Bilde

Støtt vårt arbeid for kvinners rettigheter

GJØR EN FORSKJELL HER:

Velg skjema
Indicates required field

Som fast giver bidrar du til å beskytte menneskerettighetene verden over.

Velg beløp

Slik behandler vi dine personopplysninger.

Jenter og kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp. Sammen kan vi styrke disse rettighetene.

Over hele verden mangler jenter og kvinner muligheten til å bestemme selv om de kan og vil fullføre en graviditet. I enkelte land gjelder dette også når graviditeten er et resultat av en voldtekt, eller når kvinnens liv står i fare.

Støtt kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp verden over.

Bli fast giver i Amnesty i dag.

Slik bidrar din støtte

Dette går pengene til:

Amnesty bruker pengene der de trengs mest og i henhold til gjeldende prioriteringer og behov.

  • 89,5 % går til formålet
  • 5,5 % går til innsamling
  • 5,0 % går til administrasjon

Tallene gjelder Amnestys årsregnskap for 2022. Årsregnskapet for 2023 vil bli ferdig revidert våren 2024. Det vil da publiseres på våre nettsider, samt på nettsidene til Innsamlingskontrollen, som Amnesty er medlem av.

Spørsmål om å opprette eller avslutte avtale? Send e-post til [email protected].

Slik er virkeligheten i landene med verdens strengeste abortlover:

Ca. 22.000 kvinner og jenter dør etter utrygge aborter hvert år (FN)

I land med strenge abortlover øker både antall aborter og antall dødsfall etter abort. Over 760.000 kvinner i Latin-Amerika må få behandling årlig for komplikasjoner etter illegale aborter.

Barn nektes å ta abort

Selv når loven tillater abort på medisinske indikasjoner, kan legen nekte å gjennomføre inngrepet av samvittighetsgrunner. Derfor kan jenter som har blitt gravide etter voldtekt eller incest bli nektet abort, selv når graviditeten truer deres liv og helse. I 2015 ble “Mainumby”, en 10 år gammel jente i Paraguay, nektet abort. Jenta var blitt gravid etter å ha blitt voldtatt av stefaren sin. Barnet ble forløst med keisersnitt i uke 32.

Kvinner kan bli dømt til opp mot 50 års fengsel for å ha tatt abort

I El Salvador kan kvinner bli dømt til lange fengselsstraffer for å ha tatt en abort. Dette rammer også kvinner som opplever svangerskapsproblemer og mister barnet sitt under graviditeten, og som blir beskyldt av helsepersonell for å ha fremprovosert en abort. Forbudet mot abort gjelder uansett, selv når graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest eller utgjør en fare for kvinnens liv eller helse

Kvinner og jenter som risikerer livet får ikke hjelp

I 2012 døde 16 år gamle «Esperancita» Den dominikanske republikk fordi legene ikke ville behandle henne for leukemi siden hun var gravid, og legene mente behandlingen kunne skade fosteret.

De fattige rammes hardest

Som hovedregel har de som tilhører over – og middelklassen tilgang på høyere utdannelse, medisinsk bistand og andre ressurser. De får dermed også informasjon om hvordan man kan unngå seksuelt overførbare sykdommer og uønskede graviditeter, tilgang på moderne prevensjonsmidler, og trygge aborttjenester.

De som er fattige får ingenting. Mangel på seksualundervisning er regelen heller enn unntaket. Prevensjon er dyrt og vanskelig å få tak i. Kjønnsbasert diskriminering og vold gjør unge jenter sårbare for å bli utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt. Mange, særlig unge, kvinner ender opp med å bli gravide uten at dette er ønsket eller villet. Når jenter og kvinner ikke har tilgang til trygg og lovlig abort, ender mange opp med å ta en ulovlig abort.

Totalforbudet mot trygg og lovlig abort er en form for kjønnsbasert vold mot kvinner og jenter. Ifølge FN kan det betegnes som tortur.

Dømt til 30 år i fengsel etter en dødfødsel
- nå er Teodora fri.

SLIK BESKYTTER VI KVINNER OG JENTERS RETT TIL HELSE:

Dokumenterer overgrepene

Vi har intervjuet kvinnene og familiene som har blitt rammet av de strenge lovverkene, og dokumentert menneskerettighetsbruddene de utsettes for.

Les våre siste rapporter, "Vold mot kvinner og abortforbud i El Salvador", og "Kvinner fengslet etter svangerskapsproblemer og familiens påkjennelse".

Presser myndigheter til å ta kvinners helse på alvor

Vi informerer nasjonale og internasjonale myndigheter om konklusjonene i rapportene våre, og krever at myndighetene motvirker diskriminering og sikrer kvinner retten til tilpassede helsetjenester i forbindelse med graviditet og fødsel.

Bidrar til å spre informasjon i lokalsamfunn

Over 14 millioner unge jenter får barn før de fyller atten år. Vi lager undervisningsopplegg som bidrar til større kunnskap om seksualitet og retten til å bestemme over egen kropp, og om hvordan jenter og kvinner kan beskytte seg mot sykdom og uønsket graviditet.

I Norge støttet Operasjon Dagsverk Amnestys prosjekt "Det er min kropp!" i 2015. Dette prosjektet handlet om å styrke kunnskapen om seksuelle og reproduktive rettigheter til ungdom i Chile, Peru og Argentina.

Løfter de viktige historiene

Amnesty jobber for å beskytte og hjelpe kvinnene og jentene som merker de negative konsekvensene av en manglende tilgang på trygg og lovlig abort på kroppen. I samarbeid med lokale organisasjoner i Latin-Amerika jobber vi for å hjelpe personene som er utsatt.

Blant annet har vi bidratt til å gi kvinnene advokathjelp, startet globale underskriftskampanjer og bidratt til å øke internasjonal oppmerksomhet rundt historiene til kvinnene som rammes av lovene som begrenser jenters og kvinners tilgang på trygg og lovlig abort.

Etterforsker årsakene til at kvinner dør under og etter graviditet

Hvert år dør 300.000 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel, nesten alle i utviklingsland. Vi dokumenterer sammenhengen mellom fattigdom, mødredødelighet og kvinners manglende tilgang på grunnleggende rettigheter.