Bilde
AKSJON: Argentina

Gi kvinner rett til trygg og lovlig abort

Aksjonen er avsluttet

Gode nyheter: I går presenterte president Alberto Fernandez et lovforslag som vil sikre kvinner rett til trygg og lovlig abort i Argentina. Det betyr at kravet i aksjonen er innfridd.

Men fortsatt er vi ikke helt i mål - Amnesty fortsetter å følge den videre prosessen for å sikre at lovforslaget blir vedtatt!

Vil du bidra videre? Se hva du kan gjøre på vår instagram.

Del    
Belén (27) ble dømt til åtte år i fengsel etter en spontanabort. Krev at abortloven i Argentina endres - signer aksjonen nå!
Publisert: 11. nov 2020, kl. 14:49 | Sist oppdatert: 6. Jan 2021, kl. 10:55

Oppdateringer

Gode nyheter!

Hurra!

I går presenterte Argentinas president Alberto Fernandez et lovforslag som foreslår å legalisere abort for kongressen! Dette er en seier for kvinner i Argentina og et stort skritt i riktig retning for å sikre retten til trygg og lovlig abort i landet.

Tusen takk til alle som har signert aksjonen - det nytter!

Aksjonen er dermed avsluttet, men Amnesty retter nå oppmerksomheten mot den videre vedtaksprosessen i Kongressen.

Følg oss gjerne på instagram (@amnesty_norge) for å se hvordan du kan bidra videre. Det er viktig at vi holder trykket oppe frem til en ny lov er vedtatt!

Belén opplevde en traumatisk spontanabort i 2014. Myndighetene mente hun hadde fremprovosert det selv, og dømte henne til åtte år i fengsel.

Historien om Belén er bare ett eksempel på hvordan Argentinas strenge abortlov rammer kvinner som opplever svangerskapskomplikasjoner.

Nå kan vi endre abortloven! Presidenten har lovet å fremme et lovforslag for å sikre kvinners rett til trygg og lovlig abort.

Hjelp oss å legge press på presidenten. Signer aksjonen og krev at kvinnene i Argentina får rett til trygg og lovlig abort!

Beléns historie

I 2014 dro Belén til sykehuset på grunn av magesmerter. Legen informerte henne om at hun var 22 uker gravid, og i ferd med å spontanabortere. Belén sa at hun ikke var klar over at hun var gravid.

Etter spontanaborten, ble Belén dømt til åtte år i fengsel for overlagt drap. Etter to år i varetekt ble hun endelig løslatt etter å ha blitt frifunnet i landets høyesterett.

Beléns historie viser hvordan et abortforbud fører til at kvinner som opplever svangerskapskomplikasjoner risikerer å bli mistenkeliggjort og fengslet.

Loven gir ikke beskyttelse

Argentina har en av verdens strengeste abortlover. Abort er kriminalisert med unntak av når det er medisinske indikasjoner, inkludert om det er fare for liv og helse, eller om graviditeten er et resultat av voldtekt. Men i praksis er det vanskelig for kvinner og jenter å få utført abort selv i disse tilfellene.

Abortforbud fører ikke til færre aborter

Et forbud mot abort fører ikke til noen nedgang i omfanget av abort. I stedet risikerer kvinner liv og helse for å kunne avslutte et uønsket svangerskap.

Hvert år trenger 39.000 argentinske kvinner sykehusbehandling som følge av komplikasjoner etter utrygg og ulovlig abort. Dette skjer fordi kvinner tvinges til å utføre utrygge aborter i det skjulte, uten den nødvendige støtten og pleien et sykehus kan tilby.

Det er særlige de fattige kvinnene, de unge jentene som skades og dør som et resultat av en manglende tilgang på trygg og lovlig abort. Har du penger kan du alltid og overalt kjøpe deg en trygg gjennomføring av et abortinngrep, selv i Argentina.

Det er særlige de fattige kvinnene, de unge jentene som skades og dør som et resultat av en manglende tilgang på trygg og lovlig abort.

Å sikre kvinner rett til trygg og lovlig abort er en forutsetning for å sikre at ethvert menneske har mulighet til å beslutninger om eget liv og helse. Det å nekte kvinner tilgang på grunnleggende helsetjenester er diskriminerende, og setter deres liv og helse i fare.

En historisk mulighet

Den alvorlige situasjonen i Argentina kan snart endre seg!

Myndighetene i Argentina har nå en historisk mulighet til å endre sin abortlovgivning i tråd med deres internasjonale menneskerettslige forpliktelser.

I 2019 ble det gjennomført valg i landet og det ble valgt en ny kongress. Dette betyr at et lovforslag om å legalisere abort igjen kan fremmes.

Presidenten i landet, Alberto Fernandez, har allerede offentlig erklært sin støtte til å legalisere abort. Han har også uttalt han vil fremme et lovforslag i kongressen innen utgangen av 2020.

Tidligere denne uken erklærte argentinske myndigheter at de vil fremme lovforslaget i kongressen i løpet av denne måneden. Dette er et stort steg i riktig retning for Argentina.

Det er viktig at lovforslaget faktisk fremmes i år. Hvis ikke det skjer, vil lovforslaget trolig aldri fremmes grunnet den ugunstige politiske konteksten i landet. Neste år er det nemlig nytt valg i kongressen.

Det betyr at det haster! Minn presidenten på løftet han gav og betydningen av retten til trygg og lovlig abort. Signer aksjonen og vis at vi er mange som krever at løftet følges opp!

De trenger din støtte

De siste årene har mennesker verden over deltatt i store demonstrasjoner for å forsvare retten til trygg og lovlig abort. I land som Polen og USA har mennesker tatt til gatene for å sikre kvinners rett til liv og helse.

I 2018 marsjerte også hundretusenvis av mennesker for retten til trygg og lovlig abort i Argentina. Alle bar grønne skjerf, og mange gikk i grønne klær. De ble derfor kalt “den grønne bølgen", og fargen grønn ble et symbol på den kampen folk i Argentina kjemper for kvinners rett til liv og helse.

Den siste tiden har vi sett positive utviklinger i Argentina, og det er gode muligheter for å sikre retten til abort. Menneskene som utgjør “den grønne bølgen” er sikre på at de en dag vil få gjennomslag for sine krav. De har stor tro på at det vil skje - men de trenger din hjelp!

Denne videoen forklarer hvorfor vi må holde presset oppe:

Krev handling!

Trolig fremmes lovforslaget i kongressen innen måneden er over. Men uten handling forblir presidentens løfte kun tomme ord. Dermed må vi fortsatt legge press på han til å faktiske fremme lovforslaget.

Fortell president Alberto Fernandez at verden følger med! Vi krever at han oppfyller løftet sitt. Det er kun et par måneder igjen av 2020 - Nå er det på tide med handling!

Amnesty krever at argentinske myndigheter:

  • Fremmer et lovforslag som avkriminaliserer abort og garanterer universell tilgang til abort i Argentina innen utgangen av 2020.

Signaturene sendes til Argentinas president Alberto Fernandez.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene:

Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse (…) (artikkel 2)

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. (artikkel 3)

Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Retten til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...) (artikkel 25.1).

Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter:

Enhver har rett til å ha den høyest oppnåelige helsestandard både i fysisk og psykisk henseende (artikkel 12).

Land
Argentina:

Argentina har hatt en streng abortlovgivning helt siden 1921. Det er kun lovlig med såkalt medisinsk abort - dersom det er fare for liv og helse, eller dersom graviditeten er et resultat av voldtekt.

Spontanabort eller andre komplikasjoner under en graviditet er ikke kriminalisert. Likevel viser Beléns historie at kvinner risikerer å bli mistenkeliggjort og fengslet også i slike saker.

En person som utfører eller gjennomgår en ulovlig abort risikerer fengsel fra ett til fire år i Argentina.

Et abortforbud rammer særlig de mest sårbare i samfunnet. Kvinner som har de nødvendige økonomiske ressursene vil alltid kunne gjennomføre en trygg abort, også i et land som Argentina. Et forbud mot abort fører derimot til at fattige og marginaliserte kvinner er henvist til å ta utrygge og farlige aborter som koster liv og helse. Manglende tilgang på trygg og lovlig abort forsterker dermed allerede eksisterende økonomiske og sosiale forskjeller.

Om du vil lese mer om Argentina og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

Alberto Fernandez  
President of the Republic of Argentina  

Your Excellency,

The legalization of abortion in Argentina cannot be postponed. Restricting access to abortion causes a serious and urgent public health problem, leading to avoidable deaths of women and pregnant people, generally from the most vulnerable sectors of the population.

According to public research, half a million women undergo unsafe abortions every year in Argentina. More than 3,000 women have paid with their lives for the criminalization of abortion since the reinstatement of democracy in 1983. An additional 39,000 women are hospitalised annually for abortion-related complications

Over the last 25 years, more than 50 countries have changed their legal regulation of abortion and allowed for greater access to abortion, recognizing the vital role that access to safe and legal abortion plays in the protection of women’s lives and health.

Argentina now has an historic opportunity to comply with their international human rights obligations.

Therefore, we call on to you to honour your commitment and meet Argentina’s obligations under international human rights law to respect, protect, and fulfil women's and girls’ rights to life, health and personal autonomy by introducing a bill to the Congress before the end of 2020 that fully decriminalizes abortion and guarantees universal access to abortion in Argentina.

Yours sincerely,