Bilde
AKSJON: Norge

Jeg har det knallbra i rullestol, men det gjelder ikke alle

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne saken - det nytter! Regjeringen har lovet at de vil ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov. Hurra!

 

Del    
Morten Marius (31) er opptatt av at funksjonshemmede ikke er annerledes enn andre. Men de får ikke den beskyttelsen de trenger. Krev at de får det!
Publisert: 30. sep 2021, kl. 08:15 | Sist oppdatert: 5. nov 2021, kl. 11:33

Morten Marius Skau ble lam fra brystet og ned som 16-åring, etter en ulykke på trampoline. Nå bruker han humor og selvironi – blant annet på Tik Tok - for å få fram at mennesker i rullestol eller med et annet handikap er som alle andre.

Jeg har det knallbra i rullestol, for jeg har gode venner og familie som hjelper meg. Vi funksjonshemmede kan være en ressurs, ikke bare pasienter

Morten Marius Skau

FN prøver nettopp å endre måten staten og samfunnet ser på mennesker med funksjonsnedsettelser på: Funksjonshemmede skal ikke først og fremst sees på som mennesker som trenger velferd og medlidenhet, men som mennesker som møter barrierer som man må prøve å gjøre noe med, heter det i FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD).

I disse dager sitter Arbeiderpartiet og Senterpartiet i samtaler for å danne en ny regjering. Krev at den nye regjeringen tar FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov – det er på høy tid!

Bestemme over eget liv

FN-konvensjonen krever at mennesker med funksjonsnedsettelser må kunne bestemme over seg selv og sine egne liv, og de må kunne delta i samfunnet og bruke alle sine rettigheter i størst mulig grad.

Retten til å styre over seg selv er ekstremt viktig. Det bør ikke være sånn at det er kommunen som bestemmer når du skal stå opp om morgenen eller når du skal gå på do. FN-konvensjonen gir oss funksjonshemmede mer frihet til å bestemme selv.

Morten Marius Skau

Morten Marius forteller at han føler seg privilegert som har fått en assistent som bistår ham både på jobb og i hverdagen.

Men alle i Norge er ikke like heldig som meg. Og det vil denne loven kunne gjøre noe med.

Morten Marius Skau

Vern mot diskriminering står sterkt i norsk rett, og de fleste bestemmelser av konvensjonen er også ivaretatt gjennom norske lover og regler. Organisasjoner som arbeider for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne forteller imidlertid at funksjonshemmede allikevel møter mye diskriminering.

Ofte føler Morten Marius seg til bry på grunn av fysiske barrierer.

Jeg husker veldig godt årets første mattetime på høgskolen. Jeg kom litt for sent og oppdaget at det ikke var heis som fikk fraktet meg opp til de andre studentene. Det endte med at alle måtte bytte til et annet klasserom. Det fikk meg til å føle meg til bry.

Morten Marius Skau

Det å føle seg til bry er en følelse han kjenner mye på. Ofte handler det om manglende tilrettelegging. Når Morten Marius er på byen med venner, må han nesten alltid få hjelp til å komme inn på et utested, siden de færreste utesteder har innganger tilrettelagt for bevegelseshemmede.

FN har vedtatt fire konvensjoner som skal beskytte utsatte grupper i samfunnet mot diskriminering og sikre at deres menneskerettigheter blir ivaretatt: FNs kvinnekonvensjon, barnekonvensjon, konvensjonen mot rasisme og konvensjonen for funksjonshemmede.

Norge har sluttet seg til alle, men i motsetning til de andre tre er ikke konvensjonen for funksjonshemmede blitt gjort til en del av norsk lov.

Amnestys krav:

  • At ny norsk regjering innlemmer FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norsk lov.

Appellen sendes til Statsministeren så snart en ny norsk regjering er på plass.

Hurra!

Den nye regjeringen vil inkorporere FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsett funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Det kommer fram i regjeringserklæringen til Ap og Senterpartiet, som ble lagt fram i dag.

Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne saken! Det nytter!

Visste du dette?
Hvorfor er det viktig at FNs konvensjon for funksjonshemmede er inkludert i norsk rett? 

- Det hindrer at andre lover eller bestemmelser blir vedtatt som er i strid med konvensjonen.

- Det gjør det mulig for enkeltpersoner å bruke konvensjonen konkret for å forsvare sine rettigheter i Norge.

- Det forankrer tydelig konvensjonens prinsipp om at mennesker med funksjonsnedsettelser har krav på den samme respekt og de samme rettigheter som alle andre.

- Det hever terskelen for at funksjonshemmedes rett til selvbestemmelse blir overstyrt eller ignorert uten at det er strengt nødvendig, for eksempel fordi det er mer praktisk.

Statsministerens kontor
v/ Amnesty International Norge
PB: 702 Sentrum, 0106 Oslo

Kjære Statsminister

Hver eneste dag opplever funksjonshemmede diskriminering og utestengelse. FN vedtok derfor en egen konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) i 2006. Norge tilsluttet seg CRPD i 2013, men har fremdeles ikke tatt CRPD inn i norsk lov, slik det er gjort med rasismekonvensjonen, kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. FN har kritisert Norge for dette og peker på at funksjonshemmede skal ha makt og styring i eget liv, med samme muligheter som andre til å ta egne valg.

Jeg oppfordrer den norske regjeringen til å legge frem for Stortinget et lovforslag om inkorporering av FNs Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonshemmede.  

Med vennlig hilsen