Amnesty bidro på begynnelsen av 2000-tallet til at Oljefondet fikk et etisk rammeverk og vi utfordret næringslivet til å ta ansvar.