Ytringsfrihetsaksjon

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:22 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • tape over munnen på aktivister eller andre
  • på stand eller kollektivtransport
  • tiltrekke mye oppmerksomhet
  • kan også utføres som nattaksjon
  • positiv variant: blomsteraksjon med plakater

Visualisere ytringsfrihetsbrudd ved å tape over munnen på aktivister eller andre mens man står på en stand / tar kollektivtransport eller gjør noe annet. Dette har tidligere vært veldig suksessfullt for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Den kan også utføres som nattaksjon ved at man taper over munnen på figur-skulpturer, sammen med plakat som forteller hva man aksjonerer for (eventuelt med sensurerte skilt eller sperretape).

 

Positiv variant:

Lage en ytringsfrihetshage med å henge / legge / dandere blomster på en plass eller foran et aktuelt bygg med plakater.

 

EKSEMPEL PÅ EN YTRINGSFRIHETSAKSJONTIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER