Kvinners rett til abort er under angrep i USA. Nå frykter Amnesty at 21 delstater vil stramme inn sine abortlover.
Publisert: 8. okt 2021, kl. 13:26 | Sist oppdatert: 25. nov 2021, kl. 09:55

I starten av september trådte Senate Bill 8 (SB8) i kraft i Texas – en lov som forbyr abort fra svangerskapsuke 6. Dette er før mange vet at de er gravide.

Fra en demonstrasjon i USA.

Loven innebærer et nesten totalt forbud mot trygg og lovlig abort i staten Texas. Amnesty fordømmer lovforslaget på det sterkeste og oppfordrer regjeringen til å beskytte rettighetene til gravide, inkludert retten til trygg og lovlig abort.

Saksøkes for å hjelpe

Loven gir borgere i den amerikanske delstaten rett til å gå til sivilt søksmål mot alle som hjelper en gravid person som forsøker å ta abort etter sjette svangerskapsuke.

Det kan være drosjesjåføren som kjører den gravide til en helseklinikk, resepsjonisten på klinikken, og legen som utfører inngrepet. Den som taper et slikt søksmål, kan bli dømt til å betale saksøker 10.000 US $.

Flere delstater kan følge etter

Nå frykter Amnesty at den nye abortloven i Texas vil ha en dominoeffekt. 21 andre delstater står allerede klare til å stramme inn sine abortlover.

Allerede 1. desember vil amerikansk høyesterett vurdere en lov fra Mississippi som kan føre til ytterligere innskrenkinger av jenters og kvinners rettigheter i USA.

Avgjørelsen i høyesterett kan bli skjebnesvanger fordi den vil kunne føre til at en tidligere prinsippavgjørelse som sikrer retten til trygg og lovlig abort blir satt til side.

Om dette skjer får delstatene muligheten til å innføre strenge abortlover.

Hva kan du gjøre?

Heldigvis er det blitt lagt frem et forslag til en føderal lov som stadfester at alle har rett til trygg og lovlig abort i USA.

Lovforslaget heter Women's Health Protection Art (WHPA), og blir nå behandlet av Kongressen.

Det er her din signatur kommer inn:

Vi trenger et stort internasjonalt engasjement og så mange signaturer som mulig, slik at Senatet forstår nødvendigheten av å beskytte kvinners rett til trygg og lovlig abort, og betydningen av å vedta WHPA.

Signer vår aksjon nå! Hver stemme teller.

Women’s Health Protection Act ble i september 2021 vedtatt av Representantenes hus i Kongressen i en historisk avstemning.

Nå skal loven opp til behandling i Senatet – og her er utfallet langt fra sikkert. Derfor er det viktig at vi skaper internasjonalt engasjement og viser Senatet i USA at verden er bekymret over at jenters og kvinners rettigheter undergraves og svekkes.

Abortforbud fører ikke til færre aborter

- Å forby lovlig tilgang til abort fører ikke til færre aborter; det tvinger i stedet gravide til å søke utrygge aborter, krenker deres rettigheter og øker graviditet-relaterte dødsfall og skader, sier Tarah Demant, leder av Amnesty USAs program for kjønn, seksualitet og identitet.

- Fremfor alt påvirker en restriktiv abortpolitikk utsatte grupper. Fattige kvinner, minoriteter, transpersoner og ikke-binære blir allerede hindret tilgang til helsehjelp, sier hun.

Tarah Demant, Amnesty USA
Å forby lovlig tilgang til abort fører ikke til færre aborter; det tvinger i stedet gravide til å søke utrygge aborter.

Tarah Demant, leder av Amnesty USAs program for kjønn, seksualitet og identitet.

Den eneste personen som skal ta avgjørelser om en persons graviditet, er den gravide selv. Dette forbudet nekter den gravide retten til å ta en beslutning, selv før personen vet om graviditeten.

Det nylige abortforbudet i Texas og Høyesteretts behandling av loven i Mississippi en vond påminnelse om at USA henger etter andre nasjoner i sin forpliktelse til å beskytte jenters og kvinners rettigheter.

Amnesty oppfordrer regjeringen til å beskytte retten til trygg og lovlig abort.

Roe mot Wade-dommen
Bilde

I 1973 vant «Janet Roe» en sak mot staten Texas ved statsadvokat Henry Wade. Kvinnen saksøkte staten for å få mulighet til å ta abort etter en voldtekt.

Roe vs. Wade-saken fastslår at enhver kvinne har rett til å bestemme over eget liv, og dermed også rett til å selv ta beslutningen om å avbryte eller fortsette en graviditet fram til fosteret er levedyktig.

Denne Høyesterettsdommen har lagt grunnlaget for retten til trygg og lovlig abort i USA.