Bilde
AKSJON: India

Amnesty stengt ned - hjelp oss tilbake!

Signer aksjonen under:

"Jeg krever at Amnesty får fortsette sitt arbeid i India!"Se brevet vi sender

12 538 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Myndighetene i India har stengt vårt kontor. Dette vil ramme sårbare grupper hardt. Krev at Amnesty får fortsette sitt arbeid i India - signer aksjonen nå!
Publisert: 2. Feb 2021, kl. 19:22 | Sist oppdatert: 3. Feb 2021, kl. 14:47

Sivilsamfunnet i India er under økende press:

  • Menneskerettighetsorganisasjoner og aktivister blir straffet for jobben de gjør.
  • Mange risikerer å bli trakassert og arrestert for sitt fredelige arbeid.
  • Millioner av mennesker i India som er utsatt for diskriminering og maktmisbruk mister sine viktigste talspersoner.

Indiske myndighetene har også angrepet Amnesty. Siden 2018 har de drevet en svertekampanje mot Amnesty India.

Kontoret og de ansattes boliger har blitt utsatt for politirazzia gjentatte ganger. 30. september 2020 ble de tvunget til å stanse sin drift.

Hjelp oss med å fortsette å beskytte menneskerettighetene i India! Signer aksjonen og krev at Amnesty får gjenoppta sitt arbeid i landet!

Ble tvunget til å stenge

I september 2020 ble bankkontoen til Amnesty India fryst av myndighetene. Dette førte til at organisasjonen måtte stanse driften og si opp sine ansatte. Alle 138 ansatte mistet jobben uten å ha mottatt lønningen for september eller sluttvederlag.

I tillegg til de menneskerettslige konsekvensene har dette hatt store personlige konsekvenser for de ansatte som nå står uten livsgrunnlag. Å finne nye jobber kan bli svært utfordrende – særlig grunnet covid-19.

I en kronikk i The Guardian forteller seniordirektør i Amnesty International India, Rajat Khosla:

Kollegaene våre har blitt frarøvd sitt livsgrunnlag. Og de millionene av folk som har blitt hjulpet av deres arbeid vil ikke lenger ha en kraftfull stemme til å forsterke deres rop om rettferdighet.

Rajat Khosla, seniordirektør i Amnesty International India

Straffes for å jobbe med menneskerettighetene

Khosla mener organisasjonen straffes for å stå opp for de grunnleggende verdiene som definerer et demokrati, og for å gang på gang fortelle om landets menneskerettighetssituasjon.

Myndighetenes aksjon kom nemlig rett etter at Amnesty India publiserte to store rapporter om menneskerettslige utfordringer i landet. 5. august 2020 publiserte organisasjonen en rapport om vilkårlig fengsling i Jammu og Kashmir og 28. august 2020 publiserte de en rapport om fjorårets opptøyer i Delhi, hvor det ble dokumentert at politiet var innblandet i vold mot muslimer.

Indiske myndigheter, på den andre siden, har begrunnet sine handlinger med at Amnesty India har brutt landets lover som begrenser organisasjoners mulighet til å motta pengestøtte fra utlandet. Denne loven har også i andre tilfeller blitt brukt til å hindre finansiering av sivilsamfunnsorganisasjoner som en del av myndighetenes forsøk på å undertrykke kritiske stemmer og menneskerettighetsarbeid.

Amnesty International fastholder at finansieringskildene til Amnesty India er legitime, og ikke er i strid med nasjonale eller internasjonale lover.

Denne saken må sees i sammenheng med myndighetenes gjentatte angrep på Amnesty India. Myndigheten har siden 2018 drevet en svertekampanje for å svekke organisasjonens omdømme.

Får tilgang til deler av midlene sine

Siden september har det skjedd noen positive utviklinger i saken. 16. desember 2020, avgjorde nemlig høyesterett i Karnataka at Amnesty India måtte få tilgang til deler av midlene sine. Selv om dette er en positiv utvikling, er det ikke tilstrekkelig for at organisasjonen kan gjenoppta arbeidet sitt. Amnesty India fortsetter sin kamp i retten for at alle midlene blir frigjort.

Dessuten har myndighetene, gjennom en midlertidig bestemmelse fra 30. november, under «Loven for forhindring av hvitvasking», bestemt at organisasjonen ikke kan bruke midler fra bankkontoen sin grunnet en pågående etterforskning. Amnesty India har varslet at de også vil gå rettens vei for å få denne avgjørelsen omgjort.

Må få fortsette sitt arbeid

Amnesty International India har jobbet aktivt mot dødsstraff, utenomrettslige henrettelser, undertrykkende lover, innskrenking av menneskerettighetsarbeid og undertrykkelse av minoriteter, kvinner og andre sårbare grupper. De har også tilbudt menneskerettighetsundervisning i India.

Myndighetenes behandling av organisasjonen, som har ført til at de har måttet legge ned all drift, er et stort tilbakeslag for menneskerettighetssituasjonen i landet. Indiske myndigheter må umiddelbart frigi bankkontoen til Amnesty International India og la organisasjonen fortsette sitt menneskerettighetsarbeid fritt og uten frykt for represalier.

Du kan være med å beskytte menneskerettighetsarbeidet i India! Signer aksjonen og støtt våre krav!

Amnesty krever at indiske myndigheter:

  • Stanser forfølgelsen av sivilsamfunnet i India, og umiddelbart løslater alle menneskerettighetsforkjempere som har blitt arrestert for sin kritikk.

  • Umiddelbart frigir bankkontoene til Amnesty International i India og lar de fortsette sitt menneskerettighetsarbeid.

Signaturene sendes til statsminister Narendra Modi.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har et hvert menneske rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner (artikkel 20.1)

Land
India:

Sivilsamfunnet i India har vært under økende press i de siste årene. Myndighetene har slått hardt ned på blant annet menneskerettighetsorganisasjoner, journalister, advokater og fredelige demonstranter. Flere har blitt utsatt for gjentatt trakassering, og mange har blitt arrestert. Ytrings- og forsamlingsfrihet er sterkt truet i landet.

Myndighetene bruker lovverket aktivt for å kunne frata midler fra sivilsamfunnsorganisasjoner, og for å arrestere de som uttaler seg kritisk om regjeringen.

FNs generalsekretær, samt FNs høykommissær for menneskerettigheter har uttrykt sin bekymring for indiske myndigheters behandling av sivilsamfunnet.

Prime Minister Narendra Modi
Prime Minister’s Office
South Block, Raisina Hill, New Delhi-110011
India

Dear Prime Minister,

I write to express my deep concern and distress at the clampdown by the Indian government on human rights activists, journalists, lawyers and peaceful protesters, amid its ever-increasing repression of the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly, shrinking civic space and hindering legitimate human rights work.

In this context, Amnesty International India has also faced harassment and intimidation at the hands of the authorities, and in September 2020 it was forced to halt its important human rights work when the Enforcement Directorate of the Ministry of Finance froze its bank accounts without prior notice, as required by law. This meant that all of Amnesty India’s staff had to be let go, in the middle of the pandemic.

Amnesty International India submitted several petitions to unfreeze the accounts, and in a welcome decision, on 16 December 2020, the Karnataka High Court granted Amnesty India partial relief and unfroze Rs 60 Lakh. While this is a positive development, it is not enough to enable Amnesty India to pay the salaries due to its staff and to resume its human rights work. It is imperative that all of Amnesty India’s bank accounts be fully unfrozen without further delay.

India has a proud tradition of a thriving civil society and a free press, in line with the strong human rights guarantees laid down in its Constitution and its legal obligations to respect the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly as a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights. India must immediately reverse its current course of trampling longstanding human rights and instead ensure their full respect.

We call on the Indian government to:

  • stop the crackdown on civil society, and immediately release all human rights defenders who were arrested for their dissenting voices. 

  • immediately unfreeze the bank accounts of Amnesty India and let the organization continue its human rights work.

Your sincerely,