Bilde
AKSJON

Usa: Barn utsettes for grusom behandling

Aksjonen er avsluttet

Del    
De siste månedene har mer enn 2000 barn blitt tatt fra foreldrene med tvang i det familiene har krysset grensen til USA for å søke asyl. Amerikanske myndigheter må så raskt som mulig gjenforener barna med familiene sine.
Publisert: 19. jun 2018, kl. 11:50 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Oppdatering 21.06.2018: I går ble det kjent at president Trump signerte en presidentordre om at barn og foreldre ikke lenger skal skilles med tvang når de kommer inn over grensen til USA for å søke asyl. I stedet skal barna fengsles sammen med foreldrene sine. Det er bra at den grusomme behandlingen vi har vært vitne til de siste månedene opphører, men Amnesty mener likevel at praksisen med å fengsle familier som er på flukt fra forfølgelse og vold bryter med menneskerettighetene. Det er ikke en forbrytelse å søke asyl. Tvert imot er det en menneskerett. Det å fengsle familier over lang tid er ingen god løsning for å minske traumene barna vokser opp med. Amnesty fortsetter å kreve at familiene som har blitt separert umiddelbart gjenforenes og at praksisen med å fengsle asylsøkende familier opphører. Les mer her.

Dette er saken:
Familier som kommer til USA for å søke asyl blir separert med tvang av amerikanske myndigheter som møter dem på grensen. Mange av familiene har flyktet fra forfølgelse og vold i Mellom-Amerika.

Dette er tortur av barn

Barna tas fra foreldrene på grensen og settes i interneringsleire for mindreårige. Dette skjer selv om familiene har papirer som dokumenterer familierelasjonen. Til og med små barn plasseres vekk fra foreldrene i det som nærmest er overfylte bur. I mange tilfeller rives barna gråtende ut av armene til foreldrene. - Dette er intet mindre enn tortur, sier Erika Guevara-Ross som leder Amnestys avdeling i USA.

Mer enn 2000 barn

Den 6. april 2018 annonserte statsadvokat Jeff Session at myndighetene ville utøve nulltoleranse mot forsøk på å komme seg ulovlig inn i landet. Siden dette har mer enn 2000 barn blitt separert fra sine foreldre eller foresatte på grensen til USA. Mye tyder på at antallet er enda høyere. Barnas rettigheter brytes på utallige måter med denne praksisen, de blir anholdt, de blir tatt fra foreldrene med tvang og de utsettes for unødige traumer.

Nylig intervjuet Amnesty 17 familier som har fått barna tatt fra dem med tvang på grensen mot USA. 14 av disse familiene hadde tatt seg inn til USA på lovlig vis.

Vil hindre folk fra å søke asyl

USAs praksis med å splitte familier som søker asyl er et grovt brudd på menneskerettigheter. Den alvorlige lidelsen både foreldre og barna blir påført kan på ingen måte forsvares med målet om å avskrekke andre fra å benytte seg av sin rett til å søke asyl i USA.

Amnesty krever at:
  • Amerikanske myndigheter så raskt som mulig gjenforener familier som har blitt separert med tvang.
  • Umiddelbart stanser den tvungne separeringen av barn fra sine foresatte.
Signaturene sendes til Amnesty i USA før 30. juli til felles overlevering i møte med Trump-administrasjonen.

Avsluttet aksjonen

Vi har nå stengt aksjonen for signering. Alle signaturer er sendt til Amnesty i USA som skal ha en felles overlevering til Trump-administrasjonen i begynnelsen av august. Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne saken. (Se ellers oppdateringen under.)

Føderal domstol har bestemt

En føderal domstol i California har bestemt at Trump-administrasjonen må gjenforene barna med sine foreldre innen 26. juli. Amnesty USA har bedt om et møte med Trump-administrasjonen i begynnelsen av august for å følge opp gjenforeningen av familiene og for å diskutere praksisen med å fengsle familier som kommer over grensen for å søke asyl. Les mer om situasjonen her.

Trump signerte protestordre

I går ble det kjent at president Trump signerte en presidentordre om at barn og foreldre ikke lenger skal skilles med tvang når de kommer inn over grensen til USA for å søke asyl. I stedet skal barna fengsles sammen med foreldrene sine. Det er bra at den grusomme behandlingen vi har vært vitne til de siste månedene opphører, men Amnesty mener likevel at praksisen med å fengsle familier som er på flukt fra forfølgelse og vold bryter med menneskerettighetene. Det er ikke en forbrytelse å søke asyl. Tvert imot er det en menneskerett. Det å fengsle familier over lang tid er ingen god løsning for å minske traumene barna vokser opp med. Amnesty fortsetter å kreve at familiene som har blitt separert umiddelbart gjenforenes og at praksisen med å fengsle asylsøkende familier opphører. Les mer her.

Bakgrunn

Amnestys etterforskere har nylig utført en reise langs grensen til Mexico og sett at Department of Homeland Security har benyttet seg av praksisen med å splitte familier i økende grad siden 2017.

Kirstjen Nielsen, som er statsråd for nasjonal sikkerhet, har hele tiden nektet for at myndighetene har en praksis med å separere familier med tvang, men en uttalelse hun hadde i januar i år viser at hensikten om å separere familier hele tiden har vært til stede: - Vi ser på ulike måter å hindre foreldre i å ta med barna sine hit, uttalte hun.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse (artikkel 14.1).
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
  • Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse (artikkel 16.3).
Menneskerettigheter
Menneskerettigheter som berøres i denne saken:
  • Legemiddelselskaper har, som alle virksomheter uansett hvor de opererer, et ansvar for å respektere menneskerettighetene. Dette er beskrevet i FNs veiledningsprinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for multinasjonale virksomheter.

  • For vaksineutviklere betyr dette at de må legge om sin praksis som i dag hindrer mennesker i fattige land i å få tilgang til koronavaksiner.

Dear Secretary Nielsen,

I am outraged that the U.S. government would deliberately act to separate children from their parents or legal guardians. This practice damages families, traumatizes children and adults, and undermines their right to seek asylum from persecution and other ill-treatment. Separating children from their parents as they seek asylum is a flagrant violation of the human rights of the parents and their children and is also a violation of U.S. obligations under refugee law.

Entire families have been devastated by these unnecessary and cruel actions. Families deserve to be together as they seek asylum in the U.S.

I call on the US Administration to urgently end family separation.

Yours sincerely,