Bilde
AKSJON: USA

Stans henrettelsen av Rocky

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken! Amnesty vil fortsette å presse på for at dødsstraff avskaffes.

Del    
Fordommer mot afrikansk-amerikanere kan ha bidratt til at Rocky ble dømt til døden. Krev at henrettelsen stanses - signer aksjonen nå!
Publisert: 22. Apr 2021, kl. 16:42 | Sist oppdatert: 8. nov 2021, kl. 11:26

53 år gamle Rocky Myers har sittet på dødscellen i 26 år. Han er dømt for å ha drept sin hvite nabo under et væpnet ran.

Men rettssaken mot Rocky hadde alvorlige mangler:

  • Det fantes ingen tekniske bevis mot ham.

  • Advokaten hans hadde tilknytning til Ku Klux Klan.

  • Flere medlemmer av juryen kom med rasistiske slengbemerkninger da de senere omtalte saken. 11 av de 12 medlemmene var hvite.

  • Dommen ble utelukkende basert på sprikende vitneutsagn.

  • Flere vitner har senere uttalt at de ble presset av politiet til å vitne mot Rocky.

  • Rocky har en psykisk utviklingshemming som gjør at han leser på nivå med en barneskoleelev. Han klarte derfor ikke å følge saken, og rakk ikke å anke dommen.

Juryen ville opprinnelig dømme ham til fengsel på livstid, men dette ble overprøvd av dommeren.

Rocky Myers må få leve. Krev at henrettelsen stanses - signer aksjonen nå!

Har ikke sett familien på over ett år

Rocky med familien sin. Foto: Privat

Rocky er gift og har fire barn. Han har ikke fått møte familien på lenge.

Alle besøk til fengselet der han oppholder seg har vært forbudt siden mars 2020, på grunn av covid-19-pandemien. Fengselet har heller ikke lagt til rette for videomøter mellom innsatte og deres pårørende.

Overskygget av rasisme

Fordommer mot afrikansk-amerikanere kan ha bidratt til dommen mot Rocky.

Forsvareren som ble oppnevnt av retten fordi Rocky ikke hadde råd til å betale for en advokat, hadde tilknytting til Ku Klux Klan. Under rettssaken uttalte han blant annet at det å komme til området der drapet hadde skjedd, og som i all hovedsak var bebodd av fattige afrikansk-amerikanere, var som «å se gjennom helvetes porter».

Det eneste øyenvitne til drapet uttalte at hun ikke hadde kunnet se drapsmannen, men at hun hørte på måten han snakket på at han var svart.

Flere medlemmer av juryen kom med rasistiske slengbemerkninger da de senere omtalte saken, og noen av dem fortalte at fordommer mot afro-amerikanere spilte en rolle da juryen diskuterte skyldspørsmålet.

Det eneste "beviset" som ble knyttet til Rocky, var en videospiller som var tatt fra naboens hus. Ifølge Rocky lå denne videospilleren henslengt på gata.

Kan ikke lese – fikk ikke anket

Etter dødsdommen fikk Rocky Myers oppnevnt en ny advokat som skulle hjelpe han med anken. Advokaten droppet imidlertid saken uten å si ifra til Rocky uten å informere han at anken hans hadde blitt avvist.

På grunn av sin psykiske utviklingshemming som gjør at han leser på nivå med en barneskoleelev, klarte ikke Rocky selv å følge saken. Han fikk først vite om at anken var blitt avvist da en medfange leste et brev for ham der han ble informert at han skulle henrettes. Da var fristen for å anke videre gått ut.

Amnesty krever at:

  • Dommen mot Myers tas opp til ny behandling i rettsapparatet.

  • Dødsdommen mot Myers oppheves umiddelbart.

Hva skjer med din signatur?

Signaturene vil bli sendt til guvernøren i Alabama. Din signatur vil bidra til å legge press for å stanse henrettelsen.

Hilsen fra Rocky

Aktivister fra hele verden sendte Rocky hilsener på bursdagen hans i sommer. I et følelsesladet, håndskrevet brev takker Rocky alle som tenkte på ham: "I really wanted to let everyone know I appreciate all the support and birthday wishes. I was overwhelmed."

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter skal ingen utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Alle har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3) og til å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (...) når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).

Land
Dødsstraff i USA

I tidsrommet 1977-2020 ble 1529 mennesker henrettet i USA.

I de senere år har nesten alle henrettelser blitt gjennomført med giftsprøyte. I noen delstater finnes fortsatt muligheten til å henrette ved elektrisk stol som en alternativ metode.

Governor Kay Ivey

Office of the Governor of Alabama

600 Dexter Avenue

Montgomery, AL 36130

USA

Dear Governor,

I am greatly concerned by the many flaws that have affected the case of Rocky Myers, who is currently held on death row at Holman Correctional Facility in Atmore, Alabama. I urge you to intervene and ensure that his case is immediately reviewed and death sentence commuted, ending the injustice that has tarnished his case for more than a quarter of a century.

Rocky Myers was convicted by a nearly all-white jury who sentenced him to life without the possibility of parole for the murder of his white neighbour. The trial judge overrode their decision and imposed a death sentence – a practice now outlawed in Alabama. No evidence linked him to the murder of which he was convicted, except for a video-recorder stolen from the victim, which he maintains he had found abandoned in the street. Key testimonies against him were tainted by inconsistencies and allegations of police pressure, with one later recanted as untrue.

At Age 11, Rocky Myers was diagnosed with an intellectual disability and reads at primary school level. His assigned lawyer for post-conviction appeals abandoned his case without notice, making him miss key deadlines for judicial appeals. The courts relied primarily on IQ tests, a standard which the US Supreme Court found to be inadequate in 2014, to reject his request for a deadline extension submitted on the grounds that he is a person with an intellectual disability. Racial and class bias also affected the proceedings against him.

Rocky Myers faced execution in 2004 and 2012. As the Governor of Alabama, you can use the power of clemency to alleviate the flaws in the case against him that the criminal justice system could not address and even heightened. I urge you to halt all executions in the state and establish a review of the case of Rocky Myers as well as of others on death row including those affected by similar concerns, with a view to commuting their death sentences.

Yours sincerely,