Siden Donald Trump gjeninnførte «Global Gag Rule», har rettighetene til kvinner og jenter blitt rammet verden over. Nå har president Joe Biden fjernet bestemmelsen.
Publisert: 29. Jan 2021, kl. 08:00 | Sist oppdatert: 29. Jan 2021, kl. 08:57
Kvinne vifter Amnesty-flagg under en demonstrasjon.
En argentinsk kvinne feirer at abort endelig har blitt lovlig. Foto: Amnesty/Tomás Ramírez Labrousse

"The Global Gag Rule" - eller "munnkurv-regelen" - er en bestemmelse som forbyr at USA bidrar med økonomisk støtte til klinikker, organisasjoner og sykehus som informerer om abort eller utfører abort i utlandet.

Men munnkurv-regelen rammer i tillegg en rekke andre helsetjenester:

  • Prevensjon og prevensjonsveiledning til ungdom,
  • helsetjenester for gravide og fødende,
  • hiv/aids-forebygging.

Den øker også faren for uønskede graviditeter og farlige aborter.

Torsdag 28. januar fjernet USAs president Joe Biden munnkurv-regelen. Dette var et av punktene i Amnestys politiske anbefalinger til den nye presidenten og hans administrasjon.

Tarah Demant leder Amnesty USAs program for kjønn, seksualitet og identitet.
Opphevelsen av munnkurv-regelen er en seier for menneskerettighetene og for helsen og livene til enhver kvinne, jente eller person som kan bli gravid.

Tarah Demant, leder for Amnesty International USAs program for kjønn, seksualitet og identitet.

Hva var konsekvensene av munnkurv-regelen?

Siden Ronald Reagan innførte munnkurv-regelen i 1984 har den blitt innført hver gang en republikansk president er kommer til makten i USA, og avviklet hver gang en demokratisk president overtar.

Men president Trump gjorde noe som ingen presidenter før han hadde gjort – han valgte å utvide regelen i 2017.

Før gjaldt munnkurv-regelen bare bistandsmidler øremerket til familieplanlegging. Nå omfattet det hele USAs bistandsbudsjett på ni milliarder dollar.

Allerede i 2018 skrev BistandsAktuelt om store konsekvenser internasjonalt:

- Helseklinikker ble stengt verden over

International Planned Parenthood Federation (IPPF) mistet omtrent 800 millioner kroner i amerikansk støtte. Dette tvang IPPFs medlemsorganisasjon i Mosambik, AMODEFA, til å halvere antallet ansatte, stenge 18 helseklinikker og permittere 650 helseinformasjonsarbeidere.

- Kvinner og jenter mistet tilgang på hjelp

Marie Stopes International (MSI), som jobber for å bedre tilgangen til prevensjon og trygge aborter, mistet omtrent 660 millioner kroner i støtte. Ifølge organisasjonen kunne pengene bidratt til å forhindre 2,5 millioner uplanlagte svangerskap, 870.000 utrygge aborter og 6900 dødsfall knyttet til svangerskap.

Hva er "The Global Gag Rule?"

"The Global Gag Rule" er en bestemmelse som ble lansert av president Ronald Reagan i 1984.

Bestemmelsen forbyr at USAs bistandsmidler går til organisasjoner i utlandet som driver med:

  • Opplysningsarbeid om reproduktiv helse.
  • Utdeling av prevensjon.
  • Helseinformasjon som inneholder opplysning om abort.

Regelen ble fjernet av Barrack Obama da han overtok makten, men ble gjeninnført av Donald Trump i 2017. Det var noe av det første han gjorde som president.

Regelen kommer i tillegg til Helms-tillegget fra 1973, som forbyr bruk av amerikanske offentlige midler til å finansiere abortinngrep i utlandet.

Et skritt i riktig retning

Nå som USAs president Joe Biden har fjernet munnkurv-regelen, vil kvinner og jenters rettigheter bli styrket igjen. Dette var et av punktene i Amnestys politiske anbefalinger til den nye presidenten og hans administrasjon.

Men vi er ikke helt i mål. Amnesty mener at å oppheve munnkurv-regelen bare er det første trinnet. Kongressen må oppheve den permanent, slik at denne destruktive politikken ikke kan gjeninnføres av neste president.