Bilde
AKSJON: Nigeria

Karen (14) døde etter voldtekt

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som signerte! 

Del    
14 år gamle Karen skal ha blitt voldtatt på skolen. Hun døde senere av komplikasjoner. Ingen er stilt til ansvar. Krev rettferdighet for Karen!
Publisert: 15. des 2021, kl. 10:41 | Sist oppdatert: 24. Mar 2022, kl. 15:23

22. juni i år døde skolejenta Karen-Happuch Aondodoo Akpagher i sitt hjem i Nigeria av komplikasjoner etter det som skal ha vært en voldtekt.

Voldtekten skal ha skjedd på skolen, men ingen er stilt til ansvar for ugjerningen.

Det som skal ha skjedd med Karen er langt fra unikt i Nigeria:

Antall jenter og kvinner i Nigeria som blir voldtatt eller utsatt for andre seksuelle overgrep er skyhøyt – likevel har ikke myndighetene sørget for pålitelig statistikk over omfanget av seksualisert vold.

Nå må nigerianske myndigheter ta grep! Krev at:

 • Karens død blir grundig etterforsket og de ansvarlige blir stilt for retten.
 • myndighetene tar umiddelbare grep for å beskytte jenter og kvinner mot seksuell vold.

Krev rettferdighet nå – signer aksjonen!

De skyldige går fri

Mørketallene er høye, da de aller fleste overgrep aldri blir anmeldt til politiet. Ifølge tall fra myndighetene i 2019 er det snakk om 2 millioner jenter og kvinner hvert eneste år. Men dette er altså ikke verifiserte tall.

Bare et fåtall av voldtektene og overgrepene blir anmeldt til politiet, og av de få som anmeldes er det enda færre som ender i domfellelse. Gjerningspersonene går ofte fri, slik tilfellet er for Karens overgripere.

Nigerianske myndigheter må gjøre alt de kan for å stille de som er ansvarlig for Karens død til ansvar. Krev rettferdighet for Karen – signer aksjonen!

Erklærte unntakstilstand

I mange stater i Nigeria er det svært vanskelig å få medisinsk og juridisk hjelp etter et seksuelt overgrep.

Les mer om alle barrierene kvinner og jenter som blir utsatt for seksuelle overgrep i Nigeria møter i denne Amnesty-rapporten.

Under lockdown som følge av covid-19 ble det i 2020 registrert en økning i antall voldtekter og seksuelle overgrep over hele Nigeria. Folk raste i sosiale medier, og myndighetene erklærte unntakstilstand som følge av alle meldingene om seksuelle overgrep.

Straffefrihet for overgripere

I praksis har myndighetene i Nigeria imidlertid gjort lite for å beskytte jenter og kvinner mot seksuell vold. Straffelovens bestemmelser om voldtekt er utdatert og blir lite brukt. Voldtektsutsatte i Nigeria som Amnesty har snakket med, forteller om ydmykende politiavhør der de ble behandlet som om de selv hadde gjort noe straffbart.

Utbredte holdninger i samfunnet som legger skylden for seksuelle overgrep på ofrene bidrar også til at de fleste voldtektsutsatte antakeligvis aldri melder ifra om forbrytelsen de har vært utsatt for, slik at det i realiteten er nesten garantert straffefrihet for voldtekt i Nigeria.

Amnestys rapport dokumenterer flere av disse overgrepene – fra alle kanter av Nigeria:

 • En 22 år gammel mikrobiologstudent - Vera Uwaila Omosuwa - ble voldtatt i en kirke nær hjemmet sitt. Hun døde noen dager senere av komplikasjonene.
 • En 18 år gammel jente - Barakat Bello- skal ha blitt voldtatt under et ran i hjemmet sitt. Hun ble etterpå drept med machete-kniv.
 • En 11 år gammel jente - Favour Okechukwu – ble gruppevoldtatt til døde.
 • En 70 år gammel kvinne (navn ikke kjent) ble voldtatt.
 • En seks år gammel jente (navn ikke kjent) døde etter voldtekt.

Bare ved å sikre at seksuelle overgrep blir etterforsket og overgriperne stilt til ansvar, kan vi begynne å se for oss en fremtid der kjønnsbasert vold ikke lenger er akseptert.

Det er en universell sannhet, som gjelder for alle land, kulturer og samfunn: vold mot kvinner er aldri akseptabelt, kan aldri bli unnskyldt, aldri tolerert.

FNs generalsekretær Ban Ki-Moon (2008)

Voldtekt er en svært traumatiserende opplevelse og kan ha livslang innvirkning på den mentale helsen til de som utsettes.

Nigeria er ifølge internasjonal rett pliktig til å ta alle nødvendige grep for å forebygge voldtekt og overgrep, og samtidig etterforske, straffe og gi oppreisning for handlinger som resulterer i kjønnsbasert vold mot kvinner.

Amnesty krever derfor at nigerianske myndigheter:

 • Sørger for at døden av Karen-Happuch Aondodoo Akpagher blir grundig etterforsket og de skyldige holdt ansvarlig

 • Etterforsker alle rapporter om voldtekt på en grundig og upartisk måte.

 • Sørger for at landets lover gir et best mulig grunnlag for å straffeforfølge seksuelle overgrep og sikre oppreisning for voldtektsutsatte.

 • Sørger for at voldtektsutsatte får den juridiske og medisinske bistanden, herunder mental helsehjelp, som de har behov for.

 • Sikrer at tiltalte for seksuelle overgrep får rettferdige rettssaker som følger internasjonale standarder, uten å risikere tortur eller dødsstraff.

Vi sender signaturene til Nigerias president Muhammadu Buhari.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Voldtekt:

Staten har plikt til å beskytte menneskerettighetene ved bla å forebygge og hindre at innbyggerne utsettes for overgrep og at de ansvarlige stilles for retten og dømmes.

Nigerianske myndigheters manglende etterforskning av seksuelle overgrep og manglende bistand til voldtektsutsatte bryter blant annet med:

 • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller annen mishandling
 • Retten til best mulig helseomsorg
 • Retten til ikke å bli diskriminert.
Land
Nigeria:
 • Omfattende kjønnsbasert vold er et vedvarende menneskerettighetsproblem i Nigeria. Under COVID-19-pandemien har volden økt.
 • Lesbiske, homofile og bifile risikerer vold, trakassering, utpresning og straffeforfølges.
 • Både den væpnede gruppen Boko Haram og nigerianske sikkerhetsstyrker fortsatte i 2020 å begå alvorlige forbrytelser nordøst i landet. Boko Haram drepte hundrevis av sivile og var ansvarlig for bortføringer og seksuell vold som var rettet mot kvinner og jenter. Regjeringsstyrker utførte vilkårlige angrep mot landsbyer og fortsatte å arrestere tusenvis under umenneskelige forhold.

Les mer om Nigeria her.

Oppdateringer

Takk!

Takk til alle som signerer aksjonen. Vi sender signaturene til nigerianske myndigheter og krever rettferdighet for Karen.

H.E. President Muhammadu Buhari
Office of the President of the Federal Republic
Aso Rock Villa, Abuja, Nigeria

Your Excellency,

Karen-Happuch Aondodoo Akpagher (14), a student of Premier Academy, Lugbe, Abuja, was allegedly raped in her school. She died from complications resulting from the rape a few days later on 22 June 2021.

I am deeply worried about the high risk of sexual violence that overshadows the lives of women and girls in Nigeria. According to an estimate by the Ministry of Women Affairs and Social Development, every year two million women and girls are sexually assaulted in Nigeria.

Still, only a limited number of those assaults are reported. And when they are reported, too many cases of rape or femicide go unpunished. Perpetrators often escape justice or are not prosecuted. Reporting to police as well as accessing health care, legal aid, or counseling remain extremely difficult for gender-based violence survivors in many states in Nigeria. It’s an issue that needs to be urgently dealt with.

I appeal to the government of Nigeria to

 • Make sure that the violent death of Karen-Happuch Aondodoo Akpagher is thoroughly investigated and those responsible brought to justice
 • Ensure the domestication and effective implementation of the Violence Against Persons (Prohibition) Act and Child Rights Act in all states across Nigeria.
 • Ensure that all reported cases of rape are thoroughly, promptly and impartially investigated, perpetrators are prosecuted in fair trials in comformity with international standards, and if convicted, sentenced with appropriate penalties without recourse to the death penalty or other cruel punishments.
 • Ensure that survivors of sexual violence are provided with access to justice and timely, effective and holistic reparations that are adequate to their needs and proportional to the gravity of the harm suffered.

Yours sincerely,