Tut for endring

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:33 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
KORT OPPSUMMERT
  • informasjonsskilt et sted bilder passerer
  • må klareres med vegvesen og politi
  • man må ikke forstyrre allmenn ferdsel
  • det må ikke være til fare for trafikken

Still dere opp med informasjonsskilt et sted bilder passerer og oppfordre bilister til å tute for en sak. Det må klareres med vegvesen og politi.

Det er viktig at aksjonen foregår på en slik måte at man ikke forstyrrer allmenn ferdsel og er til fare for trafikken.

 

TIPS TIL ARRANGEMENTERGENERELLE RÅDMERKEDAGER