Bilde
AKSJON: Russland

Fengslet for sin tro

Signer aksjonen under:

Løslat Dennis Christensen!

Se brevet vi sender

10 511 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Danske Dennis Christensen er dømt til 6 års fengsel - kun for å være medlem av Jehovas vitne. Signer aksjonen og krev at han løslates!
Publisert: 5. Apr 2019, kl. 13:10 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Dommen mot den danske statsborgeren kom 6. februar i år. Da hadde han sittet i varetekt i over 600 dager, anklaget for å ha «organisert aktiviteter i en ekstremistisk organisasjon».

Dette er første gangen et medlem av Jehovas vitne dømmes for «ekstremisme» i Russland etter at russisk høyesterett forbød trossamfunnet i 2017.

Dennis ble arrestert i forbindelse med et fredelig menighetsmøte i byen Orjol, der han har vært bosatt med kona Irina siden 2006. Dennis Christensen er en samvittighetsfange fengslet utelukkende for å ha benyttet sin trosfrihet.

Bruker "anti-ekstremisme" for å kneble opposisjon

Som medlem av Jehovas vitne, er Dennis et av mange mennesker som har opplevd trakassering og forfølgelse i Russland for sine meningsytringer eller på grunn av sin overbevisning eller tro de siste ti årene. I 2009 bannlyste en domstol i Rostov-regionen den lokale Jehovas vitner-organisasjonen. Dette ble gjort med grunnlag om at Jehovas vitner er en ekstremistorganisasjon.

Grunnlaget for bannlysingen var landets lovgivning rundt "anti-ekstremisme". Denne loven har en vag definisjon av ekstremisme, og blir målrettet brukt til å kneble politisk opposisjon, men også religiøse minoriteter.

Jehovas vitne ble forbudt i 2017

I april 2017 vedtok russisk høyesterett at Jehovas vitner skulle bannlyses over hele landet og at organisasjonens eiendom skulle inndras av staten. Alle lokale grupper ble forbudt, og all aktivitet på vegne av Jehovas vitner ble ansett som kriminell.

En måned etter dette forbudet, ble Dennis Christensen arrestert. Han ble blant annet anklaget for å ha organisert og annonsert bønnemøter, samlet donasjoner og organisert rengjøring av lokalet som ble brukt til religiøse samlinger.

Mange flere Jehovas vitner er arrestert

Det skal være minst 50 andre Jehovas vitner som har blitt arrestert og anklaget for "ekstremisme" i Russland etter dommen mot Christensen. Flere titalls personer er fengslet eller sitter i husarrest.

Dennis har anket dommen. Det endelige utfallet vil sette standard for kommende domsavsigelser mot Jehovas vitner og andre religiøse minoriteter i Russland. Det er derfor viktig at det internasjonale samfunnet protesterer mot dette bruddet på trosfriheten.

Amnesty International krever at:

  • Dennis Christensen løslates umiddelbart og betingelsesløst da han er fengslet utelukkende for å ha benyttet sin religions- og trosfrihet.
  • Russiske myndigheter gjennomgår landets antiekstremisme-lovgivning og sikrer at den ikke brukes til å forfølge meningsmotstandere og religiøse minoriteter.

Signaturene sendes til statsadvokaten i Kursk-regionen, Aleksey Nikolaevich Tsukanov.

Oppdateringer

Retten avgjør at dommen skal gjøres om til bot - påtalemyndigheten anker

Den 24. juni 2020 besluttet Lgov distriktsrett i det sentrale Russland at Dennis Christensens gjenværende dom skulle gjøres om til en bot på 400.000 rubler (US $ 5700). Den 25. juni anket påtalemyndighetene uventet rettens avgjørelse. Dagen etter ble Dennis Christensen satt under straffetiltak i fengselet der han soner i Lvov, angivelig for å ha brutt fengselsesreglementet. Dette gir påtalemyndighetene anledning til å kreve at distriktsrettens beslutning om å løslate Dennis Christensen oppheves.

Dette sender en skremmende beskjed til dusinvis av andre Jehovas som vitner nå blir forfulgt over hele Russland utelukkende for å fredelig utøve sin rett til religionsfrihet.

Vi har oppdatert appellbrevet som sendes til russiske myndigheter, slik at vi ber om at påtalemyndigheten trekker sin anke og at Dennis Christensen blir løslatt.

Mulighet for prøveløslatelse

Den 23. juni skal retten vurdere om Dennis Christensen skal prøveløslates. Dersom retten avviser løslatelsen vil det bety at han holde fengslet frem til mai 2022.

Vi har oppdatert appellbrevet som sendes til russiske myndigheter, da Dennis Christensen er i risikogruppe dersom han blir smittet av covid-19. Han har ikke blitt helt frisk fra en lungebetennelse han pådro seg tidligere, og helsetilstanden hans har blitt dårligere som et resultat av fengslingen.

Stadig flere medlemmer av Jehovas Vitner blir arrestert og anklaget for ekstremisme i Russland.

Dommen opprettholdes

Dessverre ble dommen på seks års fengsel opprettholdt av ankedomstolen i Orjol-regionen i dag.

- Beslutningen om å opprettholde dommen er et angrep på organisasjons- og religionsfriheten, sier Natalia Prilutskaya som er Amnestys Russland-etterforsker.

Dommen sender et dystert budskap til andre medlemmer av Jehovas vitne som er under etterforskning i Russland anklaget for "ekstremisme".

Nye arrrestasjoner og anklager mot Jehovas vitne

Ifølge informasjon fra Jehovas vitne har forfølgelsen av trossamfunnet økt i månedenne etter dommen mot Dennis Christensen.

  • Lignende saker skal være opprettet mot medlemmer av trossamfunnet i 25 byer i 20 ulike russiske regioner.
  • 74 personer skal være mistenkt eller anklaget for "ekstremisme"
  • 28 personer skal ha blitt fengslet.
  • 115 hjem skal ha blitt ransaket.

Utfallet av ankesaken til Dennis er nå ventet rundt 17. mai.

Signaturer på vei til russiske myndigheter

I dag har vi sendt 9631 signaturer til statsadvokaten i Orjol-regionen med kopi til den russiske ambassaden i Oslo.

Tusen takk til alle som har signert!

Utfallet av ankesaken er enda ikke avklart.

Kriminalisering av Jehovas vitne i Russland

I Russland er det forbudt for Jehovas vitner å eie eiendom, misjonere eller praktisere sin tro. Årsaken er at russisk høyesterett i 2017 erklærte Jehovas vitner som en "ekstremistisk gruppe".

Det er anslått å være omkring 175 000 Jehovas vitner i Russland.

Russlands grunnlov garanterer religionsfrihet. Straffeloven åpner likevel for at Jehovas vitner kan bli dømt for ekstremisme, selv om de ikke har oppfordret til vold eller hat.

Jehovas vitner som blir rettslig forfulgt for sin tro, risikerer opptil 12 års fengsel.

I desember 2018 uttalte Russlands president Putin seg kritisk til at Jehovas vitner er inkludert i listen over ekstremistiske grupper og uttrykte at det måtte ordnes opp i. Samtidig sa han at en mer liberal holdning må inntas og at religiøse organisasjoner ikke bør klassifiseres som destruktive.

Menneskerettigheter

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har alle rett til tros- og religionsfrihet (artikkel 18) og til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner (artikkel 20). Disse rettighetene garanteres også av den Europeiske menneskerettighetskonvensjon som Russland har slutet seg til.

Ved å fengsle og straffeforfølge Dennis Christensen og andre Jehovas vitner kun for å utøve sin religionsfrihet, bryter russiske myndigheter med sine internasjonale forpliktelser.

Land

Putins tredje presidentperiode har vært preget av innskrenking av den politiske og religiøse friheten i Russland. Flere nye lover og bestemmelser legger sterke begrensninger på ytrings- og organisasjonsfriheten i landet, og både politiske motstandere og religiøse grupper utsettes i stadig større grad for forfølgelse og trakassering.

Du kan lese mer om Russland her.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Prosecutor of Kursk Region
Aleksey Nikolaevich Tsukanov
Prosecutor’s Office of Kursk Region
Ul. Lenina, 21
Kursk, 305000
Russian Federation

Dear Prosecutor of Kursk Region,

I am writing to urge you to ensure that the prosecutor’s office withdraws its appeal against the release of Danish Jehovah’s Witness Dennis Christensen and that while he is still in custody his rights are not violated.

On 23 June, the Lgov District Court decided to release Dennis Christensen, having commuted his sentence and ordering him to pay a RUB 400,000 fine. The prosecutor present at the hearing supported this decision. However, on 25 June, another prosecutor filed an appeal against the court decision quoting the negative reports by the penal colony administration which claimed Dennis Christensen lacked “a favourable record of work and public life at the correctional facility” as grounds for the appeal.

During Dennis Christensen’s imprisonment in IK-3, the penal colony authorities have repeatedly subjected him to unsubstantiated punishments. Some of them have been quashed by the prosecutor’s office. On 26 June, the
day after the prosecution’s appeal, Dennis Christensen was again reprimanded and put into punitive confinement accused of being in the canteen at the wrong time and wearing only a t-shirt instead of a prisoner’s jacket. Dennis Christensen told his lawyer that although there were other prisoners with him at the time of the alleged violations, he was the only one sent to the punishment cell.

Currently, in spite of his poor health, Dennis Christensen is being held in inhumane conditions. He shares a cell of about six square meters with another
prisoner. The cell lacks proper ventilation and has mould, further threatening Dennis Christensen’s health which deteriorated due to pneumonia. His health condition makes him especially vulnerable to COVID-19. In April, the UN High Commissioner for Human Rights urged states to release political prisoners and those who might be especially at risk of contracting COVID-19.

Dennis Christensen has been convicted for peacefully exercising his right to freedom of religion and practicing his faith as a Jehovah’s Witness. He is a prisoner of conscience and must be released immediately and unconditionally.

In the light of the above information, I urge you to ensure that the appeal against Dennis Christensen’s release is withdrawn and that while he is still in custody his rights are not violated.

Yours sincerely,