Bilde

Støtt arbeidet mot dødsstraff

JEG VIL STØTTE:

Velg skjema
Indicates required field

Som fast giver bidrar du til å beskytte menneskerettighetene verden over.

Velg beløp

Slik behandler vi dine personopplysninger.

Du kan beskytte rettighetene til mennesker som risikerer å bli henrettet. Bli giver i dag.

Akkurat nå sitter mennesker på dødsceller i land som Iran, Saudi-Arabia og Kina. Noen er dømt for å demonstrere, andre for handlinger de begikk som barn.

Sammen kan vi stå opp mot henrettelsene. Vi har gjort det mange ganger, men vi trenger deg på laget.

Med din støtte kan vi etterforske, drive påvirkningsarbeid for å endre lover som tillater dødsstraff og aksjonere mot myndigheter for å stoppe henrettelser.

For å fortsette arbeidet er vi avhengig av støtte fra vanlige mennesker som deg.

Bli fast giver i dag - da støtter du arbeidet for at alle mennesker skal ha de samme rettighetene, og for at ingen skal bli dømt til døden.

Slik bidrar din støtte

Dette går pengene til:

Amnesty bruker pengene der de trengs mest og i henhold til gjeldende prioriteringer og behov.

  • 89,5 % går til formålet
  • 5,5 % går til innsamling
  • 5,0 % går til administrasjon

Tallene gjelder Amnestys årsregnskap for 2022. Årsregnskapet for 2023 vil bli ferdig revidert våren 2024. Det vil da publiseres på våre nettsider, samt på nettsidene til Innsamlingskontrollen, som Amnesty er medlem av.

Spørsmål om å opprette eller avslutte avtale? Send e-post til [email protected].

Takket være våre støttespillere har vi arbeidet for å avskaffe dødsstraff i mer enn 40 år.

Da Amnesty startet arbeidet mot dødsstraff i 1977, var metoden formelt avskaffet i 16 land. Nå er det over 100.

Men 55 land tillater fortsatt dødsstraff, og Kina alene henretter hvert år flere tusen fanger - flere enn resten av verden til sammen. Blant de andre verstingene finner vi Iran, Saudi-Arabia, Vietnam og Irak.

Slik vil din støtte bidra til at Amnesty kan arbeide for å stoppe bruken av dødsstraff:

Avsløre antall henrettelser og dødsdommer verden over:

Våre etterforskere samler tall og statistikk fra hele verden om bruk av dødsstraff. Amnestys årlige dødsstraff-rapport blir brukt hyppig av pressen.

Påvirke myndigheter:

Amnesty tar opp dødsstraff med enkelte land og prøver å få dem til å slutte å bruke denne straffen. Da Amnesty begynte dette arbeidet i 1977, var dødsstraffen formelt avskaffet i 16 land. I dag er det over hundre.

Øke internasjonal motstand mot dødsstraff:

Amnesty engasjerer seg i FN og andre internasjonale organisasjoner for at landene skal ta avstand fra dødsstraff. I det siste tiåret har FNs generalforsamling flere ganger vedtatt resolusjoner som fordømmer dødsstraff og oppfordrer alle medlemsland til å slutte å bruke den.

Kreve at Norge tar ansvar:

Vi går i dialog med norske myndigheter for å få dem til å ta opp spørsmålet om dødsstraff både overfor enkelte land og i internasjonale fora. Norge har en lang tradisjon med sterkt engasjement mot dødsstraff internasjonalt.

Aksjonere for å stoppe henrettelser:

Medlemmene i dødsstraffnettverket til Amnesty i Norge deltar fem til seks ganger i året i appellaksjoner mot forestående henrettelser. I tillegg bruker Amnesty i Norge også andre virkemidler, som f.eks. sms-aksjoner eller aksjoner i sosiale medier, for å redde enkeltpersoner fra henrettelse.