Bilde
AKSJON: Russland

Overlevde drapsforsøk - ble fengslet

Signer aksjonen under:

"Jeg krever at Navalnyj må løslates umiddelbart!"Se brevet vi sender

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Aleksej Navalnyj ble forgiftet av den russiske sikkerhetstjenesten. Nå risikerer han flere år i fengsel. Signer aksjonen og krev at han løslates!
Publisert: 26. Jan 2021, kl. 08:57 | Sist oppdatert: 13. okt 2023, kl. 14:05

NB: Denne aksjonen ble opprettet i 2021, da Navalnyj risikerte fengsel. Nå er han dømt til fengsel, og Amnesty jobber for å få ham løslatt.

Aleksej Navalnyj er en kjent kritiker av russiske myndigheter. Som mange andre aktivister i landet har han blitt forfulgt og fengslet – bare for å ha brukt sin ytringsfrihet.

Nå kan han bli dømt til over tre år i fengsel for sitt fredelige politiske engasjement.

Stå opp for Navalnyj ved å signere denne aksjonen. Da styrker du vårt krav om at russiske myndigheter må:

  • Løslate Aleksej Navalnyj umiddelbart og uten betingelser.

  • Stanse forfølgelsen av Aleksej Navalnyj og alle andre kritikere av russiske myndigheter.

Signaturene sendes til Russlands president Vladimir Putin.

Du kan også vise Navalnyj at du bryr deg ved å skrive et solidaritetsbrev til ham. Les mer om hvordan du går fram her.

Ble forsøkt drept

I august 2020 ble Navalnyj forgiftet med nervegiften Novichok. Han overlevde drapsforsøket, og tilbrakte fem måneder i Tyskland for å bli frisk.

Da han returnerte til Russland 17. januar 2021 ble han umiddelbart arrestert. Begrunnelsen for arrestasjonen var at Navalnyj skal ha brutt meldeplikten som han var underlagt etter at han i 2014 ble dømt til betinget fengsel. Det er verken tatt hensyn til at Navalnyj ikke har hatt muligheten til å overholde meldeplikten mens han kjempet for livet på sykehus i Tyskland, eller til at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2019 fastslo at denne dommen var resultat av en politisk motivert rettsforfølgelse.

Nå er Navalnyj dømt til 30 dagers varetektsfengsling i påvente av en juridisk gjennomgang av saken. Den 2. februar vil det være en ny høring der det skal avgjøres om Navalnyj frifinnes for anklagene om brudd på meldeplikten, eller om han blir dømt til å sone den betingede dommen og må tilbringe tre og et halvt år i fengsel. Derfor er det viktig at vi nå legger press på russiske myndigheter.

Aleksej Navalnyj straffes utelukkende for sitt fredelige politiske engasjement. Krev at han løslates umiddelbart!

Absurd behandling

17. januar 2021 var flyet som skulle bringe Navalnyj hjem til Russland ventet på Vnukovo flyplass i Moskva. I siste liten ble flyet hans omdirigert til Sheremetyevo flyplass hvor Navalnyj etter kort tid ble arrestert ved grensekontrollen.

Opprørspoliti arresterte også flere av støttespillerne hans som hadde samlet seg ved flyplassen for å ønske han velkommen tilbake til Russland.

Dagen etter arrestasjonen ble det gjennomført en høring i saken. Høringen foregikk på politistasjonen. Navalnyj fikk først snakket med sin advokat minutter før rettssaken startet. Ingen journalister fra uavhengige media fikk være til stede under høringen. I stedet ga journalistene fra myndighetskontrollerte media inntrykk av at det var en åpen og rettferdig rettsprosess.

Denne absurde teaterforestillingen viser russiske myndigheters desperasjon etter å bringe Aleksej Navalnyj til taushet.

Natalia Zviagina, Generalsektetær i Amnesty International Russland

Straffes for fredelig politisk aktivisme

Navalnyj jobber med å avdekke korrupsjon i Russland. I 2011 grunnla han organisasjonen «The Anti Corruption Foundation» (FBK) som jobber med å etterforske og dele informasjon om korrupsjon blant Russlands øverste ledere, inkludert fremtredende politikere og forretningsfolk.

Navalnyj og flere av hans kollegaer i FBK har blitt utsatt for represalier for sitt arbeid inkludert oppdiktede anklager om straffbare handlinger, politiransakelser og husundersøkelser, fysisk vold og innkallelse til militærtjeneste.

Navalnyj har selv blitt arrestert gjentatte ganger, blant annet for å ha oppfordret til å delta i fredelige demonstrasjoner. Han tilbrakte 10 måneder i husarrest i 2014, og satt i tillegg flere måneder i såkalt «administrativ varetekt».

I 2014 ble både Aleksej Navalnyj og broren Oleg Navalnyj tiltalt for svindel basert på politisk motiverte anklager. Oleg ble dømt til tre og et halvt år i fengsel. Aleksej ble dømt til betinget fengsel i tre og et halvt år. Dette innebar at han måtte etterleve en rekke vilkår for å slippe å sone i fengsel.

Russland dømt i menneskerettighetsdomstol

I en dom fra 2019 avgjorde Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) at dommen mot Navalnyj var politisk motivert og at bruken av husarrest før rettssaken var vilkårlig.

I etterkant av dommen i EMD ble det bestemt at russisk høyesterett skulle vurdere saken. I høyesteretts behandling av saken unnlot domstolen å ta stilling til menneskerettighetsbruddene som var avdekket av EMD, og fastholdt den opprinnelige dommen. Navalnyj var dermed fortsatt pålagt meldeplikt hos fengselsmyndighetene frem til 30. desember 2020.

Forgiftet med nervegift

Den 20. august 2020 ble Navalnyj akutt alvorlig syk under en flytur fra Tomsk i Sibir-regionen til Moskva. Flyet foretok en nødlanding i byen Omsk hvor Navalnyj, som hadde havnet i koma, ble innlagt på sykehus. Russiske leger klarte ikke å stille en fullstendig diagnose og etter påtrykk fra familien samt press fra nasjonalt og internasjonalt hold ble Navalnyj den 22. august flyttet til et sykehus i Tysklands hovedstad Berlin for videre behandling. På det tidspunktet var Navalnyj fremdeles i koma.

I Tyskland ble Navalnyj gradvis bedre, og han ble utskrevet fra sykehuset sent i september 2020 for å fortsette rehabiliteringen.

Uavhengige eksperter fra både Tyskland og andre land konkluderte med at Navalnyj hadde blitt forgiftet med nervegiften Novichok.

Russiske myndigheter har så langt nektet å igangsette noen form for etterforskning av drapsforsøket på Navalnyj.

Forfulgt av russiske sikkerhetsagenter

Den 14. desember publiserte den uavhengige etterforskningsgruppen Bellingcat i samarbeid med flere mediebyråer bevis på at en gruppe med agenter fra den russiske sikkerhetstjenesten hadde forfulgt Navalnyj under reisene han hadde hatt de siste årene, inkludert hans siste reist til Tomsk. Gruppen hevdet på bakgrunn av disse funnene at sikkerhetsagentene var ansvarlig for forgiftningen av Navalnyj. Vladimir Putin, Russlands president, innrømmet senere at sikkerhetstjenesten hadde «holdt et øye» med Navalnyj, men avviste at de stod bak drapsforsøket mot han.

Dager etter publiseringen av Bellingcats etterforskning åpnet russiske påtalemyndigheter en ny straffesak mot Navalnyj, hvor han ble anklaget for å «underslå» donasjoner fra støttespillerne sine.

Den 28. desember, to dager før prøvetiden var over, ble Navalnyj advart av fengselsmyndighetene om at han brøt med vilkårene for den betingede dommen ved å ikke overholde meldeplikten. De anmodet om hans arrestasjon, og ba om at den betingede fengselsstraffen på tre og et halvt års fengsel skulle sones. Navalnyj valgte likevel å reise tilbake til hjemlandet den 17. januar, hvor han så ble arrestert ved ankomst.

Arrestasjonen av Navalnyj er urettmessig og politisk motivert.

Amnesty krever at russiske myndigheter:

  • Løslater Aleksej Navalnyj umiddelbart og uten betingelser.

  • Stanser forfølgelsen av Aleksej Navalnyj og alle andre kritikere av russiske myndigheter.

Signaturene sendes til Russlands president Vladimir Putin. Vi krever at Putin bruker sin posisjon til å oppfylle kravene vi stiller.

Anke avvist - fengselsstraffen forlenges

Myndighetene avviste anken til Navalnyj. Det betyr at tiden Navalnyj må sone i straffekolonien blir forlenget med minst 10 år.

I en ny oppkonstruert rettssak har Aleksej Navalnyj blitt dømt til 19 års fengsel for "ekstremisme" og "gjenreising av nazi-ideologi". De nye tiltalene er knyttet til Navalnyjs organisasjon "Stiftelse mot korrupsjon" som ble definert som "ekstremistisk" av russiske myndigheter og forbudt i 2021.

Fengselsmyndighetene har bestemt at Navalnyj skal sone et helt år isolert fra alle innsatte.

Ny fengselsdom mot Navalnyj

I en ny, oppkonstruert rettssak har Aleksej Navalnyj blitt dømt til 19 års fengsel for "ekstremisme" og "gjenreising av nazi-ideologi". De nye tiltalene er knyttet til Navalnyjs organisasjon "stiftelse mot korrupsjon" som ble definert som "ekstremistisk" av russiske myndigheter og forbudt i 2021.

Dommen er ikke rettskraftig. Hvis den blir stående, kan det bety at tiden Navalnyj må sone i straffekolonien blir forlenget med minst 10 år.

Overført til straffekoloni

Aleksei Navalnyj er overført til en straffekoloni for å sone den urettmessige dommen på 9 år, som han nylig ble idømt.

Verken hans advokat eller familie ble varslet om overflyttingen, noe som dessverre ikke er enestående i Russland.

Teamet rundt Navalnyj er bekymret for sikkerheten hans.

Vi må fortsette kampen for å få Navalnyj fri. Engasjer deg i saken - signer aksjonen!

Navalnyjs anke avvist

Ankedomstolen opprettholdt i dag dommen på 9 år mot Aleksei Navalnyj.

Det er ventet at han vil bli overført til en straffekoloni for å sone dommen.

Amnesty vil fortsette å jobbe for ubetinget løslatelse av Navalnyj. Stå opp for Navalnyj - signer aksjonen!

Ny dom mot Navalnyj

I dag ble det kjent at Navalnyj er dømt til ni år i en straffekoloni etter at en domstol fant ham skyldig i bla «storstilt svindel» og "forakt for retten".

- Navalnyj er dømt til ni år i fengsel for å ha omtalt den russiske elitens korrupsjon og maktmisbruk. Dommen er forventet, men ikke desto mindre sjokkerende, uttaler Amnestys sjef for Øst- og Sentral-Europa, Marie Struthers.

Det er viktigere enn noensinne å få Navalnyj løslatt! Signer aksjonen, slik at vi sammen kan legge press på Putin.

Slår ned på støttespillere

Etter arrestasjonen av Navalnyj har flere av hans støttespillere tatt til gatene for å protestere. Russiske myndigheter har svart med vilkårlig bruk av makt og arrestasjoner. Til nå har mer enn 1.300 demonstranter blitt arrestert og satt i varetekt. Amnesty Internationals observatører så med egne øyne den brutale og urimelige volden som ble utøvd av politiet mot hovedsakelig fredelige demonstranter. Flere av demonstrantene ble dyttet ned trapper og slått med batonger.

21. januar ble i tillegg flere av Navalnyjs kolleger i FBK arrestert av russisk politi.

Russiske myndigheter straffer mennesker som har brukt sin ytrings- og forsamlingsfrihet på fredelig vis.

Utenfor livsfare

Helsetilstanden til Navalnyj er forbedret og han er utenfor livsfare, etter at han har fått den medisinske behandlingen som har vært etterspurt siden april.

Amnesty vil fortsette å jobbe for ubetinget løslatelse av Navalnyj og andre ofre for politisk motiverte fengslinger i Russland.

Navalnyjs liv er fortsatt i fare

I en artikkel fra Moscow Times rapporteres det om at Navalnyj, i en nylig uttalelse på Instagram, forteller at han har god fysisk og psykisk helse, og at han ikke har planer om å begå selvmord. Uttalsen forteller noe om den livsfarlige situasjonen Navalnyj befinner seg i. Han er ikke trygg noe sted!

I uttalelsen takker Navalnyj samtidig for støtten han har fått i ettertid av arrestasjonen. Russiske myndigheters behandling av Navalanyj har vakt stor oppmerksomhet verden over. I Russland har flere tatt til gatene, samt brukt sosiale medier for å vise sin mostand. Også flere europeiske statsledere har krevd at Navalnyj løslates.

Navalnyjs liv er fortsatt i reell fare! Det er viktig at vi legger press på russiske myndigheter – signer aksjonen og støtt vårt krav om at Aleksej Navalnyj må løslates umiddelbart!

Nektet besøk av uavhengige journalister

Ifølge russisk lov har en innsatt i en straffekoloni rett til 6 korte og 4 lengre (opptil tre dager) besøk per år. Navalnyjs kone og barn har fått gjennomført to korte besøk, sist rundt 15. Juni 2021. Navalnyj har også fått besøk av den lokale offentlige tilsynskommisjonen (et semi-offisielt organ som overvåker fengselsforholdene) og et tv-team fra Russia Today (RT), som rapporterte at fengselsforholdene hans var "bedre enn på et hotell". Navalnyj er så langt blitt nektet besøk av leger og uavhengige journalister.

Amnesty beklager og gir Navalnyj tilbake status som samvittighetsfange

Etter en ny gjennomgang av saken til Alexei Navalnyj har Amnesty International besluttet å igjen betegne Alexei Navalnyj som samvittighetsfange.

Amnesty Internationals beslutning bygger på en nødvendig justering av bruken av begrepet ‘samvittighetsfange, der organisasjonen nå ikke lenger vil utelukke å betegne en person som samvittighetsfange på grunnlag av oppførsel og/eller uttalelser som ikke er direkte relatert til grunnlaget for fengslingen.

Amnesty International støtter ikke Navalnyjs politiske program ved å gi han status som samvittighetsfange, men håper dette vil bidra til at russiske myndigheter respekterer Navalnyjs rettigheter, inkludert hans rett til uavhengig medisinsk behandling.

Amnesty International beklager de negative konsekvensene som vår tidligere beslutning om å slutte å betegne Aleksei Navalnyj som samvittighetsfange har hatt både for Alexei Navalnyj personlig og for aktivistene i Russland som utrettelig kjemper for hans frihet.

Vi fortsetter å oppfordre alle våre aktivister og støttespillere til å kreve Alexei Navalnyjs umiddelbare og ubetingede løslatelse fra fengsel, og hans umiddelbare og ubetingede tilgang til uavhengig medisinsk behandling.

Navalnyj avslutter sultestreik

Aleksei Navalnyj avsluttet sultestreiken sin i dag. Han skriver på instagram: «Takket være den enorme støtten fra gode mennesker fra hele landet og hele verden har vi oppnådd store fremskritt. (...) Takket være dere er jeg blitt undersøkt av sivile leger to ganger. (...) Jeg har mistet følsomheten i deler av armer og ben, og jeg vil vite hvordan jeg skal behandle dette, men med tanke på fremgangen og omstendigheter avslutter jeg sultestreiken min nå. (..) Nok en gang: det er utelukkende deres fortjeneste. Gode mennesker over hele verden som har brydd seg. Tusen takk, jeg skal ikke svikte dere.»

Oppfordring om umiddelbar løslatelse av Navalnyj sendt til ambassadør Ramishvili

Amnesty har bedt om et møte med den russiske ambassadøren til Norge for å ta opp Navalnyjs helsesituasjon i fengsel, og har oppfordret ambassadøren om å bidra til at Navalnyj umiddelbart løslates fra fengsel.

Oppfordring til norske myndigheter om å bidra til løslatelse

Amnesty har sendt en henvendelse til utenriksminister Ine Eriksen Søreide, og har bedt norske myndigheter om å bruke alle tilgjengelige kanaler for å bidra til at Aleksei Navalnyj løslates umiddelbart.

Forverret helsetilstand

Helsetilstanden til Navalnyj er kraftig forverret den siste tiden. I tillegg blir han utsatt for en bevisst søvndeprivasjon, der han hver eneste natt med jevne mellomrom blir vekket av fangevokterne, noe som kan betegnes som en form for mishandling eller tortur. Navalny har siden 31. mars sultestreiket i fengselet i protest mot at han nektes behandling av kvalifisert helsepersonell. I et brev til russiske myndigheter har Amnestys internasjonale generalsekretær, Agnés Callamard uttrykt at hun frykter for livet til opposisjonspolitikeren.

Amnesty krever at russiske myndigheter sørger for at Navalnyj umiddelbart får nødvendig medisinsk behandling av helsepersonell som han stoler på. Myndighetene må videre garantere at Navalnyj ikke utsettes for tortur og mishandling i fengselskolonien, som mangel på sammenhengende søvn og nødvendig medisinsk behandling.

Omtales ikke lenger som samvittighetsfange

Amnesty International krever at Navalnyj må løslatelses umiddelbart ettersom fengselsdommene han nå står overfor er urettmessig og politisk motiverte.

Amnesty har imidlertid besluttet at organisasjonen ikke lenger kan omtale Navalnyj som en samvittighetsfange. Dette skyldes at Navalnyj for flere år siden har kommet med uttalelser som kan betegnes som hatefulle ytringer, og som han ikke har tatt avstand fra siden. Amnesty har derfor fjernet henvisningene til begrepet «samvittighetsfange» i denne aksjonen.

22,695 signaturer overlevert

Totalt har 22,695 signaturer fra Norge blitt overlevert til president Vladimir Putin i forbindelse med høringen som fant sted 2. februar.

Vi har nå oppdatert brevet vi sender til russiske myndigheter for å reflektere domstolens beslutningen om å dømme Navalnyj til fengsel i 2 år og 8 måneder. Kravene i saken forblir de samme:

Vi krever at Aleksej Navalnyj må løslates umiddelbart og uten betingelser, og at russiske myndigheter må stanse forfølgelsen av fredelige kritikere!

Navalnyj dømt til fengsel

Under høringen 2. februar bestemte Simonosvky-domstolen i Moskva at Aleksej Navalnyj må sone den betingede dommen fra 2014. Navalnyj må dermed sone to år og åtte måneder i fengsel. Dommen vil antagelig bli anket.

Russiske myndigheters behandling av Navalnyj viser at de velger å overse sine menneskerettslige forpliktelser når de forsøker å stilne kritiske stemmer.

Amnesty ser med bekymring på den siste tidens utvikling i Russland der myndighetene har slått hardt ned på dem som har vist sin støtte til Navalnyj. Det er ikke nok fengselsceller i landet til å huse alle som er arrestert etter demonstrasjonene de siste dagene, og det er risiko for at de arresterte kan bli utsatt for tortur eller annen mishandling, eller for tvungen forsvinning . Amnesty har dokumentert omfattende menneskerettighetsbrudd i Russland gjennom mange år, men myndighetenes handlinger de siste ukene skiller seg klart ut i omfang.

Tusenvis arrestert for å demonstrere

I ettertid av arrestasjonen har tusenvis deltatt i demonstrasjoner for å markere sin motstand mot russiske myndigheters behandling av Aleksej Navalnyj. Myndighetene har slått hardt ned på demonstrasjonene.

31. januar ble minst 4.000 fredelige demonstranter arrestert i Moskva, St. Petersburg og andre russiske byer. Totalt har 8.000 blitt arrestert for å delta i protester de siste ukene. Det høye antallet arrestasjoner har ført til overfylte fengsler, og flere av de arresterte har dermed blitt midlertidig plassert i utlendingsinternat for utenlandske statsborgere som skal deporteres fra landet.

Generalsekretær i Amnesty Russland, Natalia Zviagina, har uttalt:

"Kremlin har startet en krig mot menneskerettighetene til det russiske folk gjennom å slå ned på demonstrantenes rop om frihet og endring. Dette er et desperat forsøk på å stilne kritikk, og det må ta en slutt nå!"

Alle som er blitt arrestert for å demonstrere på fredelig vis må løslates umiddelbart og uten betingelser, og alle tilfeller av ulovlig bruk av vold fra politiet må etterforskes snarlig og effektivt.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Enhver rett til å beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).

Land
Russland:

Menneskerettighetene er under sterkt press i Russland, og retten til ytrings- og forsamlingsfrihet innskrenkes stadig, både gjennom lovverk og i praksis. Risikoen er høy for de som ønsker å fredelig utøve disse rettighetene. De risikerer represalier, i form av trakassering, politivold, vilkårlig arrestasjon, store bøter, og i noen tilfeller straffeforfølgelse og fengsling.

Les mer om Russland her.

President of the Russian Federation
Vladimir Vladimirovich Putin
Ilyinka St. 23
103132 Moscow
Russian Federation

Dear President,

I am writing to you concerning politician and anti-corruption activist Aleksei Navalny who was arrested on 17 January 2021 and sent to prison for two years and eight months for purported “violation of [his] probation terms”.

Aleksei Navalny has been arbitrarily deprived of his liberty. His imprisonment for this purported “violation” is politically motivated and seeks to silence him and end his peaceful activism. It relates to a past conviction which the European Court of Human Rights has found to be “arbitrary and manifestly unreasonable” and intended to “suppress political pluralism”. As you are aware, the “violation” consisted in Aleksei Navalny’s failure to report regularly to a probation officer, as part of his non-custodial sentence, which he could not do while he was receiving life-saving treatment abroad following his poisoning in Russia.

Aleksei Navalny is a prominent and very vocal government critic. Like many others in Russia, he has been arbitrarily deprived of his liberty for his peaceful political activism and for exercising his right to freedom of expression. He must be released immediately and unconditionally.

I urge you to use your authority as the President of the Russian Federation to take the necessary steps to ensure Aleksei Navalny’s immediate and unconditional release, and an end to reprisals against, and persecution of, all other government critics.

Yours sincerely,