Bilde
AKSJON: Russland

Seks år i fengsel for å tegne kvinnekroppen

Aksjonen er avsluttet

Hurra! Endelig frikjent!

En domstol i Russland har opprettholdt frifinnelsen av Yulia Tsvetkova, som i juli ble frikjent for anklager om «spredning av pornografisk materiale».

"Beslutningen om å opprettholde frifinnelsen av Yulia Tsvetkova er et sjeldent eksempel på rettferdighet i dagens Russland", uttaler Natalia Zviagina, Amnesty Internationals Russland-direktør.

Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne saken - det nytter!

 

Del    
Yulia (26) risikerer fengsel for å ha "spredd pornografi" med sine tegninger av kvinnekroppen. Krev at anklagene mot henne droppes!
Publisert: 14. Feb 2020, kl. 11:18 | Sist oppdatert: 30. nov 2022, kl. 15:47

Kvinner med strekkmerker, rynker og menstruasjon - dette er blant motivene på tegningene som Yulia Tsvetkova postet på Facebook.

Nå risikerer hun å bli dømt til seks år i fengsel for å "spre pornografi" og bidra til å "forurense sinnene til barn".

Ingen skal fengsles for å lære ungdommer om seksualitet og kropp - signer aksjonen og krev at alle anklagene mot Yulia droppes!

Arrestert etter kampanje mot kroppspress

"Kvinner menstruerer og det er naturlig" © Yulia Tsvetkova / Private Archive

Yulia er kunstner og kvinneaktivist. Tegningene hennes er en del av kunstprosjektet "Kvinner er ikke dukker". Prosjektet er rettet mot ungdom og skal skape forståelse og kunnskap om kvinnekroppen og skeiv kjærlighet, blant annet ved bruk av tegninger.

Yulia ble arrestert i hjemmet sitt 20. november 2019. To dager senere ble hun satt i husarrest og tiltalt for "produksjon og spredning av pornografisk materiale". Hun risikerer seks års fengsel.

Dømt for positiv omtale av homofili

Russland har en lov som forbyr positiv omtale av homofili overfor mindreårige. I desember 2019 ble Yulia funnet skyldig i dette fordi hun administrerer to grupper på sosiale medier med seksuell orientering og kjønnsidentitet som tema. Begge gruppene er merket med aldersgrense 18+ slik loven krever. Likevel ble hun idømt en bot for brudd på loven.

Etterforskes etter støtte til lesbisk par

Nylig har Yulia fått nye anklager mot seg. Denne gangen for en tegning hun har postet i sosiale medier av familier med foreldre av samme kjønn. Tegningen var til støtte for et lesbisk par som nylig måtte flykte fra Russland med sine adopterte barn fordi myndighetene truet med å ta fra dem barna.

"Familien er der kjærligheten er. Støtt LHBT-familier!" © Yulia Tsvetkova / Private Archive

Trakasseres av myndighetene

Under arrestasjonen i november ransaket politiet både hjemmet til Yulia og barne-og ungdomsklubben der hun hadde jobbet tidligere. De konfiskerte blant annet brosjyrer om kjønn og seksualitet. Under ransakelsen ble hun omtalt som en "lesbisk sex-instruktør og propaganda-leder".

Yulia kom i myndighetenes søkelys i mars 2019 etter at hun ble offentlig uthengt av en kjent russisk anti-homo-aktivist som går spesielt inn for å identifisere lærere som er eller antas å være lesbiske, homofile, bifile eller trans (LHBT) og melde dem til myndighetene. Den homofobiske kampanjen har blant annet ført til at Yulia har måttet slutte i jobben sin på grunnen av den pågående etterforskningen.

Amnesty krever at:

Yulia Tsvetkova foran esovjetisk veggmaleri
  • Russiske myndigheter umiddelbart stanser rettsforfølgelsen av Yulia Tsvetkova
  • og sørger for at alle anklagene mot henne droppes.
  • Russiske myndigheter stanser trakassering og den åpenlyst homofobe kampanjen mot Yulia Tsvetkova, slik at hun får utføre sin rett til ytringsfrihet.

Vi sender alle signaturene til riksadvokat Igor Victorovich Krasnov. Din signatur bidrar til å legge press på russiske myndigheter og viser at det internasjonale samfunnet følger med.

Oppdateringer:

Hurra! Endelig frikjent!

En domstol i Russland har opprettholdt frifinnelsen av Yulia Tsvetkova, som i juli ble frikjent for anklager om «spredning av pornografisk materiale».

"Beslutningen om å opprettholde frifinnelsen av Yulia Tsvetkova er et sjeldent eksempel på rettferdighet i dagens Russland", uttaler Natalia Zviagina, Amnesty Internationals Russland-direktør.

Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne saken - det nytter!

Ny runde i straffesaken

14. juni ble det avholdt et nytt rettsmøte i straffesaken mot Yulia Tsvetkova. Her la aktoratet ned en påstand om 3,2 års fengsel for Yulia. Det var langt mer enn forventet. Forsvaret gjorde sitt beste for å forsikre retten om at saken er meningsløs, og at det ikke finnes grunnlag for anklagene mot Yulia, men er usikre på om de nådde fram med sine argumenter.

Neste og siste rettsmøte vil være 12. juli.

Vi oppfordrer alle om å delta i solidaritetsaksjonen for Yulia.

Kvinne utenfo bygning

Yulia har bursdag 23. mai - send en hilsen!

Siste runde i rettssaken ble gjenomført 12. og 13. mai i Komsomolsk-on-Amur. Det nyoppnevnte ekspertvitnet for aktoratet uttalte seg i Yulias favør, og var tydelig på at det ikke finnes pornografi i Yulias kunst. Det var en veldig uventet men ikke desto mindre gledelig nyhet. Til tross for dette holdt aktoratet fast på tiltalen om at Yulias kunst måtte betegnes som pornografi.

Neste runde i rettssaken vil finne sted 14. Juni. Det er mulig at det da også vil falle dom i saken.

Yulia har ellers bursdag 23.mai, og kan trenge litt støtte og oppmuntring. Legg gjerne ut en hilsen til Yulia på instagram eller facebook den dagen. Bruk emneknagg #forYulia and tag gjerne @amnesty_norge

Rettsaken utsatt enda en gang

Påtalemyndighetene utsatte gjenopptagelsen av Yulia Tsvetkovas rettssak til mandag 14.mars, fordi de trengte tid til å oppnevne ny sakkkyndig ekspertise.

Da Yulia ankom rettslokalet i Komsomolsk-on-Amur denne mandagen fikk hun imidlertid vite at ny sakkyndig ikke var klar, og at gjenopptagelsen av rettssaken igjen var utsatt, denne gangen på ubestemt tid.

Yulias advokat er klar på at brevene som sendes til påtalemyndighetene har sin virkning, og oppfordrer oss til å fortsette å stille et tydelig og synlig krav om at den rettslige forfølgelsen av Yulia Tsvetkova må stanses, og tiltalen må frafalles.

Vi oppfordrer dere derfor på det sterkeste om å fortsette med å signere og å dele denne aksjonen!

Two women sitting at a table

Videre prosess utsatt på ubestemt tid

De siste rettsmøtene i Yulia Tsvetkovas straffesak skulle ha funnet sted mellom 16.-19. november, men svært uventet ble aktoratets ekspertkompetanse annulert. Det viste seg ekspertvitnet, hvis kunstfaglige vurdering påtalemyndighetene har bygget sin anklage mot Yulia på, har et kriminelt rulleblad som tilsier at hun har et forbud mot å uttale seg som ekspertvitne. Dermed har hun i prinsippet ikke hatt rett til å vurdere Yulias kunst, og uttale seg om denne i retten

Retten skal nå ha et møte 14. desember for å vurdere situasjonen. I mellomtiden er den videre straffeprosessen mot Yulia utsatt på ubestemt tid.

Nye runder i retten

16.-18. november fortsetter rettssaken mot Yulia.

Hun står som kjent tiltalt for å "spre pornografi" og bidra til å "forurense sinnene til barn", mens alt hun har gjort er å lære ungdommer om seksualitet og kropp.

Før den tid - 27. oktober - kommer ankesaken om nettsiden som hun administrere - Vagina Monologues - opp. Myndighetene har blokkert nettsiden, noe Yulia har anket.

Rettsaken fortsetter denne uken - signer og del aksjonen!

Rettssaken mot Yulia startet tidligere denne våren, og 13.-15. juli skal Yulia på nytt møte i retten. Deretter blir det to ukers pause, før saken gjenopptas i begynnelsen av august.

Vi vet at Yulia opplever at hun står ganske alene. Om du har anledning, skriv gjerne et kort eller brev til Yulia for å vise henne din støtte. Send det til:

Amnesty International
Kampanjeavdelingen/Støtt Yulia
Postboks 702 Sentrum
0106 Oslo

Vi skal sørge for at det kommer frem.

EMD gransker domfellelse for tegning av regnbuefamilie

Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har akseptert Yulias klage på at hun er dømt for brudd på den russiske anti-propagandaloven for sin tegning av en regnbuefamilie. Domstolen skal granske om dommen er i strid med artikkel 6 (rett til rettferdig rettergang), artikkel 10 (rett til ytringsfrihet) og artikkel 14 (rett til beskyttelse mot diskriminering) i Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. EMD har oppfordret russiske myndigheter til å inngå en minnelig avtale med Yulia.

Retten stenger Yulias nettside Vagina Monologues

I juni fikk Yulia beskjed at retten i Komsomolsk-on-Amur har vedtatt å blokkere nettsiden Vagina Monologues som hun administrerer på det russiske sosiale nettverket VKontakte. Retten begrunnet sitt vedtak med at nettsiden er "skadelig for barns helse, moral og spirituelle utvikling". Vedtaket vil bli anket.

Se gjerne selv på bildene som ligger på siden - og del dem du synes er fine. Bruk emneknaggen #Free Yulia #ForYulia #заЮлю

Ny dato for rettssaken

Etter en periode med få oppdateringer i saken, er det nå klart at det planlegges en høring 31. mars.

Det er viktig at vi står opp for Yulia og viser at vi er mange som støtter henne! Signer aksjonen og krev at rettsforfølgelsen av Yulia opphører!

Rettssaken begynner snart

Rettssaken mot Yulia er varslet å begynne tidlig i februar.

Til tross for nasjonal og internasjonal motstand, har russiske myndigheter insistert på å straffeforfølge Yulia. Dette er en svært urovekkende utvikling, og det er viktig at vi fortsetter å legge press på myndighetene.

Yulia risikerer fremdeles seks år i fengsel basert på absurde anklager om å ha «produsert og spredt pornografi» grunnet hennes tegninger av kvinnekroppen. Yulia er en aktivist som har kjempet for kvinners rettigheter på fredelig vis.

Signer aksjonen og krev at myndigheten stanser rettsforfølgelsen av Yulia!

Vi har oppdatert brevet i aksjonen i henhold til de nyeste utviklingene. Appellbrevet er nå adressert til riksadvokat Igor Victorovich Krasnov.

Utsettelser i saken

I oktober sendte etterforskningskomiteen Yulias tegninger til en psykologisk vurdering. 11. november meldte Yulia til Amnesty at komiteen har endret den ansvarlige organisasjonen for å utføre vurderingen. Dette betyr at saken vil dras ut, og det forventes at nye høringer i saken dermed vil utsettes i flere måneder.

Amnesty fortsetter å følge saken.

Rettssaken er utsatt

Rettssaken mot Yulia er nå utsatt etter at saken ble sendt tilbake for ytterligere etterforskning. Det forventes at saken blir ført for retten om ca. en måneds tid.

I tillegg til tiltalen hun nå står overfor, ble Yulia i juli idømt en bot på 75 000 RUB (som tilsvarer 1050 dollar). Yulia ble dømt for å spredt «propaganda av utradisjonelle seksuelle relasjoner blant mindreårige» som følge av to tegninger – en som avbildet et likekjønnet par med barn med teksten «Familien er der kjærligheten er» og en som avbildet kattunger. Dette er nok et eksempel på hvordan Yulia straffes for å fremme LHBTI- og kvinners rettigheter gjennom kunsten sin. Advokatene hennes har uttalt at dommen ankes.

Yulia risikerer fremdeles 6 år i fengsel for sine tegninger av kvinnekroppen.

Snart rettssak

Rettssaken mot Yulia forventes å begynne snart. Dersom hun blir dømt risikerer hun 6 år i fengsel. Det er derfor viktig å legge press på russiske myndigheter for å få saken henlagt og minne de på at vi fortsatt følger med!

Signaturer sendt til myndighetene

I dag har vi sendt 20,000 signaturer til lederen for påtalemyndighetene. Tusen takk til hver og en som har signert aksjonen!

Amnesty fortsetter å jobbe for at alle anklager mot Yulia droppes.

Kravene og appellbrev oppdatert

Ettersom Yulia nå er løslatt fra husarrest har vi oppdatert kravene i aksjonen og i brevet vi sender til påtalemyndighetene.

Løslates fra husarrest

I dag har distriktsdomstolen i Komsomolsk-na-Amur besluttet å løslate Yulia fra husarrest. Dette er veldig gode nyheter. For noen dager siden fikk hun også innvilget et tannlegebesøk som hun har ventet på lenge.

Anklagene mot Yulia står dessverre fortsatt, og hun er ilagt utreiseforbud. Vi fortsetter å jobbe for at anklagene skal droppes.

Hjelp oss å samle underskrifter.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er alle mennesker født frie, med samme menneskeverd og menneskerettigheter (artikkel 1).

Ingen skal diskrimineres på bakgrunn av rase, farge, kjønn, [...], eller andre forhold [...]. (artikkel 2).

Et hvert menneske har rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19)

Land
Russland

Den russiske loven som forbyr positiv omtale av homofili ovenfor mindreårige ble vedtatt i 2013. Brudd på loven kan føre til en bot på opp til 500.000 rubler, eller rundt 90.000 norske kroner.

Loven er ekstremt diskriminerende og er et angrep på den grunnleggende retten til ytringsfrihet, og et brudd på landets internasjonale forpliktelser om å beskytte lesbiske, homofile, bifile og transpersoner mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Les mer om Russland her.

Igor Victorovich Krasnov
Prosecutor General of the Russian Federation
Bolshaya Dmitrovka, 15a
Moscow 125993
Russian Federation

Dear Prosecutor General,

I am writing to you concerning artist and activist Yulia Tsvetkova from Komsomolsk-on-Amur. She is facing charges of “production and dissemination of pornography” (Article 242(3b) of the Russian Criminal Code) for her drawings of the female body. Her trial is expected to start soon, after 14 months of criminal investigation.

Yulia Tsvetkova has been continually targeted since 2019 for her activism for women’s rights and the rights of LGBTI people. She has faced three administrative proceedings under the homophobic Article 6.21 of the Code of Administrative Offences (“propaganda of non-traditional sexual relations among minors”).

Yulia Tsvetkova also been repeatedly targeted by homophobic individuals, harassed and received threats over the phone, via social networks, and by mail, since the criminal case against her was opened. Her mother has also been receiving threats, including threatening calls, from unknown individuals.

For over a year, Yulia Tsvetkova has been subjected to harassment by police, including repeated searches of her home and workplace. She spent almost four months under house arrest, during which she was deprived of access to the medical care she required.

Yulia Tsvetkova has committed no offence and is being relentlessly persecuted for exercising her right to freedom of expression through her drawings and as part of her human rights activism. By prosecuting Yulia Tsvetkova the authorities are violating both Russia’s Constitution and their obligations under international human rights law.

In the light of the above, I urge you to end all criminal and administrative proceedings against Yulia Tsvetkova and to take all necessary steps to ensure the harassment of Yulia Tsvetkova and her mother stops.

Yours sincerely,