sikre at lovendringen gjennomføres i overenstemmelse med intensjonene.

Gledestårer og jubelrop preget Argentinas gater da det ble klart at den nye abortloven ble vedtatt

Vi klarte det sammen

I 2018 marsjerte hundretusenvis av mennesker for retten til trygg og lovlig abort i Argentina. Alle bar grønne skjerf, og mange gikk i grønne klær. De ble derfor kalt “den grønne bølgen", og fargen grønn ble et symbol på kampen for kvinners rett til liv og helse.

I 2020 preget "den grønne bølgen" Argentinas gater igjen. Med vår hjelp har den endelig seiret!

Til sammen samlet vi inn mer enn 260.000 signaturer verden over! Uten dere hadde ikke denne seieren vært mulig! Tusen takk til alle som engasjerte seg.

Argentinas nye abortlov

Avstemningen i senatet endte til slutt med 38 stemmer for lovendringen, 29 mot og 1 blank stemme. Dermed ble det slutt på Argentinas strenge abortlovgivning.

Dette innebærer lovendringen:

  • Retten til selvbestemt abort frem til svangerskapsuke 14.

  • Etter svangerskapsuke 14 er abort lovlig dersom det er fare for liv og helse eller dersom svangerskapet er et resultat av voldtekt.

  • Både offentlige og private helseinstitusjoner kan gjennomføre abort. Gjennomføring skal skje senest 10 dager etter forespørsel.

  • Kvinner på 16 år eller eldre kan samtykke i få gjennomført prosedyren. Jenter mellom 13 og 16 år vil betraktes å ha tilstrekkelig evne og modenhet til å gi samtykke, med mindre gjennomføring av prosedyren innebærer alvorlig fare for deres liv og helse.

  • Helsepersonell må gi verdig behandling, garantere privatliv og konfidensialitet, og respektere retten til selvbestemmelse.

  • Enhver offentlig tjenesteperson eller helsepersonell som forsinker, forhindrer eller nekter å utføre en abort i lovlige tilfeller kan straffeforfølges og kan miste retten til å praktisere.