Amnesty har jobbet med næringslivet i mange år og bistår selskaper med opplæring og kunnskap. Se hvordan dere kan styrke arbeidet med menneskerettigheter - og åpenhetsloven - i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

TILBAKE

Vi tilbyr kompetanseheving på flere nivåer:

Aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven

I en global økonomi møter mange selskaper på menneskerettslige utfordringer i leverandørkjeden. Det kan være tvangsarbeid, fagforeningstrakassering, diskriminering, barnearbeid, og andre forhold. Risikoen kan være i landet selskapet er lokalisert, eller i selskapets leverandørkjede - i første ledd, tredje ledd eller i råvareproduksjon. Kjenner virksomheten til risikoen, og hvor godt jobbes det med aktsomhetsvurderinger?

Åpenhetsloven krever at omtrent 9000 selskaper gjør aktsomhetsvurderinger og redegjør for disse. Mange av disse selskapene vil igjen stille krav til sine underleverandører, som betyr at betydelig flere selskaper vil påvirkes av loven.

Hvem passer opplæringen for?

Opplæringen passer for virksomheter og personer som ønsker å fremme respekt for menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden. E-læringskurset er for personer som ønsker grunnleggende kunnskap om og innsikt i sammenhengen mellom menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv. Opplæring i aktsomhetsvurderinger passer for de som skal jobbe strategisk og operativt med menneskerettigheter i egen virksomhet eller i leverandørkjeden.

Fagpersoner

Bilde

Beate Ekeløve-Slydal

Politisk rådgiver
Amnestys samarbeid med bedrifter
Bilde

Om Amnesty International og ansvarlig næringsliv

Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon.

Amnestys program for ansvarlig næringsliv har som mål å bidra til at næringsvirksomhet skjer uten brudd på menneskerettigheter. Vi har jobbet med norsk næringsliv siden 1990-tallet.