Aktivistportalen
I mer enn ti år har Amnesty jobbet for en samtykkebasert voldtektslovgivning i Norge. Nå ligger det et forslag på bordet, men det er dessverre langt fra bra nok. Derfor skal vi ut i gatene på den 8. mars med tog og paroler over hele landet og kreve en reell samtykkelov. Vi har ventet lenge nok!

Bakgrunn

Én av fem kvinner i Norge har vært utsatt for voldtekt, viser en helt ny, landsomfattende undersøkelse.

Kvinnene hadde opplevd voldtekt ved bruk av makt eller tvang, eller mens de sov. 41% var ifølge samme undersøkelse redde for å bli alvorlig skadet eller for å bli drept under overgrepet.

Tallene er skremmende, og må bli tatt på alvor, også i det forebyggende arbeidet mot voldtekt og seksuelle overgrep.

Amnesty har siden 2012 aksjonert for en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. En samtykkelov vil bidra til at flere voldtektsanmeldelser vil kunne etterforskes og straffes, og vil også fungere forebyggende og holdningsskapende mot voldtekt og seksuelle overgrep.

Amnesty var derfor veldig fornøyd da regjeringen etter Stortingsvalget i 2021 fastslo i sin politiske plattform, Hurdalsplattformen, at vi skal få en samtykkelov i Norge.

Da Straffelovrådet i desember 2022 la frem sitt forslag til samtykkelov i NOU 2022:21, ble vi derimot veldig skuffet.

Amnesty mener at forslaget fra Straffelovrådet som nå foreligger er for dårlig, fordi det forutsetter at den som blir utsatt for et overgrep må uttrykke sin motvilje i ord eller handling før det kan defineres som en voldtekt. Men et samtykke til sex er langt mer enn retten til å si nei.

Det er en menneskerett å bestemme over sin egen kropp og seksualitet.

Noen velger å forholde seg passive under et overgrep for å forhindre større skade.

Mange som utsettes for et overgrep opplever også at kroppen stivner til, slik at de ikke er i stand til å bevege seg. Dette kalles for en frys-reaksjon.

Samtykke til sex er en bekreftelse på frivillig deltagelse. Det gir den som initierer sex et ansvar for å forsikre seg om at den andre parten faktisk også ønsker og vil. Det er dessverre ikke dette Straffelovrådet legger til grunn i sitt forslag til ny voldtektsbestemmelse.

Du kan lese mer om vårt arbeid for en bedre samtykkelov og dagens status her.


Du kan ellers lese mer om Amnestys arbeid mot voldtekt her

Her kan du se vår digitale kampanjeopplæring.

Mål for aksjonen

Amnesty har jobbet for at Norge skal innføre en samtykkelov i flere år. Nå må vi vise at vi ikke gir oss før Norge har vedtatt en skikkelig samtykkelov!

Nå som Justis- og beredskapsdepartementet har sendt Straffelovrådets forslag ute på høring er det viktig at vi bruker kvinnedagen til å vise at Norge kan bedre enn dette. Stortinget MÅ vedta en voldtektsbestemmelse som fastslår at DIN kropp er utilgjengelig for seksuell aktivitet inntil du har gitt ditt samtykke, i overenstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder. Nå er det viktig og nødvendig at flest mulig går ut i gatene for å kreve en skikkelig samtykkelov.

Samtidig vil Amnesty også utarbeide et høringsinnspill til Justis- og beredsskapsdepartementet. Amnesty samarbeider med mange andre organisasjoner slik at Departementet får mange gode høringsinnspill med tydelige argumenter.

Slik kan du engasjere deg

Før 8. mars:

Snakk om samtykke!

Vi trenger at flere skjønner at samtykke er en avgjørende forutsetning for at sex kan finne sted. Ikke vær redd for å ta opp temaet i din omgangskrets.

Bruk også sosiale medier for å skape oppmerksomhet rundt samtykke og for å legge press på myndighetene for å få fortgang i å få på plass samtykkeloven. Bruk gjerne hashtagen #SamtykkelovNÅ.

La deg inspirere av Valentinsdagen!

Hvorfor ikke klippe ut hjerter som du deler ut til forbipasserende/ folk på din

arbeidsplass eller skole/ studiested den 14. februar? Legg ved en godteribit, for eksempel Love Hearts. Skriv på kortet: Kos deg på valentinsdagen, men husk: Det er ikke SEX før begge har lyst. Print ut en QR-kode som leder til denne siden: amnesty.no/hardulyst

Her kan du laste ned materiell hvis du vil henge deg på Valentinsdag-aksjonen

Tips

Bruk gjerne humor og kreative virkemidler når du poster innhold om samtykke i sosiale medier. Et eksempel kan være at du og/ eller din gruppe eller vennegjeng gir eksempler på hva et samtykke kan være, og når man ikke er i stand til å gi samtykke.

Bruk sosiale medier

Vi heier frem samtykkeloven ved å spre oppmerksomhet omkring hva et samtykke er og ikke er og hvorfor det er viktig at loven tar hensyn til dette. Hashtags: #samtykkelovNÅ, #hardulyst

Ungdomsrådets ideer til sosiale medier:

  • Lag innhold hvor du analyserer trender eller kjente sanger og ser etter samtykke.
  • Lag små informative "explainere" som forklarer hvor enkelt samtykke egentlig er.
  • Kast deg på trender og få dem til å handle om samtykke.
  • Fortell om scenarier og få folk til å kommentere: Har det blitt gitt samtykke her?
  • Fortell hva et samtykke kan være - forklar at det ikke trenger å være verbalt.

Gjennomfør et stunt

Amnestys ungdomsråd foreslår å organisere et stunt på din skole eller studiested, der dere henger opp truser eller boksere rundt omkring, med en tekst om samtykke eller qr-kode festet på. Qr-koden kan lede hit: amnesty.no/hardulyst

Andre forslag er

  • Fest klistremerker på toaletter, andre steder (men lurt å spørre om lov først)
  • Er du kreativt anlagt? Lag en sketsj eller lite teaterstykke som skal få folk til å reflektere om temaet.
  • Arrangere diskusjonskvelder om tematikken, snakk om ulike scenarier og få folk til å reflektere rundt behovet for samtykke. Her kan dere be noen fra regionkontoret om å delta eller sende dere materiell og samtalepunkter om dere ønsker det.

Skriv leserinnlegg

Synlighet i lokale medier i forkant av 8.mars vil hjelpe oss med å mobilisere enda flere til å gå bak Amnestys parole i toget.

Her finner du punkter du kan bruke til å skrive et leserinnlegg om samtykke og i verktøykassa for grupper finner du flere tips til hvordan du kan skrive leserinnlegg og hvordan du kan gå fram for å få det på trykk i din lokalavis.

Ønsker du at noen skal lese over? Ta kontakt med din regionleder.

Inviter til filmvisning

Filmvisning gir god synlighet og engasjement. Inviter derfor gjerne til filmvisning der du bor. Snakk med den lokale kinoen, kulturhuset eller et annet egnet sted og hør om du kan vise filmen der.

Du kan invitere relevante innledere til en samtale eller paneldebatt om sex og samtykke etter filmvisningen. Forslag til filmer finner dere her.

Filmkveld Amnesty ungdom

Organiser en panelsamtale eller debatt

Du kan organisere samtaler eller debatter for å gjøre folk bevisst på hva samtykke dreier seg om. Dersom du vet om aktivister eller organisasjoner som arbeider mot voldtekt kan du invitere dem til å holde en innledning om sex og samtykke, eller delta i en panelsamtale. Du kan også invitere lokale politikere eller ungdomspolitikere til en debatt om samtykkelovgivning.

Få besøk av Amnesty på din skole

Amnesty driver holdningsskapende undervisningsopplegg om samtykke, sex og grensesetting. Vi besøker gjerne din skole og holder workshop!

Få besøk av Amnesty

Ha paroleverksted

Har gruppa di lyst til å ta ansvar for å lage parolen der dere bor? Hva med å arrangere paroleverksted i forkant av 8. mars? Paroleverksted er også en fin anledning til å bli enige om å øve på slagord og rop til toget.

Plakattips

Amnestys hovedparole for denne 8. mars-markeringen er "Den som tier samtykker ikke". Lag gjerne dine egne kreative plakater med dette budskapet, eller lag din egen vri på det med slagord som "Det er ikke SEX før begge har lyst," "Samtykke er Sexy" "Sex uten samtykke er voldtekt", eller "JA før AAAH!". Alt som setter fokus på samtykke er positivt!

Usikker på hvordan lage en parole? Her finner du steg-for-steg guide på hvordan du kan gå frem.

OBS! Noen byer har allerede ferdig paroler til toget. Snakk med din regionleder og hør hva som er planlagt der du bor.

Du kan bestille plakater og materiell fra oss i forkant av 8. mars.

Vi har ordnet nye plakater som du og din gruppe kan bestille. Kontakt ditt regionkontor for å få tilsendt plakater.

Samtykk meg baby - plakater

På kvinnedagen: Gå i tog bak Amnestys parole:

Den som tier samtykker ikke!

Amnesty er allerede påmeldt tog i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Hvis du ønsker å delta i et av disse togene, eller et annet arrangement i din region er det bare å spørre din regionleder om informasjon. Detaljer om disse arrangementene vil også bli lagt ut her når det er klart. Vi håper å se mange av dere i disse togene!

Vi trenger at Amnestys krav om samtykkelov er synlig også i andre deler av landet. Derfor håper vi at du som er medlem, eller med i en Amnesty-gruppe utenfor storbyene vil representere Amnesty i toget der du bor. Er det andre Amnesty-grupper i området kan det være fint å samarbeide om dette.

Ta kontakt med den lokale 8.marskomiteen for å melde dere på toget. Husk å informere regionlederen din om at dere er påmeldt.

Signer vår underskriftsaksjon

Den 8. mars kommer vi til å lansere en ny underskriftsaksjon for å få politikerne til å fremme en reell samtykkelov. Følg med her og signer den 8. mars.

Hold appell

Har du lyst til å holde appell på vegne av Amnesty? Vi trenger å bli hørt over hele landet. Ta kontakt med 8. mars-komiteen der du bor for å høre om du kan holde appell. Husk å informere om at du representerer Amnesty og at temaet for appellen er samtykke. Det er lurt å koordinere forespørselen med regionlederen din først. Du kan også få nyttige tips til hvordan holde en en appell som virkelig slår an.

Her finner du forslag til appell.

Men hva er egentlig et samtykke?

Og husk: Samtykke handler ikke om å signere en kontrakt! Det handler om kommunikasjon og om å sørge for at alle seksuelle aktiviteter skjer med gjensidighet.

Hjelpetilbud for voldtektsutsatte

• Overgrepsmottak i Norge: https://www.norceresearch.no/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin/overgrepsmottak-i-norge

•Dixi Ressurssenter mot voldtekt: https://www.dixi.no/

•Din vei ut - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: https://dinutvei.no/

36 776 signerte aksjonen for ny samtykkelov i 2020. Det nytter, men vi er ennå ikke i mål.

Lyd av
Pause
00:00

Kontakt oss

Har du spørsmål til kampanjen eller forslag til andre gode aktiviteter, ta kontakt med oss!

default image

Patricia Kaatee

Politisk rådgiver
default image

Maria Skaare

Prosjektleder Amnestys ungdoms- og studentsatsning
Tlf
Bilde

Christian Bull

Prosjektleder