Bilde
AKSJON: Iran

Kan bli dømt til døden for naturvern

Aksjonen er avsluttet

Takk til alle som har signert! Amnesty vil fortsette å legge press på iranske myndigheter om å løslate forskerne. 

Del    
Åtte naturvernerne er fengslet for "spionasje" etter å ha forsket på dyreliv. Fire av dem kan bli dømt til døden. Signer aksjonen og krev at de løslates!
Publisert: 23. Mar 2019, kl. 13:57 | Sist oppdatert: 7. Apr 2022, kl. 13:04

De åtte naturvernerne, som er tilknyttet the Persian Wildlife Heritage Foundation, risikerer dødsstraff etter å ha forsket på truet dyreliv i landet. De ble arrestert av revolusjonsgarden i slutten av januar 2018 for å ha brukt kameraer til å følge og spore sjeldne dyrearter. Dette er en standard metode for å forske på dyreliv.

Myndighetene har anklaget dem for å bruke de vitenskapelige metodene med kameraovervåking til å spionere og samle hemmelige informasjon om militæret. Nå ventes dommen mot dem. Flere risikerer dødsstraff.

Risikerer dødsstraff

Fire av de åtte naturvernerne er anklaget for å "spre korrupsjon på jorda" (efsad f´il arz). Straffen for dette er døden.

De fire andre risikerer opptil 11 års fengsel, anklaget for spionasje. Én av naturvernerne er også anklaget for å ha "samarbeidet med stater som er fiendtlige mot Iran med den hensikt å begå forbrytelser mot den nasjonale sikkerheten".

Det er ikke lagt frem noen bevis i saken annet enn "tilståelser" som er presset frem etter tortur. Disse "tilståelsene" har de anklagede senere trukket tilbake.

Torturert til tilståelse

Under familiebesøk i fengselet, viste flere av de anklagede tydelige tegn til å ha blitt utsatt for tortur, deriblant brukne tenner og blåmerker på kroppen.

En av de anklagede, Niloufar Bayani, fortalte til retten at hun kun "tilsto" etter vedvarende fysisk og psykisk tortur. Hun fortalte at hun ble truet med vold, å bli injisert med hallusinogene stoffer, få fingerneglene dratt ut og at foreldrene hennes skulle bli arrestert. Niloufar trakk senere tilbake "tilståelsen".

Døde under mystiske omstendigheter

Til sammen var de ni arrestert. Den niende forskeren, Kavous Seyed-Emami, døde under mistenkelige omstendigheter i Evin-fengselet to uker etter fengslingen. Myndighetene hevder han tok selvmord, noe familien hans bestrider. De fikk ikke utlevert kroppen hans om de ikke godtok betingelsen om umiddelbar gravlegging uten en uavhengig obduksjon.

Under avhør ble Niloufar vist et bilde av Kavous sin døde kropp, noe som gav et implisitt inntrykk om at hun ville møte samme skjebne.

Grunnløse anklager

I mai 2018 så en statlig komité nærmere på fengslingen av naturvernerne. Komitéen, som blant annet besto av presidentens juridiske stedfortreder, konkluderte med at det ikke var noe bevis for anklagene om spionasje.

Flere embetsmenn i den iranske regjeringen, inkludert fra miljødepartementet, tar til orde for at naturvernerne skal løslates på grunn av manglende bevis mot dem.

Amnesty International krever at:

  • Alle de åtte naturvernere blir løslatt umiddelbart og betingelsesløst da de er samvittighetsfanger fengslet utelukkende for sitt fredelige arbeid.
  • Alle åtte blir beskyttet fra tortur og annen form for mishandling, og at de får jevnlig tilgang til en advokat som de velger selv.

Signaturene sendes til lederen av det iranske rettsvesenet Ebrahim Raisi.

600 dager i fengsel uten rettssak

De åtte naturvernerene har nå tilbragt over 600 dager i fengsel. De har fortsatt ikke blitt stilt for retten. Amnesty er svært bekymret for situasjonen deres.

Signaturer på vei til iranske myndigheter

I dag sendte vi avgårde 21 976 signaturer til lederen for der iranske rettvesen Ebrahim Raisin, med kopi til den iranske ambaddadøren i Norge, Mohammad Hassan Habibollah Zadeh.

Tusen takk til alle som har signert!

Bakgrunn

Disse fire risikerer å bli dømt til døden:

  • Niloufar Bayani
  • Houman Jowkar
  • Morad Tahbaz
  • Taher Ghadirian

Disse fire risikerer inntil 11 års fengsel:

  • Amirhossein Khaleghi
  • Sepideh Kashani
  • Abdolreza Kouhpayeh
  • Sam Rajabi

Alle de åtte arresterte naturvernerne er tilknyttet naturvernsorganisasjonen Persian Wildlife Heritage Foundation. Det er en ikke-statlig, ideell organisasjon som har lisens fra det iranske miljødepartementet til å gjennomføre forskningen sin.

Organisasjonen jobber blant annet med å kartlegge og bevare truede dyrearter i Iran gjennom vitenskapelig forskning, utdanning og bevisstgjøring.

Menneskerettigheter

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter skal ingen utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Alle har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3) og til å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (...) når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).

De åtte tiltalte har også rett til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19) men har fått denne rettigheten brutt av iranske myndigheter.

Land

I 2018 har totalt 63 naturvernere, miljøforskere og miljøaktivister blitt fengslet i Iran.

Iran er antakeligvis det landet i verden som henretter flest mennesker i forhold til folketallet. I 2017 registrerte Amnesty over 500 henrettelser i landet, men vi frykter at det kan være et stort mørketall.

Iranske myndigheter driver en aggressiv politikk for å hindre folk i å benytte seg av sin rett til ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Head of the Judiciary Ebrahim Raisi
C/o Permanent Mission of Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva, Switzerland

Your Excellency,

I am deeply concerned about the imprisonment of eight conservationists. They have been imprisoned since their arrests in late January 2018 are awaiting a court verdict following a grossly unfair trial.

Niloufar Bayani, Houman Jowkar, Morad Tahbaz and Taher Ghadirian have been charged with “corruption on earth” (efsad f’il arz) and could be sentenced to death. Amirhossein Khaleghi, Sepideh Kashani and Abdolreza Kouhpayeh have been charged with espionage and could face up to 10 years in prison. Sam Rajabi has been charged with offences including “co-operating with hostile states against the Islamic Republic” and could face up to 11 years in prison. Without providing any evidence, the authorities have accused them of using scientific and environmental projects as a cover to collect classified military information. The charges against the scientists, who are linked to the Persian Wildlife Heritage Foundation, stem from their research activities on endangered species in Iran, including the Asiatic cheetah and Persian leopard.

Following their arrests, they were held incommunicado in Section 2-A of Evin prison without access to a lawyer and limited family contact. According to reliable sources, during one family prison visit, some of them displayed signs of physical torture, with broken teeth and bruising on their bodies. The unfair trial, held before Branch 15 of the Revolutionary Court in Tehran, relied almost entirely on “confessions” allegedly made under torture and later retracted, as the main evidence against them.

I urge you to release all eight conservationists immediately and unconditionally, as they are prisoners of conscience, detained solely for peacefully exercising their rights to freedoms of expression, association and assembly, including through their work protecting Iran’s endangered wildlife. Please ensure that, pending their release, they are protected from torture and other ill-treatment and are given regular access to their families and lawyers of their own choosing.

Yours sincerely,