Bilde
AKSJON: USA

USA må stanse de strenge abortlovene

Aksjonen er avsluttet

En stor takk til alle som har engasjert seg i saken!

Dessverre fikk ikke Women's Health Protection Act - en føderal lov som  stadfestet at alle har rett til trygg og lovlig abort i USA - flertall i Senatet.

Amnesty retter nå fokuset mot dommen i Høyesterett, som er ventet før sommeren. 

Tilgang til trygg og lovlig abort er en menneskerett. 

STØTT ARBEIDET NÅ

Del    
Haster! Snart kan 26 delstater få grønt lys til å stramme inn abortlovene sine. Krev at kvinner og jenter skal ha rett til trygg og lovlig abort!
Publisert: 18. nov 2021, kl. 09:39 | Sist oppdatert: 26. Mai 2022, kl. 11:23

- Den nye abortloven gjør meg redd. Hvis jeg havner i en situasjon der jeg trenger hjelp, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.

Dette forteller 19 år gamle Christina. Hun er student og bor i Austin, Texas. I september ble det ulovlig for kvinner og jenter å ta abort etter uke 6.

Nå står 26 andre delstater klare til å følge etter.

Det haster å gjøre noe!

Allerede 1. desember vil amerikansk høyesterett vurdere en lov fra Mississippi som kan føre til ytterligere innskrenkinger av jenters og kvinners rettigheter i USA.

Avgjørelsen i høyesterett kan bli skjebnesvanger fordi den vil kunne føre til at en tidligere prinsippavgjørelse som sikrer retten til trygg og lovlig abort blir satt til side.

Om dette skjer får delstatene muligheten til å innføre strenge abortlover.

Hva kan du gjøre?

Heldigvis er det blitt lagt frem et forslag til en føderal lov som stadfester at alle har rett til trygg og lovlig abort i USA.

Lovforslaget heter Women's Health Protection Art (WHPA), og blir nå behandlet av Kongressen.

Det er her din signatur kommer inn:

Vi trenger et stort internasjonalt engasjement og så mange signaturer som mulig, slik at Senatet forstår nødvendigheten av å beskytte kvinners rett til trygg og lovlig abort, og betydningen av å vedta WHPA.

Signer vår aksjon nå! Hver stemme teller.

Her forklarer Amnesty hva som skjer om abort i USA nå.

Forbud mot abort tar liv

Women’s Health Protection Act ble i september 2021 vedtatt av Representantenes hus i Kongressen i en historisk avstemning.

Nå skal loven opp til behandling i Senatet – og her er utfallet langt fra sikkert. Derfor er det viktig at vi skaper internasjonalt engasjement og viser Senatet i USA at verden er bekymret over at jenters og kvinners rettigheter undergraves og svekkes.

På verdensbasis ender anslagsvis 1 av 4 svangerskap i abort hvert år. Abortforbud fører ikke til færre aborter. Det fører kun til færre trygge aborter.

Har du penger og forbindelser kan du alltid og overalt få ordnet deg en trygg abort – selv om den er ulovlig. Et abortforbud rammer derfor allerede marginaliserte grupper hardest – de unge, de fattige, de som har minoritetsbakgrunn.

Et forbud mot trygg og lovlig abort fratar ikke bare kvinner og andre som kan bli gravide retten til å bestemme over eget liv og egen kropp. Hvert eneste år er det 22.000 personer som dør som et resultat av utrygg og ulovlig abort, og enda flere som skades.

Tilgang til trygg og lovlig abort er en menneskerett. Alle har rett til liv, rett til helse og rett til å være fri for vold, diskriminering og annen nedverdigende behandling.

Å tvinge noen til å gjennomføre en graviditet mot sin vilje - uansett grunn - er et brudd på disse rettighetene.

Hva skjer 1. desember?

Høyesterett skal vurdere hvorvidt en lov fra staten Mississippi som forbyr abort etter 15. svangerskapsuke er i strid med retten til trygg og lovlig abort som ble stadfestet av høyesterett (Roe mot Wade, se faktaboks) helt tilbake i 1973.

Denne prinsippavgjørelsen slår fast at en kvinne har rett til å avgjøre selv hvorvidt hun ønsker å fortsette eller avbryte en graviditet fram til fosteret er levedyktig (rundt 23. svangerskapsuke).

Dersom retten kommer til at delstater selv kan fastsette grensen for å kunne forby abort, så er det sannsynlig at hele 26 delstater vil kunne vedta innskrenkinger i kvinners abortrettigheter. 21 av disse delstatene vil høyst sannsynlig søke å forby abort umiddelbart.

Se hvilke delstater det er snakk om her.

Amnesty krever at Senatet i USA:

  • Vedtar Women's Health Protection Act (WHPA) - en føderal lov som stadfester at alle har rett til å kunne få gjennomført trygg og lovlig abort.

Hva skjer med din signatur?

Signaturene sendes til Kongressen ved Senatets majoritetsleder Charles Schumer og Senates minoritetsleder Mitch McConnell.

Lik og del aksjonen i sosiale medier!

Visste du dette?
Roe mot Wade-dommen
  • I 1973 vant "Jane Roe" en sak mot staten Texas ved statsadvokat Henry Wade. Kvinnen hadde saksøkt staten Texas for å få mulighet til å ta abort.
  • Høyesterett fastslår i Roe vs. Wade at retten til privatliv, som er forankret i det fjortende Grunnlovstillegget til den amerikanske konstitusjonen, gir enhver kvinne rett til å bestemme over eget liv, og dermed også rett til å selv ta beslutningen om å avbryte eller fortsette en graviditet fram til fosteret er levedyktig.
  • Denne høyesterettsdommen har lagt grunnlaget for retten til trygg og lovlig abort i USA i snart femti år.
Viktig informasjon
Abortforbudet i Texas

  • Den nye loven i Texas forbyr abort fra svangerskapsuke 6 – som er før mange vet at de er gravide.
  • Loven gir også borgere i Texas rett til å saksøke alle som hjelper en gravid person som tar abort etter uke 6. Det kan for eks. være legen som utfører aborten, drosjesjåføren som kjører personen til en helseklinikk eller resepsjonisten på klinikken. Den som taper et slikt søksmål, kan bli dømt til å betale saksøker 10.000 amerikanske dollar.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Senatets majoritetsleder Charles Schumer og Senatets minoritetsleder Mitch McConnell
c/o Amnesty International Norge
Postboks 702 sentrum
0106 Oslo

Dear Senate Majority Leader Schumer and Senate Minority Leader McConnell

I am writing to encourage you to protect the human right to abortion in the United States and to urgently work to pass the Women’s Health Protection Act (WHPA).

Access to abortion care is a human right. Yet, already in so many places across the United States, abortion is a right in name only. And now with Texas’s recent abortion ban, and a critical case facing the Supreme Court, it is more important than ever to protect the right to abortion.

WHPA protects the right to access safe abortion care, free from medically unnecessary restrictions and bans on abortion — including mandatory waiting periods, biased counseling, two-trip requirements, and mandatory ultrasounds.

WHPA would create a statutory right for health care providers to provide abortion care, and a corresponding right for their patients to receive that care, free from medically unnecessary restrictions that single out abortion and impede access.

Abortion care is safe, essential health care, and it’s a human right to which all pregnant people must have equal access. Abortion bans don’t stop abortion; they stop safe abortion. Restricting access to abortion care is dangerous and will cost lives, and it violates a person’s right to control their own body. The United States must not fall behind in protecting human rights.

Please support WHPA and protect the right to abortion.

Kind regards,