Bilde

Styret i Amnesty

Styret i Amnesty består av medlemmer fra forskjellige deler av landet, alle med forskjellige bakgrunner og interesseområder.

Styret velges av landsmøtet, og leder organisasjonen mellom landsmøtene. Alle medlemmer i Amnesty har mulighet til å stille til valg i styret.

Styret møtes seks ganger i året. Hva styret diskuterer og bestemmer kan du lese i dagsorden før styremøtene og protokollene som legges ut i etterkant.

Les dagsorden og protokoller

Ta kontakt med styremedlemmene

Styret representerer deg som medlem og de hører gjerne fra deg om du ønsker å fremme et synspunkt, har et spørsmål eller lignende. For hvert styremedlem finner du informasjon om hvilket utvalg de er med i- og hva deres spesialfelt er, slik at du lettere skal vite hvem du kan kontakte om hva.

Kjetil Haanes

Styreleder

Kjetil Haanes

Fødselsdato: 03.02.1957

E-post: [email protected]

Hjemsted: Gjerdsvika

Utdanning: Adjunkt

Stilling: Redaktør

Fokusområder i styret: flyktningar og utsette barn, journalistsikkerheit og presse- og ytringsfridom og Amnestys medlemsdemokrati.

Thea Schjødt


Nestleder

Thea Schjødt

Fødselsdato: 29.10.1984

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Master i statsvitenskap/internasjonal politikk

Stilling: Manager i Deloitte AS

Fokusområder i styret:

Styremedlemmer

Tonje Hellevig

Tonje Hellevig

Fødselsdato: 09.08.1989

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Master i samfunnskommunikasjon

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fokusområder i styret: Kommunikasjon, ytringsfrihet, frivillighet og medlemsdemokrati.

Kjell Johnsen

Kjell Johnsen

Fødselsdato: 29.08.1958

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Siviløkonom

Stilling: Managing partner Narum Gruppen AS

Fokusområder i styret: Internasjonalt arbeid og kulturforståelse, ytringsfrihet, organisasjonsutvikling, finans og økonomi.

Tor-Hugne Olsen

Tor-Hugne Olsen

Alder: 18.11.1963

E-post: [email protected]

Heimstad: Oslo (opprinnelig fra Tromsø, bodde i Brussels fram til august 2013)

Utdanning: Økonomi / administrasjon / litt jus, inkludert menneskerettigheter

Stilling: Daglig leder, Sex og Politikk

Fokusområder i styret: Internasjonale menneskerettigheter, internasjonalt samarbeid, seksuelle rettigheter, urfolksrettigheter, likestilling og demokrati

Siri Gloppen

Fødselsdato: 30.03.1964

E-post: [email protected]

Hjemsted: Bergen

Utdanning: PhD i statsvitenskap

Stilling: Professor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, leder for
CMI-UiB Center on Law & Social Transformation

Fokusområder i styret: demokratiutvikling, rettsikkerhet, kjønnsbasert vold, rett til helse og vann, og klima og menneskerettigheter.

Selma Ahmetagic

Selma Ahmetagic

Fødselsdato: 12.12.1997

E-post: [email protected]

Hjemsted: Ålesund

Utdanning: Master i rettsvitenskap

Stilling: Student

Fokusområder i styret: Organisasjonsutvikling, student- og ungdomsdeltakelse, ytringsfrihet og aktivisme.

Tor Kåpvik

Tor Kåpvik

Fødselsdato: 14.02.1977

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Siviløkonom

Stilling: Økonomisjef i Den Norske Turistforening

Fokusområder i styret: Demokrati, politikk, økonomi, organisasjon og frivillighet.


Ansattes representant

Anne Marie Mollén

Fødselsdato: 20.03.1985

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Master i menneskerettigheter

Stilling: Medlems- og organisasjonskoordinator

Fokusområder i styret: Aktivisme, organisasjon, medlemsdemokrati og menneskerettigheter

Ansattes representant - vara

Maren Susanna Rullestad

Fødselsdato: 29.03.1994

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Bachelor i samfunnsgeografi

Stilling: Prosjektleder telemarketing

Fokusområder i styret: Organisasjonsutvikling, økonomi, flyktningers rettigheter og menneskerettigheter i næringslivet


Thomas Øvestad

1. vara

Thomas Øvestad

Fødselsdato:​ 02.01.1992

E-post: ​[email protected]

Hjemsted:​ Stavanger

Utdanning:​ Sivilingeniør i fysikk og matematikk

Stilling:​ Geofysiker i Norske Shell

Fokusområder i styret: Næringsliv, teknologi og Amnesty i regionene

2. vara

Eva Hildrum

Fødselsdato:​ 22.06.1948

E-post: [email protected]

Hjemsted:​ Drøbak

Utdanning:​ Cand. Polit. (statsvitenskap)

Stilling:​ Pensjonist

Fokusområder i styret: Menneskeverd, ytringsfrihet, vern om demokratiske institusjoner og rettigheter.

Viktor Johannes Matre

3. vara

Viktor Johannes Matre

Fødselsdato: 31.05.1991

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Master i rettsvitenskap, Master of Laws (LLM) og befalsutdanning fra Sjøforsvaret.

Stilling: Advokatfullmektig

Fokusområder i styret: Ungdom- og studentdeltakelse, aktivisme, og næringslivet og menneskerettigheter.

Grethe Kristine Olsen

4. vara

Grethe Kristine Olsen

Fødselsdato: 06.06.1994

E-post: [email protected]

Hjemsted: Oslo

Utdanning: Master i rettsvitenskap

Stilling: Student

Fokusområder i styret: Ungdomsdeltakelse, medlemsdemokrati, menneskerettighetsundervisning og flyktninger.