Bilde
AKSJON

Irak: Kvinner og barn nektes mat og vann

Aksjonen er avsluttet

20 297 signerte denne aksjonen

I dag sendte vi av gårde 20 514 signaturer til Iraks ambassaden i Oslo. 

Tusen takk til alle som signerte aksjonen og bidratt til å legge press på myndighetene til å stanse overgrepene mot disse uskyldige kvinnene og barna!

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Tusenvis av kvinner og barn er stemplet som «IS-familier» og straffes kollektivt for udådene begått av andre. Krev at myndighetene stanser overgrepene mot uskyldige kvinner og barn!
Publisert: 25. Apr 2018, kl. 18:45 | Sist opdatert: 1. Apr 2019, kl. 14:10
En fersk Amnesty-rapport avdekker hvordan kvinner og barn som antas å ha tilknytning til den såkalte Islamske stat (IS) er fanget i nådeløse forhold i leire for internt fordrevne nord i Irak.

Kvinnene utsettes for voldtekt og seksuell utpressing. Familiene nektes tilgang til mat, vann og helsehjelp. Flere av kvinnene Amnesty har snakket med forteller om bunnløs fortvilelse og konstant frykt. Mange har vurdert å ta sine egne  liv.

Fanget i leirene

Kvinnene og barna nektes identitetspapirer og andre dokumenter som kan hjelpe dem til et bedre liv. Dette gjør at kvinnene fratas muligheten til å få seg jobb og barna fratas muligheten til å gå på skole. Fremtidsutsiktene er dystre. Familiene har begrenset bevegelsesfrihet, både fordi de mangler ID-papirer og fordi vaktene holder dem innesperret i egne områder av flyktningeleirene.

Utpekt som syndebukker

​Tre år med væpnet konflikt har gjort tusenvis av kvinner alene om omsorgen for barna. Mange fedre, ektemenn, brødre og sønner har blitt drept i krigen eller arrestert eller henrettet av irakiske styrker i det familiene rømte fra IS-kontrollerte områder. Kvinner som har mistet mennene sine til konflikten blir lett stemplet som "IS-enker" og utpekes som syndebukker. Det er nok å være fjernt beslektet med en som mistenkes for å ha vært involvert med IS eller å ha flyktet fra et IS-kontrolert område. 

Kollektiv avstraffelse

Overgrepene de utsettes for blir i hovedsak utført av væpnede personer som er tilknyttet leirene og som misbruker sin autoritet til å utnytte kvinnene, men også lokale myndigheter, militære styrker og andre utgjør en trussel. Noen av kvinnene har lykkes med å reise hjem til landsbyene sine, men opplever ofte å bli angrepet og drevet tilbake til leirene.

Amnesty krever at myndighetene i Irak:
  • Sørger for at den kollektive avstraffelsen av kvinner og barn med antatt tilknytning til IS opphører.
  • Sørger for at disse kvinnene og barna får tilgang til humanitærhjelp, helsehjelp og identitetspapirer på lik linje med alle andre.
  • Sørger for at disse kvinnene og barna får bevege seg fritt både innenfor og utenfor leirene, og får vende hjem uten fare for å bli angrepet, arrestert eller truet.
  • Beskytter disse kvinnene mot seksualisert vold og seksuell utnyttelse. De ansvarlige for slike ugjerninger må holdes til ansvar.

​Signaturene sendes til irakiske myndigheter representert ved ambassadør Shakir Qasim Mahdi.

Bli med å samle underskrifter!

Sendte signaturer og avlsuttet aksjonen

I dag sendte vi av gårde 20 514 signaturer til Iraks ambassaden i Oslo. 

Tusen takk til alle som har signert!

Bakgrunn

Amnestys rapport er basert på intervjuer med 92 kvinner i åtte ulike leire i provinsene Ninewa og Salah al-Din nord i Irak. Les mer.

- Hver natt sier jeg til meg selv: I natt er natten jeg kommer til å dø.
Dana, 20 år, har overlevd flere voldtektsforsøk i en leir for internt fordrevne.

Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
  • Retten til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...) (artikkel 25.1).
  • Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap (artikkel 25.2).
Irak

Om du vil lese mer om Irak og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

H.E. Ambassador Shakir Qasim Mahdi

Embassy of the Republic of Iraq

Tidemands gate 9

0244 OSLO
oslemb@mofa.gov.iq

 


Your Excellency,

I am writing to you to express my concern for thousands of Iraqi women and children with perceived ties to the group calling itself The Islamic State (IS), who are being punished for crimes they did not commit. A new report by Amnesty International sheds light on the desperate plight of these women and children who are punished and stigmatized due to factors outside their control – such as being related, however distantly, to men who were somehow involved with IS, or for fleeing from areas believed to be IS strongholds.

In camps across Iraq, women and children are subjected to a series of violations, abuses and risks because of their perceived ties to IS. These women and children are denied access to food, water and healthcare and blocked form obtaining the civil documents they need to work and move freely. Many are held in de facto detention. Women are subjected to sexual violence, including rape and sexual exploitation. These violations are carried out by armed actors operating in the camps, camp authorities and others.

Many of the women and children are trapped in the camps, as they are barred from returning home. Those who have managed to return to their homes have been subjected to attacks, evictions, arrests and other abuses. This has led to these women being displaced again into camps. Those responsible include tribal and local authorities, Iraqi forces including the Popular Mobilization Units (PMU), other government-aligned militia and community leaders.

I urge the Iraqi authorities:

* To end the collective punishment of women and children with perceived ties to IS;

* To ensure that these women and children are provided with access to humanitarian aid, healthcare and civil documents without discrimination;

* To allow these families to move freely inside and outside of the camps where they are staying, and to return home without fear of intimidation, arrest or attacks;

* To take action against the sexual violence, rape, and sexual exploitation of these women, including by holding all perpetrators accountable and preventing armed actors from entering IDP camps.

Thank you for your attention to this serious matter.

Yours Sincerely,