I dag ble det endelig bestemt at Norge skal få en samtykkelov. Dette er en viktig seier for alle som har opplevd voldtekt.
Publisert: 13. okt 2021, kl. 14:56 | Sist oppdatert: 29. Mar 2022, kl. 13:39

Det er en fantastisk seier at Norge endelig får en samtykkelov. Dette vil sikre at alle tilfeller av voldtekt kan etterforskes og straffes.

Nesten hver tiende kvinne har vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet. En samtykkelov er derfor ikke bare et viktig rettspolitisk tiltak, men også et viktig likestillingspolitisk tiltak.

Sammen fikk vi politikerne til å lytte

Det har vært en lang kamp å sette samtykkelov på dagsorden i Norge. Sammen med våre støttespillere har vi snakket om hvorfor vi trenger en samtykkelov, knust myter om voldtekt og fått politikernes oppmerksomhet.

Flere tusen har delt våre poster i sosiale medier, og i 2020 signerte 36 776 nordmenn vår aksjon for en samtykkelov.

Tusen takk til alle som har vært med på å spre budskapet om samtykkelov. Nå har politikerne lyttet til dere og skjønt at det er på tide.

En særlig takk til alle som har delt sine personlige og sterke historier. Historiene deres har tydelig vist hvorfor en samtykkelov er viktig og nødvendig.

Amnesty har jobbet i ti år for å bringe norsk lov i overenstemmelse med internasjonale menneskerettigheter, og er svært fornøyd for at denne regjeringen lover å få det på plass.

En av de sterke personene som har stått frem med sin historie er Elsa. Hun ble voldtatt i sin egen seng, etter å ha sagt nei flere ganger. Hun valgte å dele sin historie for å få til en endring i Norge. 

Hvorfor trenger vi et tydeligere lovverk mot voldtekt?

Amnesty har i flere år oppfordret norske myndigheter til å få på plass en samtykkebasert voldtektsbestemmelse.

 • Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt.

 • Den nåværende voldtektsbestemmelsen inneholder ikke et krav om at den seksuelle omgangen skal være frivillig, men begrenses i stedet til å beskrive bestemte omstendighetene som utelukker et gyldig samtykke, som bruk av vold, truende adferd, eller bevisstløshet.
Hvordan jobber Amnesty for å stoppe voldtekt?

I tillegg til å arbeide for en samtykkelov, har Amnesty også jobbet i årevis for å øke kunnskapen om sex, samtykke og voldtekt i Norge.

 • Vi samarbeider med russen i vår holdningskampanje “Har du lyst?”.
  Når russetiden nærmer seg, samarbeider vi med russen om en forebyggende og holdningsskapende kampanje mot voldtekt. Vi sender blant annet ut informasjonsmateriell, sexvettregler og strykemerker til russedressen. På den måten sprer vi budskapet om at det er ikke sex før begge har lyst, og om at alle har et ansvar for å respektere grenser og ta vare på hverandre.

 • Vi knuser myter og informerer om voldtekt gjennom grundig etterforskning.
  I rapporten "Time for change" fra 2019 intervjuet Amnesty voldtektsutsatte kvinner i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Rapporten viste at voldtektsutsatte opplever en grunnleggende mangel på rettstrygghet, og at lovverket i landene ikke er bygget på mangel på samtykke, tross krass kritikk fra FN.

 • Vi skaper rom for at ungdom kan snakke om sex, samtykke og grenser.
  Økt kunnskap og bevisstgjøring er den beste forebyggingen mot voldtekt. Derfor reiser vi blant annet rundt til videregående skoler og snakker med elevene om sex, samtykke og grensesetting. Vi arbeider også for skoler skal ha obligatorisk undervisning om seksuell grensesetting og voldtekt.

 • Vi arbeider for at myndighetene skal ta voldtekt på alvor.
  I tillegg til å kreve et tydeligere lovverk, jobber vi for at politiet skal prioritere etterforskningen av voldtektssaker høyere. Det kan bidra til å redusere antall saker som blir henlagt, og øke sannsynligheten for at en som har gjort seg skyldig i voldtekt kan bli dømt.