Bilde

Støtt Teodoras kamp

STØTT ARBEIDET

Velg skjema
Indicates required field

Som fast giver bidrar du til å beskytte menneskerettighetene verden over.

Velg beløp

Slik behandler vi dine personopplysninger.

Akkurat nå sitter kvinner fengslet i El Salvador for å ha tatt abort, eller for å ha opplevd svangerskapskomplikasjoner. Bli med å stanse det.


Fengslet etter å ha født et dødt barn

Teodora ble dømt til 30 års fengsel etter en dødfødsel. Nå som hun er løslatt, vil hun kjempe for kvinnene som har opplevd det samme som henne. Sammen med Amnesty International arbeider hun for at alle kvinnene som sitter fengslet i El Salvador for å ha tatt abort, eller som har opplevd svangerskapskomplikasjoner inkludert etter dødfødsler og spontanaborter skal løslates.

Hjelp oss å hjelpe kvinnene i El Salvador.

Amnesty International arbeider for avkriminalisering av abort, løslatelse av alle kvinnene som er fengslet for å ha tatt abort eller på grunn av svangerskapskomplikasjoner, og for at kvinner skal få rett og mulighet til å gjennomføre trygg og lovlig abort.

For å kunne fortsette dette arbeidet trenger vi midler til å blant annet etterforske kvinnenes saker, sørge for juridisk bistand til rettssakene, og legge press på myndighetene for å gjennomføre en lovendring som ivaretar kvinners rett til trygg og lovlig abort.

Vi mottar ikke statsstøtte, som gjør at vi kan jobbe helt uavhengig. Derfor er støtten fra mennesker som deg helt nødvendig for at vi skal kunne fortsette arbeidet.

Bli med å gjøre en forskjell. Støtt vårt arbeid.


Teodoras historie

Teodora Vasquez fra El Salvador opplevde en dødfødsel i niende måned i 2007. Året etter ble hun dømt for "mord under skjerpede omstendigheter", til tross for at medisinske bevis slo fast at Teodora var uskyldig.

Amnesty startet en verdensomspennende aksjon for Teodora i 2017, og sørget for at verdenspressen fulgte nøye med på den nye rettssaken hennes. Etter et enormt internasjonalt press valgte justisdepartementet i El Salvador å løslate henne.

Generalsekretær John Peder Egenæs var tilstede under løslatelsen av Teodora. Les om den rørende dagen her.

Les mer her: