Bilde
AKSJON

El Salvador: Opphev totalforbudet mot abort!

Aksjonen er avsluttet

Del    
Signer aksjonen og støtt kravet om at abort må bli lovlig når graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, eller når kvinnens liv og helse står i fare. Vi har en historisk mulighet til å påvirke lovgivende myndigheter i El Salvador - men det haster!
Publisert: 12. Mar 2018, kl. 15:30 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Det har vært et totalforbud mot abort i El Salvador siden 1998. Forbudet gjelder uansett, selv når graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest eller utgjør en fare for kvinnens liv eller helse. Nå finnes en mulighet for å endre loven.

Ni år gammel jente gravid

Amnesty har dokumentert de alvorlige konsekvensene av totalforbudet mot abort i en rapport fra 2016. Rapporten forteller blant annet om en ni år gammel jente som ble gravid etter år med seksuelle overgrep, og som ble tvunget til å gjennomføre svangerskapet. Niåringen fødte ved keisersnitt i uke 32.

Kvinner dør eller blir skadet for livet

Mange kvinner og jenter har mistet livet, eller har fått alvorlige og varige skader på grunn av totalforbudet mot abort. Totalforbudet fører til at flere tar ulovlige og utrygge aborter eller tvinges til å gjennomføre graviditeten selv om liv og helse står på spill.

Mange mistenkeliggjøres

Et totalforbud mot trygg og lovlig abort fører også til mistenkeliggjøring av spesielt unge, fattige kvinner som opplever komplikasjoner under graviditeten. Flere er blitt tiltalt og dømt, mistenkt for å ha forsøkt å ta abort etter en spontanabort eller en dødfødsel.

Det haster å få til en lovendring nå

Nå mobiliserer tusenvis av kvinner og menn i El Salvador. De krever at parlamentet setter en stopper for landets umenneskelige totalforbud mot trygg og lovlig abort. I nåværende nasjonalforsamlingen er det bred støtte for et forslag om å avkriminalisere terapeutisk abort, men det mangler fortsatt støtte fra 6 representaner for å kunne bli vedtatt.

Det haster - før slutten av april

Det har nylig vært valg i El Salvador og en ny, mer konservativ nasjonalforsamling er valgt. Den nye nasjonalforsamlingen konstitueres først i begynnelsen av mai. Dersom vi kan levere et opprop med underskrifter fra tusenvis av mennesker før slutten av april finnes det en reell mulighet for å oppnå den endringen som så mange jenter og kvinner i El Salvador trenger.

En form for tortur

El Salvadors totalforbud mot trygg og lovlig abort er en form for vold mot kvinner og jenter, og kan betegnes som tortur eller grusom, nedverdigende og umennesekelig behandling, ifølge FNs spesialrapportør mot tortur.

Amnesty krever at:
 • Nasjonalforsamlingen i El Salvador må vedta en liberalisering av abortlovgivningen.
 • Trygg og lovlig abort skal være tilgjengelig for alle kvinner og jenter, som et minimum i tilfeller der graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, der graviditeten setter kvinnens helse eller liv i fare, og der fosteret ikke er levedyktig.

Signaturene sendes til lederen for nasjonalforsamlingen, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete.

Avsluttet aksjonen

Vi avslutter aksjonen da perioden vi hadde til å påvirke nasjonalforsamlingen er over for denne gang. Amnesty fortsetter å jobbe for en lovendring i El Salvador i tett samarbeid med den lokale organisasjonen Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Tusen takk til alle som har engasjert seg så langt!

Ny og mer konservativ nasjonalforsamlling

1. mai tar en ny og mer konservativ nasjonalforsamling over i El Salvador. Dessverre ble ikke lovforslaget om å avkriminalisere terapeutisk abort tatt opp til avstemning før overgangen til den nye regjeringen. «El Salvadors lovgivere har blod på hendene..» sier Erika Guevara Rosas som leder Amnestys arbeid i Amerika-regionen. Les mer her.

Demonstrasjon utenfor nasjonalforsamlingen

Tirsdag 20. mars ble det holdt en demonstrasjon utenfor nasjonalforsamlingen i El Salvador. Hele 209 051 signaturer fra til sammen 57 land ble overlevert de lovgivende myndighetene. 19 453 av disse signaturene var fra Norge. Lovforslaget ble ikke stemt over denne dagen slik man hadde forventet. Avstemningen ble utsatt og er ventet å foregå en av de nærmeste dagene.

Sendte signaturer

I dag har vi sendt 19 440 signaturer til Amnesty i Mexico. Signaturene blir overlevert til nasjonalforsamlingen i El Salvador sammen med signaturer fra flere andre land, tirsdag 20. mars. Det er en mulighet for at nasjonalforsamlingen vil foreta en avstemning allerede 20. mars.

Bakgrunn

HVA ER TERAPEUTISK ABORT?
Når det er medisinske årsaker til å avbryte en graviditet kalles dette for en terapeutisk abort. Slike medisinske årsaker kan være at graviditeten er en fare for kvinnens liv eller helse, at fosteret ikke er levedyktig, eller at graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

FAKTA OM TOTALFORBUDET I EL SALVADOR:

 • Totalforbud mot abort ble innført i 1998.
 • Som en følge av abortforbudet har ulovlige aborter blitt vanlig.
 • Mer enn en tredjedel av disse ble gjort av jenter under 18 år.
 • Vanlige metoder for å gjennomføre en farlig og ulovlig abort inkluderer inntak av rottegift, å stikke strikkenåler, trebiter og andre skarpe objekter inn i livmorhalsen, og bruk av medisiner mot magesår som fremprovoserer abort.
 • Det er en strafferamme på 2 - 8 år for å ha tatt abort.
 • Mangel på seksualundervisning, dårlig tilgang til prevensjonsmidler og et totalforbud mot trygg og lovlig abort har ført til at El Salvador har det høyeste antall tenåringsgraviditeter i Latin-Amerika.
 • Helsearbeidere som bistår skjulte aborter risikerer opptil 12 år i fengsel.
 • Kvinner som spontanaborterer risikerer å bli siktet for drap, med en strafferamme på opp til 50 år.
 • En avisundersøkelse i 2013 avslørte at 74 prosent av innbyggerne i El Salvador mente at abort var berettiget når det er risiko for kvinnens liv.

(Kilde: Amnestys rapport On the brink of death: Violence against women and the abortion ban in El Salvador)

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
 • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
 • Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering (artikkel 7).
Land
El Salvador

Om du vil lese mer om El Salvador og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

Guillermo Antonio Gallegos Navarrete

​Centro de Gobierno “José Simeón Cañas”

San Salvador, El Salvador

CP 1101

Dear President

Today you have a historic opportunity to support a change that will save the lives of countless women and girls in your country. Since 1998, El Salvador’s total ban on abortion has caused thousands of women and girls to lose their lives or suffer irreparable damage to their health. Today, you have the chance to end this devastating situation and ensure that El Salvador protects the rights of women and girls.

El Salvador’s current legislation makes abortion a crime even when a pregnancy puts the pregnant woman or girl’s life at risk or when it is the result of rape or sex trafficking. The existing penalties on health professionals also impede women and girls’ ability to receive adequate medical attention and instil fear in healthcare providers that prevents them from upholding their Hippocratic Oath and acting in the best interest of their patients. Furthermore, rather than preventing abortions from occurring, the ban only forces women and girls to resort to unsafe, clandestine abortions that endanger their health and lives.

The effects of this total ban on the lives of women and girls are so severe that they can amount to torture and ill treatment, a conclusion backed by the United Nations. The legislation therefore places El Salvador in grave violation of its international human rights obligations.

However, right now, women and men across El Salvador are demanding an end to this situation. They are calling on their representatives to support a reform that would decriminalise abortion in very limited circumstances: when the pregnancy poses a risk to the life or health of the woman or girl, in cases of foetal impairment incompatible with life, when the pregnancy is the result of rape or sex trafficking and when the pregnancy is the result of sexual abuse against a minor.

Last year, legislators in Chile voted for the rights of women and girls by passing a very similar reform. As a legislator who also believes in human rights, you now have a crucial opportunity to support these demands and be on the side of women and girls in your country. With your vote in favour of the reform, you can save the lives and protect the health of women and girls who are currently forced to undergo unsafe and harmful abortions, and ensure they can exercise their human rights.

Yours sincerely,