Det er når vi står sammen at vi oppnår endring. Amnesty samarbeider med norsk næringsliv for å styrke vår felles gjennomslagskraft og evne til å ivareta menneskerettighetene. 

Gjennom å samarbeide med Amnesty bidrar norske selskaper til beskyttelse av menneskerettighetene over hele verden. Det kan gjøre en positiv forskjell for millioner av mennesker, som daglig blir frarøvet sine grunnleggende rettigheter.

Ulike former for samarbeid:

Produkt- og kampanjepartner

Et produkt- og kampanjepartnerskap tar utgangpunkt i bedriftens egen kjernevirksomhet. Dere kan støtte opp om en av Amnestys mange kampanjer, eller vise et generelt engasjement for menneskerettighetene, gjennom deres kanaler og produkter.

Gode produkt- og kampanjesamarbeid skjer når vi har et felles, autentisk budskap. Engasjementet deres kommer til syne for kunder og ansatte gjennom å bidra til Amnestys arbeid.

Vi er kreative i utformingen av slike samarbeid, noen eksempler kan være:

- Å gi en prosentandel av omsetning i en avgrenset periode

- Å gi et beløp per solgte produkt til Amnesty

Sammen utarbeider vi et konsept og uttrykk for kampanjen, og en plan for å engasjere deres ansatte rundt samarbeidet.

Hvem passer dette for:

  • Bedrifter som stiller seg bak et av våre budskap i en avgrenset eller langsiktig periode
  • Bedrifter som ønsker å profilere et engasjement for Amnesty ut mot sine kunder
Jonas B - pizza og menneskerettigheter
Bilde
Så klart kan man nyte pizza og samtidig støtte en viktig sak! Vi ville gjøre dette mulig for våre kunder.

Jonas B

I 2022 utfordret Jonas B seg selv med spørsmålet «Hva kan vi bidra med for å gjøre verden til et litt bedre sted?»

Svaret på det ble å lansere konseptet «Pizza er en menneskerett» - der 5 kr per solgte pizza går til Amnesty.

Jonas B lager pizza med gode råvarer, kundene spiser pizza med litt bedre samvittighet og Amnesty bruker midlene til å jobbe for våre felles menneskerettigheter.

Tematiske samarbeid

Jobber Amnesty med noen av deres hjertesaker?

Et tematisk samarbeid tar utgangspunkt i en menneskerettighetsproblematikk dere vil engasjere dere i, og som vi jobber med. Slike samarbeid tar ulik form avhengig av hvem dere er og selve tematikken. I noen sammenhenger kan det være aktuelt for dere å bidra direkte med deres kompetanse inn i et prosjekt, mens i andre sammenhenger kan det mest hensiktsmessige være økonomisk støtte.

I tillegg til utarbeider vi sammen et opplegg for å engasjere deres ansatte i gjennom foredrag og aktiviteter. Eksterne uttak kan også være aktuelt, da i form av felles frokostmøter, utspill og kronikker eller innhold til sosiale medier.

Hvem passer dette for?

  • Bedrifter som ønsker å styrke sin posisjon på et menneskerettighetstema over en periode på 1-3 år
Advokatfirmaet Hjort - mangeårig engasjement
Bilde
Tre mennesker som står inntil en vegg med store vinduer. De presenterer
For Hjort er samarbeidet med Amnesty International Norge svært verdifullt. Amnestys politiske nøytrale posisjon og allmenne krav om «frihet, likeverd og rettferdighet for alle» sammenfaller godt med advokaters oppgave om «å fremme rett og hindre urett». Vi har fått gleden av å jobbe tett med Amnesty på ulike saker, samt arrangert seminarer sammen. Samarbeidet gir oss et innblikk i den viktige jobben Amnesty gjør.

Advokatfirmaet Hjort

Advokatfirmaet Hjort er en mangeårig samarbeidspartner av Amnesty.

I tillegg til å donere pro-bono-timer bidrar Hjort også med økonomisk støtte til vårt menneskerettighetsarbeid.

Gjennom årene har ansatte i Hjort fått høre engasjerende foredrag om ulike temaer av både Amnestys internasjonale etterforskere, vår generalsekretær og våre fageksperter.

Hovedsamarbeidspartner

Som hovedsamarbeidspartner inngår dere et langsiktig og strategisk samarbeid med Amnesty. Vi deler våre grunnleggende verdier og samarbeider om å jobbe for en verden er menneskerettighetene er oppfylt for alle.

Sammen legger vi rammeverket for samarbeidets innhold, og skreddersyr årsplaner med internt engasjement og eksterne uttak. Dere får tilgang til vårt fulle kompetansetilbud med tilpassede workshops, dilemmatrening og e-læring for hele organisasjonen.

Hvem passer dette for:

  • Bedrifter som søker et gjensidig forpliktende partnerskap over minimum tre år
Undervisning og dilemmatrening i over 20 år
Bilde
Sitat fra Hydro

Ansatt

Hydro og Amnesty har siden 2001 hatt en kompetanseutveksling knyttet til menneskerettigheter og næringsvirksomhet. Amnesty tilrettelegger blant annet for kurs for ansatte i Hydro, og partene har en aktiv dialog rundt selskapets samfunnsansvar. Hydro støtter spesielt vårt arbeid med menneskerettighetsundervisning og var med å utvikle vårt e-læringskurs "Human Rights and Business".