Bilde
AKSJON

El Salvador: Fikk 30 års fengsel for en dødfødsel

Aksjonen er avsluttet

Den 19. august 2019 ble Evelyn endelig frikjent! Les mer om frikjennelsen her.

Tusen takk til alle som signerte aksjonen.

Del    
Evelyn Beatriz Hernández Cruz (19) ble gravid etter en voldtekt. Uten å vite at hun var gravid mistet hun barnet og ble dømt til 30 års fengsel for "mord under skjerpende omstendigheter".
Publisert: 24. aug 2017, kl. 10:48 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Signer aksjonen for å kreve at El Salvadors totalforbud mot abort endres!

Evelyn Beatriz Hernández Cruz ble voldtatt i 2015. Da var hun bare 17 år gammel, og hun turte ikke å anmelde voldtekten. Evelyn var ikke klar over at hun var gravid. I april 2016 mistet hun barnet og ble kjørt til sykehuset etter å ha besvimt. Sykehuspersonellet rapporterte hendelsen til myndighetene.

Den 5. juli 2017 ble Evelyn dømt til 30 års fengsel for "mord under skjerpende omstendigheter". Retten mente hun hadde tatt livet av sitt eget barn.

Loven legger liv i grus

Evelyns historie viser hvor urettferdig og hardt dagens strenge abortlovgivning i El Salvador rammer. Et totalforbud mot trygg og lovlig abort fører til at unge og fattige kvinner som Evelyn ofte mistenkeliggjøres etter en spontanabort eller en dødfødsel.

Totalforbudet mot abort gjelder også når graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, eller når graviditet setter kvinners og jenters liv i fare. Selv svært unge jenter som er gravide etter voldtekt tvinges til å fullføre graviditeten, og til å sette liv og helse på spill.

Fattige kvinner spesielt utsatt

Unge, fattige kvinner er spesielt utsatt fordi de som regel verken er klar over rettighetene sine, eller har råd til å betale for advokathjelp når de blir beskyldt for lovbrudd. Dermed er det enkelt for myndighetene å bruke dem når de skal statuerer et avskrekkende eksempel som bekrefter landets totalforbud mot abort.


De siste årene har minst 17 kvinner blitt fengslet for drap etter å ha spontanabortert. Alle disse kvinnene har vært fra fattige kår, og alle har vært utsatt for urettferdige rettssaker. Ingen av dem har hatt tilfredsstillende juridisk bistand.

Historisk mulighet til endring

I oktober 2016 la regjeringspartiet i El Salvador (FMLN) frem et lovforslag om å avkriminalisere såkalt terapeutisk abort. For første gang på nesten 20 år er det en reell mulighet for en lovendring til det bedre. Forslaget er nå oppe til avstemning i nasjonalforsamlingen. El Salvadors totalforbud mot trygg og lovlig abort er en form for vold mot kvinner og jenter, og kan betegnes som tortur eller grusom, nedverdigende og umenneseklig behandling, ifølge FNs spesialrapportør mot tortur.

Amnesty krever at:
  • Nasjonalforsamlingen i El Salvadors vedtar en liberalisering av abortloven.
  • Trygg og lovlig abort skal være tilgjengelig for alle kvinner og jenter, som et minimum i tilfeller der graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, der graviditeten setter kvinnens helse eller liv i fare, og der fosteret ikke er levedyktig.
  • Evelyn Beatriz Hernández Cruz og alle andre kvinner som er fengslet for graviditetsrelaterte komplikasjoner må settes fri.
Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Hjelp oss å spre saken - Del aksjonen på Facebook og på Twitter
  • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen
Signaturene sendes til lederen for nasjonalforsamlingens justiskomité, Mario Alberto Tenorio, med kopi til lederen for nasjonalforsamlingen, Guillermo Gallegos.
FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Artikkel 7: Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Oppdateringer

01.12.2017
Vi avslutter underskriftsaksjonen for Evelyn Cruz. Amnesty har gitt utrykk for sine krav til myndighetene i El Salvador og vil fortsette å følge saken tett. Eventuelle utviklinger i saken vil bli oppdatert her.

Se også vår aksjon for Teresa Vásquez som ble dømt til 30 års fengsel etter en dødfødsel i niende måned.

21.09.2017
I dag har vi sendt 38 307 signaturer til lederne for den lovgivende forsamlingen i El Salvador. Dette er et fantastisk antall signaturer. Tusen takk til alle som har engasjert seg for Evelyn Cruz og abortlovgivningen i El Salvador!

Forsvarerne til Evelyn har anket dommen mot henne. Vi har ikke fått noen oppdateringer om ankesaken enda, men vil oppdatere saken her så snart nærmere informasjon foreligger.

Bakgrunn

Hva er terapeutisk abort?

Når det er medisinske årsaker til å avbryte en graviditet kalles dette for en terapeutisk abort. Slike medisinske årsaker kan være at graviditeten er en fare for kvinnens liv eller helse, at fosteret ikke er levedyktig , eller at graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

Totalforbudet mot trygg og lovlig abort i El Salvador ble innført i 1998. Den fastsetter følgende strafferammer: 2 - 8 år for å ha tatt abort; inntil 12 år for å ha hjulpet noen til å gjennomføre en abort; inntil 50 år dersom aborten defineres som drap på nærtstående familiemedlem.

Som en følge av abortforbudet har ulovlige og uttrygge aborter blitt vanlig, særlige blant fattige og unge jenter og kvinner.

Mangel på seksualundervisning, dårlig tilgang til prevensjonsmidler og et totalforbud mot trygg og lovlig abort har ført til at El Salvador har det høyeste antall tenåringsgraviditeter i Latin-Amerika.

Også kvinner som får en spontanabort kan bli dømt for brudd på landets strenge abortlovgivning. Det er særlig fattige og unge jenter uten nettverk og ressurser som opplever dette. Du kan lese mer i Amnestys rapport om kvinner i El Salvador som blir dømt for drap etter å ha spontanabortert, og om hvordan dette påvirker livene til kvinnene og familiene deres.

Les mer på amnesty.no

President of the Commission of the Legislative Assembly 

Mario Alberto Tenorio

Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

 

Dear President,

I am deeply distressed to hear that yet another rape survivor has been sentenced to 30 years’ imprisonment for having suffered pregnancy-related complications.

On 5 July, 19 year old Evelyn Beatriz Hernández Cruz, was sentenced to 30 years’ imprisonment for “aggravated homicide”. According to reports from local organizations, Evelyn Hernández was raped but did not report the incident out of fear. On 6 April 2016, she was admitted to a hospital in Cojutepeque after having fainted at home. She had gone into labour without realizing she was pregnant. This is the most recent case tried under the unfair current law and underlines the urgency of changing the anti-abortion legislation that violates the human rights of Salvadoran women and girls.

In October 2016, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, presented a proposal to reform the Criminal Code to decriminalize abortion where the pregnancy poses a risk to the life of a pregnant woman or girl, where the pregnancy is the result of rape and where the foetus would be unable to survive outside the womb.

I call on Commission of the Legislative Assembly (Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales) and the Legislative Assembly (Presidente de la Asamblea Legislativa) to support the proposal that will respect, protect and fulfil the rights of women and girls. El Salvador’s total ban on abortion is a serious human rights violation and must be urgently repealed.

Women and girls in El Salvador are at risk of having their rights to life and health, and their right not to be subjected to discrimination, torture or ill-treatment violated if the criminalization of abortion is maintained.

Yours sincerely,