Bilde
AKSJON: Iran

Mor og nyfødt baby nektet helsehjelp

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken.

2. desember sendte vi 10,586 signaturer til lederen av det iranske rettsvesenet, Gholamhossien Mohseni Ejei. 

Del    
Med hender og føtter lenket fast skulle den 32 år gamle kvinnen føde sitt barn. Lenkene ble omsider fjernet etter protester fra legene, men bare timer etter fødselen bar det rett tilbake i fengsel.
Publisert: 19. sep 2022, kl. 11:39 | Sist oppdatert: 2. des 2022, kl. 09:59

Den kurdisk-iranske kvinnen So’ada Khadirzadeh sitter urettmessig fengslet i Iran. Hun ble arrestert dagen etter at ektemannen hennes rømte landet i oktober i fjor.

Amnesty frykter at den nybakte moren kun er fengslet for å legge press på ektemannen. Hun må løslates umiddelbart!

Lenket fast til sykehussengen

20. juni i år fødte So’ada et barn. Barnet ble tatt med keisersnitt på sykehuset. Da fødselen startet, var So’adas hender og ben lenket fast.

En slik umenneskelig behandling av en fødende er i strid med forbudet mot tortur og annen mishandling.

Protester fra medisinsk personell gjorde at lenkene etter hvert heldigvis ble fjernet.

Bare timer etter fødselen ble moren og den nyfødte sendt tilbake til fengselet, mot medisinske råd. Ingen av dem får den medisinske oppfølgingen som de har krav på i etterkant av fødselen.

Krev at moren og hennes baby sikres nødvendig helsehjelp – signer aksjonen!

Økt risiko for alvorlig sykdom

So’ada var cirka 6 uker gravid da hun ble pågrepet og fengslet. Hun har ikke fått noen medisinsk oppfølging under graviditeten.

Hun har også alvorlige nyre- og hjerteproblemer, som hun heller ikke har fått medisinsk behandling eller oppfølging for i fengselet.

Som ammende mor har So’ada økt risiko for alvorlig sykdom og helsekomplikasjoner.

So'ada Khadirzadeh ble arrestert av etterretningsagenter i byen Piranshahr den 14. oktober 2021. I 25 dager fikk verken familie eller venner vite hvor det hadde blitt av henne.

Det viste seg at hun var blitt tatt med til en interneringsleir, hvor hun ble utsatt for intense avhør, verbale overgrep av seksuell karakter og en rekke forsøk på å få henne til å «tilstå» å ha hjulpet ektemannen med å flykte.

Først i mars i år – fem måneder etter pågripelsen – ble hun tiltalt.

Tiltalen handler om «medlemskap i en gruppe som har til hensikt å forstyrre nasjonal sikkerhet», med klar henvisning til Det kurdiske demokratiske parti i Iran.

Hun er også tiltalt for medvirkning til drap på en mann som skal ha vært en agent for etterretningsdepartementet. So’ada nekter for å ha noe som helst med drapet å gjøre.

Amnesty krever at iranske myndigheter:

 • umiddelbart løslater So'ada Khadirzadeh, da fengslingen er vilkårlig og er et resultat av hennes familietilhørighet.

 • i påvente av løslatelse gir henne og hennes baby den medisinske oppfølgingen som de har krav på, samt tilgang til advokat og besøk fra familien.

Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
 • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

 • Enhver har rett til å beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

 • Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).

 • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

 • Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg (artikkel 25).

Land
Iran:
 • Menneskerettighetssituasjonen i Iran er svært alvorlig. Ytrings- og forsamlingsfrihet, retten til rettferdig rettergang og andre friheter blir undertrykket med brutale virkemidler. Hvert år blir flere hundre mennesker henrettet, ofte etter urettferdige rettsaker.

 • Kvinner, LHBT-personer og medlemmer av flere etniske og religiøse minoriteter er utsatt for omfattende diskriminering.

 • Tortur er utbredt i iranske fengsler og benyttes i stor grad under avhør av mistenkte. Det er i praksis straffrihet for personene som utfører tortur.

 • Kurdere er spesielt hardt rammet av tortur, dødsstraff, tvungen forsvinning og statlige drap. Mange kurdere opplever å bli vilkårlig anklaget for å tilhøre kurdiske opposisjonsgrupper, noe som kan føre til lange fengselsstraffer eller dødsstraff.

Underskriftsliste Iran

Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei 
c/o Embassy of Iran to the European Union,
Avenue Franklin Roosevelt No. 15,  
1050 Bruxelles,
Belgium 

Dear Mr Gholamhossein Mohseni Ejei,

Authorities are denying arbitrarily detained Iranian Kurdish woman So’ada Khadirzadeh, 32, postnatal and post-surgical care, as well as treatment for her serious kidney and heart conditions, and lower back pain in Urumieh prison, West Azerbaijan province. Throughout her pregnancy and while Covid-19 was rampant in prisons in Iran, prosecution authorities and Ministry of Intelligence agents repeatedly denied her access to the specialized health care she required. According to an informed source, authorities ignored medical advice for her to be under close medical observation during her last month of pregnancy. On 20 June 2022, So’ada Khadirzadeh was transferred from Urumieh prison to hospital, where Ministry of Intelligence agents kept her hands and feet shackled to the bed while she was in active labour, in violation to the absolute prohibition of torture and other ill-treatment. The shackles were removed after medical staff protested. Her child was born following a caesarean operation, but authorities transferred her and her newborn back to Urumieh prison on the same day, against medical advice.

In a leaked audio message recorded inside prison in late April 2022, So’ada Khadirzadeh stated that following her 14 October 2021 arbitrary arrest by Ministry of Intelligence agents in Piranshahr, West Azerbaijan province, she was held for 25 days in a Ministry of Intelligence detention centre. There, agents subjected her to intense interrogations, which included verbal abuse of a sexual nature, to compel her to “confess” to helping her husband, who left Iran a day prior to her arrest and who they said was wanted. She was then transferred to Urumieh prison, where she has been denied access to a lawyer. She was held without charge until prosecution officials indicted her around March 2022 for “membership of a group with the purpose of disrupting national security” in apparent reference to the Kurdish Democratic Party of Iran and being accessory to murder, all of which So’ada Khadirzadeh denies. She was arrested in the days after the reported killing of a man in Piranshahr identified by human rights activists abroad as a Ministry of Intelligence agent. A first court hearing before a criminal court is scheduled for 24 August 2022.

I urge you to release So’ada Khadirzadeh, whose detention is arbitrary on the basis of the non-observance of international norms relating to the right to a fair trial and as it stems from her family affiliation, and who as a nursing mother with pre-existing health conditions is at heightened risk of severe illness and health complications. Pending her release, I urge you to immediately provide her and her newborn with the medical care they require, including at facility outside of prison, as well as access to her lawyer and visits with her family. I also urge you to ensure that mother and newborn are provided with nutritious food and formula as well as a healthy environment.

Yours sincerely,