Bilde
AKSJON: Kongo

Vi vil ha etiske batterier

Aksjonen er avsluttet

Takk til alle som har engasjert seg!

Amnesty fortsetter sitt arbeidet for etiske batterier!

Del    
Gruvearbeidere i Kongo, inkludert barn, risikerer liv og helse for batteriet i mobilene våre. Selskapene må produsere etiske batterier - uten barnearbeid og farlige arbeidsforhold.
Publisert: 26. Apr 2019, kl. 16:03 | Sist oppdatert: 7. Apr 2022, kl. 13:10

Har du noen gang tenkt på hva slags batterier du har i mobilen din, eller på hva slags batterier det er i alle de elektriske bilene som kjører rundt på veiene våre?

Det er litiumbatterier, og de inneholder kobolt.

Graves ut med bare hendene

Opptil 70 prosent av all kobolt i verden kommer fra Den demokratiske republikken Kongo (DRC). Mer enn 20 prosent av kobolten utvinnes ved at gruvearbeiderne krabber ned i smale, mørke tunneler opptil 70 meter under bakken, uten noen form for beskyttelse, og graver kobolten ut med bare hendene.

Amnestys etterforskning viser at barn så unge som 14 år arbeider på denne svært farlige måten, og kan være nede i gruvene opptil et døgn om gangen. Og barn helt ned i 7-årsalderen arbeider ved gruvene for 1-2 dollar dagen.

Både voksne og barn som arbeider med å utvinne kobolt risikerer livet sitt. De kan få alvorlige helseskader på grunn av koboltstøvet de puster inn. Det er også høy sannsynlighet for alvorlige ulykker.

40.000 barn arbeider i koboltgruvene i Kongo. Slik kan det ikke være!

Amnestys etterforskning

Amnesty har sett nærmere på 29 elbil-produsenter og IT-selskaper, som for eksempel Apple, Samsung, Tesla og Renault-Nissan, og kontaktet dem for å høre om de vet hvor kobolten som er i batteriene i deres produkter kommer fra. Det visste de ikke da vi første gang kontaktet dem i 2017. Siden da har vi hatt en kampanje for å få selskapene til å ta sitt ansvar.

Selskapene må sørge for at de som arbeider ved koboltgruvene gjør dette under trygge forhold og for en levelønn. De må også stoppe all form for barnearbeid.

Næringslivet utvikler produkter, tjenester og oppfinnelser som våre moderne samfunn er helt avhengige av. De sikrer arbeidsplasser og betaler skatt som finansierer skoler, trygdesystemer og sykehus. Men de har også et viktig ansvar for å sørge for at dette ikke går på bekostning av menneskerettighetene.

Amnesty International krever at:

  • Selskapene viser hva som gjøres for å sikre at det er etiske batterier i produktene som produserer, og at det ikke forekommer noe barnearbeid eller andre menneskerettighetsbrudd knyttet til produkter.
  • Selskapene er åpne om hvilke aktsomhetsvurderinger de har gjort knyttet til utvinningen av kobolt og andre mineraler: hvilken risiko og brudd har blitt identifisert i leverandørkjeden, hva gjøres for å håndtere dette, og hva slags vurdering har blitt gjort av smelteverkenes aktsomhetspraksis.

Signaturene sendes til 29 elbil-produsenter og IT-selskaper.

Oppdateringer:

Amnesty lanserer prinsipper for at batteri-industrien skal bli både mer etisk og miljøvennlig

Den 4. februar lanserte Amnesty et sett av etiske prinsipper for myndigheter og selskaper involvert i leverandørkjeden for batterier – fra utvinning til avfallshåndtering. De etiske prinsippene skal veilede disse aktørene slik at de unngår å skape eller bidra til menneskerettighetsbrudd og skader på miljøet.

Gjennom prinsippene ønsker Amnesty å understreke at selv om verden har et stort behov for det grønne skiftet, må ikke skiftet skje på bekostning av menneskerettighetene eller miljøet.

Flere menneskerettighets- og miljøorganisasjoner har skrevet under på prinsippene. Les mer og se listen over prinsippene i dokumentet Powering Change: Principles for Businesses and Governments in the Battery Value Chain her.

Målet er etiske batterier!

Bilprodusenten Mercedes annonserte nylig at de planlegger å stanse bruken av kobolt i sine elektriske biler. I følge Mercedes skjer dette som et løft for å «sikre en lav-karbon og etisk leverandørkjede i våre kjøretøy med lavt karbonutslipp».

Det er positivt at bilprodusenten viser økende bevissthet rundt bruken av kobolt.

Likevel mener Amnesty at målet ikke er å stanse all bruk av kobolt. Dette vil kaste fattige gruvearbeidere ut i enda større fattigdom. I stedet er vi opptatt av at utvinningen av kobolt ikke går på bekostning av menneskerettighetene – de som arbeider ved koboltgruvene skal få trygge arbeidsforhold, en levelønn, og barn skal få gå på skole istedenfor å jobbe ved gruvene.

Amnesty fortsetter sitt arbeidet for etiske batterier!

Overlevering av signaturer utsatt pga Covid-19

Vi planla i utgangspunktet å overlevere signaturene som har blitt samlet inn på aksjonen ifm en stor konferanse om elbiler i mars (Nordic EV-Summit). Konferansen ble utsatt pga Covid-19, og vi planlegger nå en overlevering sammen med internasjonale kolleager til høsten.

Tusen takk til alle som har signert!

Overlevering av signaturer

Vi planlegger overlevering av signaturene til de 29 elbil- produsentene og IT-selskapene nevnt i rapporten. Pga situasjonen knyttet til koronaviruset avventer vi litt for å se om det er mulig med med fysisk overlevering av signaturene, eller om vi skal sende signaturene elektronisk. Tusen takk til alle som har signert aksjonen. Vi fortsetter å samle signaturer helt til overleveringen.

Bakgrunn

Norge ligger på topp i antall elektriske biler per innbygger, og i verden i dag blir det stadig flere biler, busser og lastebiler som er elektriske og kjører på litium-batterier. I alle mobiler og laptoper finner vi også litium-batterier.

Men, har vi tenkt på hvordan disse batteriene produseres?

Både voksne og barn som arbeider med å utvinne kobolt risikerer å få alvorlige helseskader på grunn av koboltstøvet de utsettes for.

En av de viktigste bestanddelene i batteriene er kobolt. Mer enn halvparten av all kobolt i verden finner vi i Kongo. Et land som har vært herjet av krig og konflikt i flere tiår, og med mange alvorlige menneskerettighetsbrudd og utbredt fattigdom. Amnestys etterforskere fant ut at i mer enn 20 prosent av koboltgruvene er arbeiderne uten noen form for beskyttelse eller sikring. De krabber inntil 60 meter under jorden i trange, mørke tunneler og graver koboltmalmen ut med bare hendene. Dette er et svært helseskadelig og livsfarlig arbeid, mennesker dør i disse gruvene.

Les rapporten her.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett på utdanning (artikkel 28), hvile, fritid og lek (artikkel 31) og til beskyttelse mot økonomisk utbytting i arbeid (artikkel 32).

ILOs konvensjoner om arbeidstakers rettigheter og arbeidsforhold som omhandler helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (nr. 155), minstealder for sysselsetting (nr. 138), forbud mot og tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid (nr. 182), samt om regulert arbeidstid (nr. 1) og ukentlig hvilke (nr. 14).

Land
Den demokratiske republikken Kongo:

Den demokratiske republikken Kongo har vært herjet av krig og konflikt i flere tiår, og med mange alvorlige menneskerettighetsbrudd og utbredt fattigdom. Du kan lese mer om DRC her.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Dear Apple, Samsung Electronics, BMW Group and Tesla (and *24 other downstream consumer electronics companies and automakers).

I want ethical batteries.

As a consumer I am interested in making sure that the products I buy aren’t based on child labour or other human rights violations. I was therefore shocked to learn that it is not certain that the batteries that are in my phone or in the electrical cars driving in our streets are ethically produced.

Cobalt is an element critical to powering the lithium batteries in these products. Almost as much as 70 percent of the world’s cobalt supplies comes from the Democratic Republic of the Congo (DRC).

According to the government’s own estimates, 20 percent of the cobalt currently exported from the DRC comes from artisanal miners in the southern part of the country. This entail that workers climb down as far as 70 meters below ground, without any form of protection, and dig out the cobalt with their bare hands.

Research from Amnesty International demonstrates that children as young as 14 years old work in this very hazardous way and can spend up to a full day in the mines at a time. Children as young as 7 years old work by the mines, earning as little as $1 – 2 dollars a day.

Both adults and children working with extracting cobalt are at a risk of developing serious health problems due to the cobalt dust they are exposed to, they can be exposed to serious accidents, and even deaths.

As many as 40.000 children work in cobalt mines in DRC.

It shouldn’t be this way!

Therefore, I am calling on your company to demonstrate the steps taken to ensure that the batteries in your products are ethical, without child labour or other human rights abuses connected to your products.

I urge you to fulfil the international standards on human rights due diligence and release a list of the risks and abuses identified in your supply chain and what you are doing to mitigate or address them, and your assessment of your cobalt/smelters due diligence practices.

Yours sincerely,

* Huayou Cobalt (the smelter and “choke point” in the supply chain) and 28 downstream companies: Apple, Samsung Electronics, BMW Group and Tesla, Hunan Shanshan Energy Technology Co. Ltd, L & F Co. Ltd, Ningbo Shanshan Co. Ltd, Tianjin B & M Science & Technology Joint Stock Co. Ltd, Amperex Technology Co. Ltd, BYD Co. Ltd, Coslight Technology International Group, LG Chem Ltd, Samsung SDI Co. Ltd, Shenzhen BAK Battery Co. Ltd, Sony Corp, Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd, Dell Technologies, HP Inc., Huawei Technologies Co. Ltd, Lenovo Group Ltd, Microsoft Corp., Vodafone Group Plc, ZTE Corp., Daimler AG, Fiat-Chrysler Automobiles NV, General Motors Co., Renault Group, Volkswagen AG