Aktivistportalen
I mer enn ti år har Amnesty jobbet for en samtykkebasert voldtektslovgivning i Norge. Nå ligger det et forslag på bordet, men det er dessverre langt fra bra nok. Bli med og kreve en reell samtykkelov. Vi har ventet lenge nok!
Viktig informasjon

Dette er en veiledning for aktivister som ønsker å støtte kampanjen for en reell samtykkelov i Norge. Her finner du tips og ideer for å øke oppmerksomheten rundt temaet og få flere til å engasjere seg.

Bakgrunn

Én av fem kvinner i Norge har vært utsatt for voldtekt, viser en ny, landsomfattende undersøkelse.

Kvinnene hadde opplevd voldtekt ved bruk av makt eller tvang, eller mens de sov. 41% var ifølge samme undersøkelse redde for å bli alvorlig skadet eller for å bli drept under overgrepet.

Tallene er skremmende, og må bli tatt på alvor, også i det forebyggende arbeidet mot voldtekt og seksuelle overgrep.

Amnesty har siden 2012 aksjonert for en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. En samtykkelov vil bidra til at flere voldtektsanmeldelser vil kunne etterforskes og straffes, og vil også fungere forebyggende og holdningsskapende mot voldtekt og seksuelle overgrep.

Amnesty var derfor veldig fornøyd da regjeringen etter Stortingsvalget i 2021 fastslo i sin politiske plattform, Hurdalsplattformen, at vi skal få en samtykkelov i Norge.

Da Straffelovrådet i desember 2022 la frem sitt forslag til samtykkelov i NOU 2022:21, ble vi derimot veldig skuffet.

Amnesty mener at forslaget fra Straffelovrådet som nå foreligger er for dårlig, fordi det forutsetter at den som blir utsatt for et overgrep må uttrykke sin motvilje i ord eller handling før det kan defineres som en voldtekt. Men et samtykke til sex er langt mer enn retten til å si nei.

Det er en menneskerett å bestemme over sin egen kropp og seksualitet.

Noen velger å forholde seg passive under et overgrep for å forhindre større skade.

Mange som utsettes for et overgrep opplever også at kroppen stivner til, slik at de ikke er i stand til å bevege seg. Dette kalles for en frys-reaksjon.

Samtykke til sex er en bekreftelse på frivillig deltagelse. Det gir den som initierer sex et ansvar for å forsikre seg om at den andre parten faktisk også ønsker og vil. Det er dessverre ikke dette Straffelovrådet legger til grunn i sitt forslag til ny voldtektsbestemmelse.

Du kan lese mer om vårt arbeid for en bedre samtykkelov og dagens status her.


Du kan ellers lese mer om Amnestys arbeid mot voldtekt her

Mål for aksjonen

Amnesty har jobbet for at Norge skal innføre en samtykkelov i flere år. Nå må vi vise at vi ikke gir oss før Norge har vedtatt en skikkelig samtykkelov!

Stortinget MÅ vedta en voldtektsbestemmelse som fastslår at DIN kropp er utilgjengelig for seksuell aktivitet inntil du har gitt ditt samtykke, i overenstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder. Nå er det viktig og nødvendig at flest mulig går ut i gatene for å kreve en skikkelig samtykkelov.

Slik kan du engasjere deg

Skap oppmerksomhet rundt 1 av 5

Mal én av fem fingernegler for å symbolisere at én av fem kvinner oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Ta bilde og skriv i caption at 1 av 5 er for mange, og at vi trenger en ordentlig samtykkelov. Tag @emiliemehl, @amnestynorge, #1av5 og #samtykkelovnå

Skal du delta på demonstrasjon eller arrangere et stunt? Last ned plakaten vår!

Sosiale medier

Vi heier frem en reell samtykkelov ved å skape oppmerksomhet og spre kunnskap omkring hva et samtykke er og ikke er.

Vi ønsker at så mange som mulig skal ha kunnskap om samtykke, men vi ønsker også å nå politikerne våre. Det er viktig at de skjønner at vi er mange mennesker som krever et skikkelig lovverk for å beskytte borgerne mot voldtekt i Norge.

Derfor, husk å tagge @emiliemehl i alt dere legger ut som har med samtykke å gjøre. Gjerne bruk hashtaggene nevnt over også.

Post video av at du deler noen andres historie

I vedleggene under finner du eksempler på tilfeller som ikke vil regnes som voldtekt etter "nei er nei"-bestemmelse som er foreslått av Straffelovrådet. Print en av historiene ut og film deg selv mens du leser opp historien og post i de SoMe- kanalene du er aktiv på.

Snakk om samtykke

Vi trenger at flere skjønner at samtykke er en avgjørende forutsetning for at sex kan finne sted. Ikke vær redd for å ta opp temaet i din omgangskrets. Hvis du har lyst kan du også spre kunnskap om temaet ved å stå på stand.

Gjennomfør et stunt

Kreative stunts kan være en fantastisk måte å skape engasjement rundt et tema. Tenk på om du har noen gode ideer til hvordan dere kan få forbipasserende eller Emilie Mehl sin oppmerksomhet.

Kanskje dere vil henge opp truser på en offentlig plass slik som på bildet?

Hold appell

Har du lyst til å holde appell på vegne av Amnesty? Vi trenger å bli hørt over hele landet. Husk å informere om at du representerer Amnesty og at temaet for appellen er samtykke. Det er lurt å koordinere forespørselen med regionlederen din først. Du kan også få nyttige tips til hvordan holde en en appell som virkelig slår an.

Her finner du forslag til appell.

Samtykk meg baby - plakater

Skriv leserinnlegg

Synlighet i lokale medier er en god måte å skape engasjement.

Her finner du et leserinnlegg som du kan ta utgangspunkt i når du utformer din egen tekst, og i verktøykassa for grupper finner du flere tips til hvordan du kan skrive leserinnlegg og hvordan du kan gå fram for å få det på trykk i din lokalavis.

Ønsker du at noen skal lese over? Ta kontakt med en ansatt i din region (kontaktinfo nederst på siden).

Inviter til filmvisning

Filmvisning gir god synlighet og engasjement. Inviter derfor gjerne til filmvisning der du bor. Snakk med den lokale kinoen, kulturhuset eller et annet egnet sted og hør om du kan vise filmen der.

Du kan invitere relevante innledere til en samtale eller paneldebatt om sex og samtykke etter filmvisningen. Forslag til filmer finner dere her.

Filmkveld Amnesty ungdom

Organiser en panelsamtale eller debatt

Du kan organisere samtaler eller debatter for å gjøre folk bevisst på hva samtykke dreier seg om. Dersom du vet om aktivister eller organisasjoner som arbeider mot voldtekt kan du invitere dem til å holde en innledning om sex og samtykke, eller delta i en panelsamtale. Du kan også invitere lokale politikere eller ungdomspolitikere til en debatt om samtykkelovgivning.

Men hva er egentlig et samtykke?

Og husk: Samtykke handler ikke om å signere en kontrakt! Det handler om kommunikasjon og om å sørge for at alle seksuelle aktiviteter skjer med gjensidighet.

Hjelpetilbud for voldtektsutsatte

• Overgrepsmottak i Norge: https://www.norceresearch.no/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin/overgrepsmottak-i-norge

•Dixi Ressurssenter mot voldtekt: https://www.dixi.no/

•Din vei ut - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: https://dinutvei.no/

Lyd av
Pause
00:00
Bilde

Carina Sibe Kråkenes

Organisasjonsutvikler i region Sør
Tlf
Bilde

Tanja Clifford

Regionleder vest
Bilde

Anne Bjørseth

Organisasjonsutvikler midt/nord
Tlf
Bilde

Yonas Bennour

Regionleder øst
Tlf