Underskriftsaksjon

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:27 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • mange forskjellige måter
  • stand
  • innsamling gjennom ulike arrangementer

Det er mange måter å samle underskrifter på. I tillegg til å ha stand med underskriftslister kan man skape oppmerksomhet rundt innsamling gjennom visuelt materiale, fotoaksjon, musikalske innslag, medlemsverving og mer.

 

TIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER