Bilde
AKSJON: Colombia

Må velge mellom å dyrke coca eller sulte

Signer aksjonen under:

Jeg krever at myndighetene umiddelbart garanterer retten til helse, vann og mat for bøndene i Catatumbo. Se brevet vi sender

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
María kjemper en livsfarlig kamp for bøndene i Colombia. Væpnede grupper skyr ingen midler for å tvinge dem til å fortsette produksjonen av ulovlige råvarer til kokain. Nå må regjeringen beskytte bøndene.
Publisert: 22. Mar 2022, kl. 10:12 | Sist oppdatert: 9. Mai 2022, kl. 11:33

I Colombia foregår en kamp på liv og død om kokainen.

Coca-produserende bønder i Catatumbo nordøst i landet står i en skvis:

På den ene siden står væpnede grupper, som er avhengig av bøndenes coca-dyrking og som kontrollerer områdene med makt.

På den andre siden står myndighetene, som også ønsker å få en slutt på coca-produksjonen, men som ikke tilbyr alternative inntektskilder til de isolerte bøndene og heller ikke garanterer dem helsetjenester, rent vann eller mat.

Prekært behov for mat

Resultatet er at bøndene som ønsker å gå bort fra den ulovlige coca-dyrkingen, blir møtt med trusler og vold fra de illegale væpnede gruppene som krever at de forsynes med coca.

Situasjonen er nå helt prekær for disse bøndene.

Mange bønder må velge mellom å dyrke coca for å kunne sette mat på bordet, eller potensielt sulte. Befolkningen er underlagt kontrollen til væpnede grupper som ikke aksepterer at coca-dyrkingen avvikles, samtidig som de ikke har tilstrekkelige helsetjenester, vann eller mat.

Frank Conde Tangberg, politisk rådgiver i Amnesty

Krev at myndighetene sikrer bøndene tilgang til mat, vann og helsetjenester – signer aksjonen!

María Ciro kjemper for bøndenes rettigheter i Catatumbo. Dette er et av områdene i Colombia med størst coca-produksjon, og et av de farligste områdene i Colombia på grunn av de væpnede gruppene og manglende beskyttelse fra staten.

Utryggheten gjør det også vanskelig med humanitær bistand når det trengs.

Colombia er et av verdens farligste land for de som kjemper for miljø- og landrettigheter i, slik María gjør.

I 2021 ble 28 menneskerettighetsforkjempere angrepet i området, mens fire ble drept ifølge Programa Somos Defensores.

«Kan bli fanget i kryssilden»


Hennes kampsak er å bidra til et av hovedmålene i fredsavtalen fra 2016, nemlig en frivillig overgang fra coca-dyrking til lovlig landbruk.

Som følge av dette blir María stigmatisert, og hun opplever også angrep fra væpnede grupper.

Myndighetenes svar så langt på den tilspissede situasjonen for bøndene i nordøst har vært å sende inn militære tropper til regionen.

Dette bidrar ifølge María Ciro ikke til å løse situasjonen, snarer tvert imot.

Tilstedeværelsen av militæret betyr mulige konfrontasjoner med (illegale) væpnede grupper, så hvert øyeblikk kan situasjonen i Catatumbo eksplodere, og vi kan bli fanget i kryssilden.

María Ciro

Hun peker på at det bøndene trenger er utbygging av veier, helsetjenester og skogdyrking, ikke militarisering. Samtidig trenger de øyeblikkelig tilgang på mat, vann og helsetjenester.

Bidra til at bøndene nordøst i Colombia ikke sulter – signer aksjonen!

Amnesty krever at colombianske myndigheter:

  • umiddelbart garanterer retten til helse, vann og mat for beboerne i de rurale områdene i Catatumbo.
  • sørger for statlig tilstedeværelse i regionen, utover den militære. Dette må skje i dialog med lokalsamfunnet.

Signaturene blir sendt til president Iván Duque.

Land
Colombia:
  • Over 50 år med borgerkrig har gjort Colombia til et av verdens mest voldsherjede land. I 2016 ble det inngått en fredsavtale mellom myndighetene og FARC-EP, den største geriljaen i landet. Norge var tilrettelegger for fredsforhandlingene.
  • Det er flere væpnede konflikter i Colombia i dag.
  • Væpnede grupper er avhengige av at lokale bønder dyrker coca for å få råstoffer til produksjon av kokain. Konflikter tilknyttet narkotikahandel er et av landets største utfordringer.
  • Colombia er et av verdens farligste land for menneskerettighetsaktivister og miljøforkjempere. Ifølge den globale oversikten over drepte menneskerettighetsforkjempere i 2021, ble nesten 40% drept i Colombia (Kilde: Front Line Defenders).
Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Enhver har rett til:

  • liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).
  • en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over (artikkel 25).

Hjelp oss å samle underskrifter

President of the Republic of Colombia
Iván Duque
Palacio de Nariño,
Carrera 8 No.7-26,
Bogotá, Colombia

Dear Mr. President,

María Ciro has dedicated her life to the defense of the environment and the production of the food that we consume. As a member Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), she fought to protect our natural resources. Today, María and hundreds of Colombians find themselves in risk. On the one hand due to armed conflict and on the other due to government operations to forcefully eradicate coca crops in the Catatumbo region, which takes away their only source of a livable income.

It is time to protect those who protect our natural resources and the production of food we all depend on to survive.

María Ciro, CISCA and local peasants are in need of urgent humanitarian assistance. We therefore kindly ask that you guarantee these communities right to health services, food and water.

Increased state presence, beyond the military, is needed and the local population need security and the possibility of making a living.

Kind regards,